Hvordan finder røntgensystemer kontaminanter – gratis download af PDF - METTLER TOLEDO
White Paper

Hvordan finder røntgensystemer kontaminanter – gratis download af PDF

White Paper

White paper om grundprincipperne for røntgeninspektion og hvordan røntgensystemer finder kontaminanter

Hvordan finder røntgensystemer kontaminanter?
Hvordan finder røntgensystemer kontaminanter?

Dette white paper forklarer, hvad røntgenstråler er, hvordan røntgen-inspektionssystemer fungerer og hvordan de identificerer forskellige kontaminanter i både løse og emballerede produkter. Det omhandler også almindelige problemer, som producenter står over for, når der bruger røntgensystemer til at kontrollere for fysisk kontaminering.

Med de mere og mere krævende fødevaresikkerhedsbestemmelser bliver overholdelse af regler og sporbarhed gennem alle faser af produktionsprocessen mere og mere vigtigt. Røntgeninspektion bruges i stigende grad af kendte mærkevareproducenter til at afsløre og frasortere kontaminerede produkter.

Dette white paper kan downloades gratis og giver detaljerede forklaringer om følgende fem nøgleområder:

  • Hvad er røntgenstråler?
  • Principper for røntgeninspektion
  • Typiske kontaminanter
  • Finder I kontaminanter i produkter og emballage?
  • Sådan beskyttes produktintegriteten

Røntgen-inspektionssystemer bruges primært til at finde kontaminanter i fødevarer og farmaceutiske produkter. Når det handler om at garantere fødevaresikkerheden er det af altafgørende betydning at alle kontaminanter fjernes, uanset hvilken anvendelse og emballage der er tale om.

Download dette informative white paper for at lære mere

Røntgeninspektionssystemer kan finde kontaminanter på ethvert trin i produktionen fra løse produkter, bulkvarer, pumpede og emballerede produkter, men teknologiens effektivitet afhænger af produktets massefylde, tykkelse og homogenitet.

Selvom de grundlæggende principper for røntgeninspektion er de samme, er det en alsidig teknologi, og forskellige anvendelsesområder kræver forskellige røntgensystemer. At vælge det rigtige system er af afgørende betydning for at røntgeninspektionen er effektiv, da fremmedlegemer ikke kan detekteres, medmindre alle faktorer - fra strålevinkel til frasorteringsmekanisme - er valgt, så de passer til linjen og produktet. En god forståelse af de forskellige formater og deres egnethed til at imødegå de udfordringer der er forbundet med detektering af forskellige typer af kontamineringer, bør derfor danne grundlaget for valget af system og specifikation.

Produkter der kontrolleres af røntgeninspektionssystemer styrker den tillid, som producenter af fødevarer og farmaceutiske produkter kan have til produkternes kvalitet og sikkerhed, og hjælper dem til at overholde branchestandarderne, herunder

  • Global Food Safety Initiative (GFSI)
  • British Retail Consortium (BRC)
  • Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)
  • Kinesisk fødevaresikkerhedslov
  • International Featured Standard for Food (IFS)

Relaterede white papers

Hvor sikker er røntgeninspektion af fødevarer?
Dette white paper er for fødevareproducenter, som overvejer røntgeninspektion for at overholde regler og love for fødevaresikkerhed.
Reducer risikoen for manglende efterlevelse
Et white paper, der beskriver syv måder, hvorpå service og support fra en leverandør af produktinspektionsudstyr kan hjælpe producenter med at opnå ce...
FSMA slutkrav
Forståelse og overholdelse af de endelige FSMA-krav som forberedelse til Food Safety Modernization Act.
White paper om fødevaresikkerhedsstandarder og lovgivning
Dette white paper ser på de mest udbredte fødevaresikkerhedsstandarder og deres seneste krav. Det forklarer også, hvordan fødevareproducenter kan opfy...

Røntgeninspektionsløsninger

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.