Validering, verificering og overvågning for produktinspektionsudstyr – gratis download - METTLER TOLEDO
White Paper

Validering, verificering og overvågning for produktinspektionsudstyr – gratis download

White Paper

Oversigt over terminologi og proceskrav

Validering, verificering og overvågning for produktinspektionsudstyr
Validering, verificering og overvågning for produktinspektionsudstyr

Dette white paper indeholder vejledning om væsentlige processer som validering, verificering og rutinemæssig ydeevneovervågning for inline-produktinspektionsudstyr. Det er primært henvendt til kvalitetschefer og produktionschefer inden for fødevareproduktion, selv om indholdet også kan være relevant for producenter fra andre brancher.

Udtrykkene validering, verificering og rutinemæssig ydeevneovervågning anvendes ofte i flæng, hvilket skaber forvirring internt i organisationer og på tværs af industrier, fordi folk opfatter og bruger dem forskelligt. Faktisk dækker udtrykkene over hver sin særskilte proces, der har et klart formål og en klar rolle at spille på forskellige tidspunkter i udstyrets livscyklus. Det er vigtigt at forstå formålet med hver proces for at sikre, at der udføres validering, verificering og rutinemæssig ydeevneovervågning i overensstemmelse med gældende bestemmelser, ikke mindst hvis udstyret betegnes som et kritisk kontrolpunkt (Critical Control Point, CCP).

Dette white paper behandler følgende emner i detaljer:

  • Definitioner af væsentlige udtryk
  • Hvilke krav er der til regelefterlevelse?
  • Hvad går valideringsprocedurer ud på?
  • Hvad går verificeringsprocedurer ud på?
  • Hvad går procedurer for rutinemæssig ydeevneovervågning ud på?
  • Leverandørsupport

Desuden er der medtaget et afsluttende afsnit om anbefalet læsestof til læsere, som ønsker mere dybtgående information om de emner, der behandles i dette white paper.

Download dette informative white paper for at få mere at vide

Nylige ændringer i standarder, bestemmelser og lovgivning har lagt ansvaret for fødevaresikkerheden over på forhandlernes og producenternes skuldre. Producenterne af udstyret kan imidlertid i væsentlig grad hjælpe med at opfylde forpligtelserne til regelefterlevelse.

En god start er et stærkt grundlag for maksimal efterlevelse af standarder og bestemmelser, ligesom det fremmer driftseffektiviteten. Indledende validering på installationstidspunktet sikrer, at dit inline-produktinspektionsudstyr fungerer, som det skal. Periodisk ydelsesverificering gennem dit inline-produktinspektionsudstyrs levetid sikrer, at det fortsat fungerer som forventet og overholder relevante standarder og bestemmelser. For at opretholde produktkvaliteten og beskytte virksomheden mod dårlig omtale skal der regelmæssigt gennemføres rutinemæssige ydeevneovervågningstest med henblik på at bekræfte, at udstyret er under kontrol.

Det er vigtigt at forstå forskellene mellem udtrykkene og samspillet mellem processerne. De er hver især afgørende for overholdelse af gældende standarder og bestemmelser.

Relevante white papers

Serialisering – er du klar?
Den globale trussel med forfalskede lægemidler vokser. Men du kan hurtigt lære, hvordan du med stor pålidelighed kan spore lægemidler ved at integrere...
Regler for mærkning af kosmetik i USA, EU og Kina
Dette white paper forklarer reglerne for mærkning af kosmetik i De Forenede Stater, Den Europæiske Union og det kinesiske marked, som en nyttig ressou...
Forståelse for krævende opgaver
Alle produkter der kontrolleres med en metaldetektor, påvirker detektorens evne til at finde metalkontamineringer. Når man fjerner 'produkteffekten' k...
FSMA slutkrav
Forståelse og overholdelse af de endelige FSMA-krav som forberedelse til Food Safety Modernization Act.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.