Termisk analyse

       Termisk analyse

       Prisvinnende sensorteknologi, termoanalyse, fleksibilitet, oppgraderingsmuligheter og høy presisjon

        

       Termisk analyse - Nyskapende teknologi, allsidig modularitet og sveitsisk kvalitet

       Prisvinnende sensorteknologi, fleksibilitet, oppgraderingsmuligheter og høy presisjon garanterer deg ytelse uten sidestykke fra et instrument so...

       Prisvinnende sensorteknologi, fleksibilitet, oppgraderingsmuligheter og høy presisjon garanterer deg ytelse uten sidestykke fra et instrument som kan vokse med dine skiftende behov. [Video]

        

       METTLER TOLEDOs termisk analyse Excellence-instrumenter lar deg karakterisere prøvematerialer over et svært bredt temperaturområde. Kontroller alle instrumentene fra én kraftig programvareplattform som er enkel i bruk. Hver instrumentkonfigurasjon gir det høyeste ytelsesnivået, slik at du kan ha full tillit til resultatene dine.


        
       Differensiell skannekalorimetri (DSC)
       termisk analyse
       Differensiell skannekalorimetri med høyt trykk
       TGA instrumentene

       Differensiell skannekalorimetri (DSC)

       Brikke-kalorimetri (Flash DSC)

       Differensiell skannekalorimetri med høyt trykk

       Termogravimetrisk analyse (TGA)

       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og finner temperaturene der disse prosessene forekommer.
       Flash DSC er det perfekte supplementet til konvensjonell DSC for karakterisering av moderne materialer.
       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og temperaturene der disse prosessene forekommer.
       Oppnå pålitelige resultater som komposisjon, innhold, rester og stabilitet med en termogravimetrisk analysator fra lederen innen vektteknologi.
       Samtidig termisk analyse (TGA/DSC)
       Termomekanisk analyse (TMA)
       termisk analyse
       Hot stage mikroskopisystemer

       Samtidig termisk analyse (TGA/DSC)

       Termomekanisk analyse (TMA)

       Dynamisk mekanisk analysator (DMA)

       Hot stage mikroskopisystemer

       Vektendringer og varmestrømming målt under helt identiske testforhold med TGA/DSC gir mer informasjon om komposisjon, faseoverganger og kjemiske reaksjoner.
       Varmeutvidelseskoeffisienter fastsettes presist og nøyaktig med termomekaniske analysatorer med nanometeroppløsning fra -150 til 1600 °C.
       Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.
       Excellence hot-stage-systemer gir mulighet til å utføre studier av polymorfisme og solvatisering, karakterisere flytende krystall-forbindelser og studere krystallisering og smelting av polymerer.
       Programvaren STARe Excellence
       Digler for termisk analyse
       Alternativer
       Fuktanalysator

       Programvaren STARe Excellence

       Digler for termisk analyse

       Alternativer

       Fuktanalysator

       Fleksibel og funksjonell programvare er avgjørende i moderne termoanalysesystemer og er nøkkelen til produktivitetmaksimering.
       Digler av høyeste kvalitet for termisk analyse, som bidrar til å utvide bruksområdet.
       Valgfritt utstyr og utvidelsesmuligheter for hver TA-applikasjon.
       METTLER TOLEDOs familie med fuktanalysator gir rask, presis og pålitelig fuktmåling.
       Differensiell skannekalorimetri (DSC)

       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og finner temperaturene der disse prosessene forekommer.

       termisk analyse

       Flash DSC er det perfekte supplementet til konvensjonell DSC for karakterisering av moderne materialer.

       Differensiell skannekalorimetri med høyt trykk

       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og temperaturene der disse prosessene forekommer.

       TGA instrumentene

       Oppnå pålitelige resultater som komposisjon, innhold, rester og stabilitet med en termogravimetrisk analysator fra lederen innen vektteknologi.

       Samtidig termisk analyse (TGA/DSC)

       Vektendringer og varmestrømming målt under helt identiske testforhold med TGA/DSC gir mer informasjon om komposisjon, faseoverganger og kjemiske reaksjoner.

       Termomekanisk analyse (TMA)

       Varmeutvidelseskoeffisienter fastsettes presist og nøyaktig med termomekaniske analysatorer med nanometeroppløsning fra -150 til 1600 °C.

       termisk analyse

       Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.

       Hot stage mikroskopisystemer

       Excellence hot-stage-systemer gir mulighet til å utføre studier av polymorfisme og solvatisering, karakterisere flytende krystall-forbindelser og studere krystallisering og smelting av polymerer.

       Programvaren STARe Excellence

       Fleksibel og funksjonell programvare er avgjørende i moderne termoanalysesystemer og er nøkkelen til produktivitetmaksimering.

       Digler for termisk analyse

       Digler av høyeste kvalitet for termisk analyse, som bidrar til å utvide bruksområdet.

       Alternativer

       Valgfritt utstyr og utvidelsesmuligheter for hver TA-applikasjon.

       Fuktanalysator

       METTLER TOLEDOs familie med fuktanalysator gir rask, presis og pålitelig fuktmåling.

       Service

       22 30 44 90
       Kontakt service

       Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

       We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

       Driftstid
       Support & Reperasjon
       Overensstemmelse
       Kalibrering & Kvalitet
       Ekpertise
       Trening & Rådgivning

       Publikasjoner

       Good Thermal Analysis Practice™

       Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


       Good Thermal Analysis Practice™ er retningslinjer som er enkle å følge og som dreier seg om håndtering av termisk analyse-instrumentering i et kvalitetsstyringssystem. Med GTAP™ kan du minimere målefeil og oppnå enkelt samsvar med liten innsats

       GTAP™ reduserer farene tilknyttet termisk analyse og legger til rette for

       • Nøyaktige og presise resultater
       • Økt produktivitet og reduserte kostnader
       • Samsvar med forskrifter

       Vi er stadig omgitt av usikkerhet. Å ha kontroll over instrumentene dine er en utfordring og kan bli svært dyrt dersom det håndteres på feil måte. Se hvordan GTAP™ minimerer farer og sikrer gjennomgående god kvalitet på dine termiske analyser.

       Termisk analyse
       Termisk analyse

       Med GTAP™ får du en anbefaling som er skreddersydd til dine kvalitetskrav og farer samt bransjens regelverk. Dine ansatte vil øyeblikkelig få fordelen av forenklet kvalitetssikring, og kan slik spare tid og utgifter. I tillegg vil revisorene dine motta sporbare kvalitetsmålinger og sikker dokumentasjon.

       Oversikt

       High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
       Thermal Analysis Guide
        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.