Røntgeninspektion | Røntgeninspektionssystemer til fødevarer

Røntgeninspektionssystemer fra Safeline X-ray

Løft din produktsikkerhed og kvalitetskontrol

Røntgeninspektionssystemer er udviklet specifikt til at detektere uønskede fysiske kontaminanter i fødevarer og lægemidler uanset formen eller placeringen. Når røntgenmaskiner anbringes tidligt på produktionslinjen, kan kontaminanter fjernes ved kilden, før der tilføres merværdi, hvilket reducerer spild og omkostninger.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvilke fordele er der ved at anvende et røntgeninspektionssystem i forbindelse med produktion af fødevarer og lægemidler?

Producenter af fødevarer og lægemidler anvender røntgeninspektionssystemer til at maksimere produktkvaliteten og -sikkerheden. Avancerede systemer kan detektere fysiske kontaminanter i produkter, samtidig med at de udfører en lang række løbende kvalitetskontroller på produktionslinjen. Installation af et røntgeninspektionssystem beskytter varemærkets og producentens omdømme, samtidig med at risikoen for potentielt dyre produkttilbagekaldelser minimeres.

Relevant indhold:

 

Hvilke kontaminanter kan et røntgeninspektionssystem opdage?

Røntgeninspektion er en meget effektiv metode til at detektere en række fysiske kontaminanter med høj tæthed, herunder alle former for metal, glas, mineralsten, forkalket knogle samt plast og gummi med høj tæthed. Ud over at identificere kontaminanter kan røntgensystemer udføre en lang række inline-kvalitetskontroller af produktintegritet, herunder måling af opdelt masse og bruttomasse, identifikation af manglende eller ødelagte dele, overvågning af påfyldningsniveauer, registrering af produkter, der er fanget i forseglingen, og kontrol for beskadiget produkt og emballage.

Relevant indhold:

 

Hvor sikkert er det at bruge røntgeninspektion i fødevare- og medicinalindustrien?

Den strålingsdosis, der anvendes til røntgeninspektion i fødevare- og medicinalindustrien, er ekstremt lav og påvirker på ingen måde produktsikkerhed, smag eller tekstur. Brugen af røntgeninspektionsudstyr er underlagt strenge krav og bliver mere og mere udbredt. Moderne røntgensystemer er fuldstændig ufarlige for arbejdsmiljøet, forudsat at de anbefalede sikkerhedsanvisninger følges. 

Relevant indhold:

 

På hvilke steder i produktionsprocessen bør producenter installere et røntgensystem?

Røntgensystemer kan installeres i starten af processen for at inspicere indkommende råmaterialer, hvor som helst undervejs i produktionen og sidst på produktionslinjen. HACCP-processen (Hazard Analysis and Critical Control Points) er den sikreste metode til at sikre, at produkter ikke indeholder kontaminanter. Producenter bør gennemgå deres produktionsproces og identificere risici for produktsikkerheden. På de steder, hvor der identificeres en risiko for fysisk kontaminering, bør der etableres et kritisk kontrolpunkt (Critical Control Point, CCP). I mange tilfælde kan det være tidligt i produktionsprocessen, hvor kontaminanter kan identificeres og fjernes, før der tilføres merværdi til produktet. Under andre omstændigheder kan det være mere praktisk at foretage inspektionen under fremstillingen eller i slutningen af produktionsprocessen, før produktet forlader fabrikken.

Relevant indhold:

 

Kan røntgeninspektion fremme min samlede udstyrseffektivitet og forøge produktionseffektiviteten?

Den samlede udstyrseffektivitet (Overall Equipment Effectiveness, OEE) er en vigtig præstationsmæssig målestok. Den information, der kræves for at kunne overvåge OEE, er let tilgængelig fra røntgeninspektionssystemer af god kvalitet. METTLER TOLEDOs Safeline-røntgenløsninger kan bidrage til OEE på mange måder takket være:

  • Maksimering af produktgennemløbet
  • Robust konstruktion
  • Hurtigere produktudskiftning og opsætning af nye produkter
  • Forbedret inline-ydelsesverificering uden behov for at standse linjen
  • Fjern-/skærmstatistik

Relevant indhold:

 

Hvad er falske frasorteringer?

Antallet af falske frasorteringer er defineret som procentdelen af fejlagtigt frasorterede produkter på en produktionslinje. Vores avancerede røntgeninspektionssoftware automatiserer produktopsætning og -udskiftning for at sikre enestående detekteringsfølsomhed, der minimerer antallet af falske frasorteringer.

Relevant indhold:

 

Kan røntgeninspektion være med til at forøge omsætningen?

Indførelsen af røntgeninspektionssystemer i en virksomheds produktinspektionsprogram med henblik på at garantere produktsikkerheden og -kvaliteten hjælper fødevareproducenter med at efterleve nationale og internationale bestemmelser, lokal lovgivning og detailhandlendes standarder, hvilket giver adgang til nye markeder.

Relevant indhold:

 

Bør jeg installere et røntgeninspektions- eller metaldetekteringssystem på min produktionslinje?

Det produkt, der fremstilles, og typen af sandsynlige kontaminanter vil hjælpe dig med at beslutte, om et røntgensystem eller en metaldetektor er den bedst egnede teknologi. Du bør tage resultatet af din HACCP-gennemgang i betragtning. I nogle tilfælde er den bedste løsning at anvende hver sin teknologi på forskellige kritiske kontrolpunkter. 

Relevant indhold:

 

Er det dyrt at servicere røntgensystemer?

En serviceaftale bør indgå i købet af ethvert røntgensystem. Regelmæssig vedligeholdelse af et røntgensystem, herunder ydelsesverificering, vil sikre, at det fungerer optimalt. Derved forhindres problemer med fødevaresikkerheden. Forebyggende vedligeholdelse hjælper producenter med at forhindre nedetid som følge af uventet vedligeholdelsesarbejde.

Alle røntgengeneratorer af typen X3000 fra METTLER TOLEDO leveres med fem års garanti, hvis der samtidig indgås en serviceaftale. Når producenter beskytter den mest værdifulde del af røntgenapparatet, får de sikkerhed for, at oppetiden i deres produktion maksimeres.

 

Hvorfor købe en METTLER TOLEDO Safeline-røntgenløsning?

METTLER TOLEDO er markedsleder inden for røntgeninspektion i forbindelse med forarbejdning og emballering i fødevare- og medicinalindustrierne. Vi har erfaring med at levere produktinspektionsløsninger til produkter i uemballerede formater såvel som i en lang række emballerede formater som glaskrukker, metaldåser og andre former for emballering til detailhandlen.

Et globalt netværk af serviceteknikere står klar til at vejlede producenter i, hvordan de optimerer inspektionssystemers ydeevne. Vi supporterer og servicerer røntgenudstyr gennem hele dets livscyklus. 

Relevant indhold: