Termisk analyse - Oversikt - METTLER TOLEDO

       Termisk analyse

       Prisvinnende sensorteknologi, termoanalyse, fleksibilitet, oppgraderingsmuligheter og høy presisjon

        

       Termisk analyse - Nyskapende teknologi, allsidig modularitet og sveitsisk kvalitet

       Prisvinnende sensorteknologi, fleksibilitet, oppgraderingsmuligheter og høy presisjon garanterer deg ytelse uten sidestykke fra et instrument som kan vokse med dine skiftende behov. [Video]

        

       METTLER TOLEDOs termisk analyse Excellence-instrumenter lar deg karakterisere prøvematerialer over et svært bredt temperaturområde. Kontroller alle instrumentene fra én kraftig programvareplattform som er enkel i bruk. Hver instrumentkonfigurasjon gir det høyeste ytelsesnivået, slik at du kan ha full tillit til resultatene dine.

        
       Differensiell skannekalorimetri (DSC)
       Flash-kalorimetre for differensialskanning (Flash DSC)
       Differensiell skannekalorimetri med høyt trykk
       Termogravimetrisk analyse (TGA)

       Differensiell skannekalorimetri (DSC)

       Flash-kalorimetre for differensialskanning (Flash DSC)

       Differensiell skannekalorimetri med høyt trykk

       Termogravimetrisk analyse (TGA)

       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og finner temperaturene der disse prosessene forekommer.
       Flash DSC er det perfekte supplementet til konvensjonell DSC for karakterisering av moderne materialer.
       DSC måler entalpiene som forbindes med overganger og kjemiske reaksjoner, og temperaturene der disse prosessene forekommer.
       Oppnå pålitelige resultater som komposisjon, innhold, rester og stabilitet med en termogravimetrisk analysator fra lederen innen vektteknologi.
       Samtidig termisk analyse (TGA/DSC)
       Termomekanisk analyse (TMA)
       Dynamisk mekanisk analyse (DMA)
       Hot stage mikroskopisystemer

       Samtidig termisk analyse (TGA/DSC)

       Termomekanisk analyse (TMA)

       Dynamisk mekanisk analyse (DMA)

       Hot stage mikroskopisystemer

       Vektendringer og varmestrømming målt under helt identiske testforhold med TGA/DSC gir mer informasjon om komposisjon, faseoverganger og kjemiske reaksjoner.
       Varmeutvidelseskoeffisienter fastsettes presist og nøyaktig med termomekaniske analysatorer med nanometeroppløsning fra -150 til 1600 °C.
       Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.
       Excellence hot-stage-systemer gir mulighet til å utføre studier av polymorfisme og solvatisering, karakterisere flytende krystall-forbindelser og studere krystallisering og smelting av polymerer.
       Programvaren STARe Excellence
       Digler for termisk analyse
       Alternativer
       Fuktanalysator

       Programvaren STARe Excellence

       Digler for termisk analyse

       Alternativer

       Fuktanalysator

       Fleksibel og funksjonell programvare er avgjørende i moderne termoanalysesystemer og er nøkkelen til produktivitetmaksimering.
       Digler av høyeste kvalitet for termisk analyse, som bidrar til å utvide bruksområdet.
       Valgfritt utstyr og utvidelsesmuligheter for hver TA-applikasjon.
       METTLER TOLEDOs familie med fuktanalysator gir rask, presis og pålitelig fuktmåling.

        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.