Termisk analyse | METTLER TOLEDO

Excellence – Termisk analyse

Systemer for materialkarakterisering

Termisk analyse er en gruppe teknikker der et stoffs fysiske egenskap måles som en funksjon av temperatur mens stoffet utsettes for et kontrollert temperaturprogram. METTLER TOLEDOs systemer for termisk analyse er det ideelle valget for manuell eller automatisk drift, og det leverer nøyaktige og pålitelige resultater for akademisk forskning og industriell utvikling samt kvalitetssikring og produksjon.

Ring for tilbud
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er termisk analyse?

Ifølge den internasjonale konføderasjonen for termisk analyse er en gruppe teknikker der et stoffs fysiske egenskap måles som en funksjon av temperatur mens stoffet utsettes for et kontrollert temperaturprogram.

 

Hvilke ulike teknikker innen termiske analyser finnes?

Termisk analyse består av en rekke komplementære teknikker. Hvilken teknikk som brukes avhenger av egenskapene som studeres. Teknikkene er:

  • Differensiell skannekalorimetri (DSC): Måler varmeflyten inn i eller ut av en prøve. Sensorsignalene avgis i watt (W).
  • Termogravimetrianalyse (TGA): Måler endringer i massen. Sensorsignalene avgis i milligram (mg).
  • Termomekanisk analyse (TMA): Måle endringer i lengden av en prøve. Sensorsignalene avgis i mikrometer (µg).
  • Dynamisk-mekanisk analyse (DMA): Måler modulusen (lagring/tap) til et materiale (enhet: Pascal (Pa)) som en funksjon av tid, temperatur eller frekvens. Et ytterligere utdatasignal er den beregnede dempingsfaktoren tangent delta, som vises uten måleenhet.
  • Termooptisk analyse Dette er et hjelpemiddel for visuell observasjon av fysiske effekter under en termisk analyse-måling. Optiske enheter kan kobles til DSC eller HP DSC og til de varme trinnene.

 

Hvilke termiske hendelser og materialegenskaper kan analyseres med termisk analyse.

Termisk analyse kan bidra til å bestemme egenskaper og overganger som tglass-overgang (Tg), smeltepunkt (Tm), fordampning, krystallisering, faseoverganger, dekomposisjon, koeffisient av termisk utvidelse, dimensjonell endring, elastisk modulus (G’), tapsmodulus (G’’), dempingsfaktor (tan delta) reaksjonsentalpi og kinetikk, effekten av tilsetninger, sammensetning, termisk stabilitet, mykgjøringstemperatur og herdereaksjoner.