ReactIR 15   - Přehled - METTLER TOLEDO

ReactIR 15  

FTIR Improves Chemistry Understanding

Organic chemists and scientists strive to improve the research and development of chemical compounds, synthetic chemical routes and processes. In situ reaction monitoring tracks concentration changes of key reactive and transient species to understand mechanism pathway, determine kinetics and detect major reaction events. ReactIR 15 is a real-time, in situ mid-infrared based system designed to study reaction progression and provide specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint. The comprehensive nature of the data makes it ideal for real-time process optimization.

Sampling technology options enable the successful monitoring of gas or liquid phases under any process conditions such as:

Chemistries include:

ReactIR 15 In Situ Reaction Monitoring
Specifikace - ReactIR 15  
For Use In Laboratory
Software iC IR
Detector LN2 MCT; SE MCT
Optical Range (Base Unit) 4000 – 650 cm-1
Purge Requirement No
Dimensions (WxHxD) 180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight 9 kg / 20 lb
Communication USB 2.0
Resolution 4 cm -1 maximum
Operating Range (Temp.) 19 °C – 25 °C
Probe Optical Window 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted Materials Alloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum) 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum) 180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety Certification EMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range 1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Objednací číslo 14000003

Dokumenty

Prospekty

ReactIR 15
Study reaction progression and gain specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint.
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Aplikace

Chemical Synthesis
Chemists working in chemical synthesis discover and develop innovative chemical reactions and processes.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Measuring Polymerization Reactions
Měření a pochopení polymeračních reakcí, mechanismů, kinetiky, reakčních poměrů a aktivačních energií přimělo výzkumníky zavést in situ infračervenou...
Process Analytical Technology (PAT)
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
Průtoková chemie
Průtoková chemie (občas taky nazývaná chemie laminárního toku, mikrochemie nebo chemie kontinuálního toku) otevírá možnosti využití exotermických synt...

Software

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Sbírejte, zpracovávejte a sdílejte data z procesů.

Příbuzné produkty a řešení

ReactIR 45m  
ReactIR 45m je in situ systém využívající střední infračervenou oblast, který v reálném čase monitoruje chemické reakce a sleduje reaktanty, produkty...
ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 45P GP Process FTIR
ReactIR 45P GP Process FTIR develops an understanding of the process in the lab, and uses that knowledge to transfer the process to the plant.
Reaktorové systémy pro chemickou syntézu
Integrovaná řešení zvyšují produktivitu chemických laboratoří
Reakční kalorimetry RC1
Reakční kalorimetrie: od sítování po výrobu
ParticleTrack G400
Optimalizujte laboratorní výzkumné a vývojové procesy zahrnující částice a kapky.

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
Kvalita mnoha experimentů, zejména v oblasti analýzy reakcí, do značné míry závisí na schopnosti stanovit přesný okamžik zahájení a dokončení reakce....
In-situ sledování chemických reakcí
Jak zvládnout více práce s menším množstvím zdrojů: to je dlouhodobé téma pro každou chemickou vývojovou laboratoř, ve které musí výzkum rychle a s co...
Porozumějte biologickým procesům a naučte se je ovládat
Zlepšování biologických procesů s cílem zlepšit výnosnost a kvalitu produktů, podpořit opakovatelnost šarží a snížit náklady je náročné. Vědci tyto pr...

Nabídka
ReactIR 15  

Příslušenství

Nabídka
ReactIR 15  
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.