Flerparametersystem for refraktometere – kombinert analyse

Multiparametersystem

Du kan måle flere parametere samtidig med One Click™

Multiparametermålinger

Våre modulære refraktometere kan oppgraderes med tetthetsmåler, UV/VIS spektrofotometer, pH-måler, titrator eller andre instrumenter som et polarim...

Våre modulære refraktometere kan oppgraderes med tetthetsmåler, UV/VIS spektrofotometer, pH-måler, titrator eller andre instrumenter som et polarimeter i et multiparametersystem. Samtidig måling av alle parametere og eksport av resultatene til LIMS, ERP eller SAP øker effektiviteten og reduserer feilkilder. Dette kan for eksempel muliggjøre automatisk analyse av drikkevarer, med måling av Brix, pH og til og med surhetsgrad med én enkelt prøvetaking.


multiparametersystem

Ulike prøver – flere parametere

Alle parametere bestemmes samtidig og vises på instrumentets berøringsskjerm. En datamaskin er bare nødvendig ved håndtering av en stor produktdatabase eller når data må eksporteres til LIMS eller ERP. Med LabX klient-/serverprogramvare kan datamaskinen settes opp eksternt, for eksempel på kontoret til laboratorielederen.

Spar opptil 70 % av arbeidstiden

I stedet for å bruke mye tid på å utføre målinger og deretter rengjøre hvert enkelt instrument, kan operatørene bruke tiden sin til mer krevende oppgaver.

Øk kapasiteten med opptil 50 %

Kjør serier på opptil 30 prøver med prøveveksleren SC30. En innebygd strekkodeleser identifiserer hver prøve og starter automatisk den riktige analysen.

 

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
 
Material No.: 51337023
Se detaljer
Material No.: 30019033
Se detaljer
Material No.: 30474868
Se detaljer
Material No.: 51337021
Se detaljer
Material No.: 30025477
Se detaljer
Material No.: 51105856
Se detaljer
Comparison

Dokumentasjon

Brosjyrer

EasyPlus Density and Refractometry
EasyPlus Density Meters and Refractometers offer all you need for your daily routine applications: fast measurements with automatic temperature cont...
Petrochemical Analytical Instruments
This brochure describes following techniques used in the petrochemical industry: • Density • Refractive index • Titration • Dropping point measure...
GDRP™ Good Density and Refractometry Practice
GDRP™ – Good Density and Refractometry Practice™ is a 5-step guideline to improve your Lab process. It covers the entire lifecycle of your instrument...
Brochure - Density and Refractometry Excellence
Developed for a wide range of applications, our intuitive instruments measure almost any sample with a very high accuracy, up to 6 decimal places in d...

Datablad

Refracto 30PX and 30GS
A portable refractometer has many advantages: you save time, you can make adjustments right away, and you don’t have to worry about transporting sampl...
Easy Bev Refractometer
The Easy Bev Refractometer offers everything needed for daily routine applications: fast measurements, intuitive app based user interface, minimal o...
EasyPlus Refractometers
EasyPlus Refractometers offer everything needed for daily routine applications in a strikingly small footprint: fast measurements, small sample volu...
Density and Refractometry Excellence - Professional Service For Life-long Performance
With our comprehensive onsite service offering we support and service your instrument throughout its entire life-cycle, ensuring reliability, complian...
EasyPlus Density and Refractometry - Professional Service For Life-long Performance
We support and service your instrument, onsite or in the depot, throughout its entire life-cycle. Ensure the reliability of your device and optimal pe...
Refractometry Excellence
Developed for a wide range of applications, our intuitive Excellence Refractometers will measure almost any sample.
Internettkurs/webinarer
Refractive Index Measurement Guide
Smart BRIX Standard Preparation - For Calibration of Refractometers
This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.