ProdX – správa kvalitativních a výrobních dat
Brožura

Software ProdX pro správu dat

Brožura

Zvyšování efektivity, produktivity a kontroly

Prospekt: Software ProdX pro správu dat
Prospekt: Software ProdX pro správu dat

Software ProdX je počítačové řešení s architekturou server – klient, které zajišťuje sledování a správu dat z kontrolních přístrojů METTLER TOLEDO. Podporuje přísné režimy řízení jakosti, pomáhá maximálně optimalizovat výrobu a zjednodušuje provoz výrobních linek.


Pomoc s řízením kvality a shody s předpisy

Software ProdX pomáhá managementu jakosti převzít aktivní kontrolu nad důležitými požadavky na kvalitu a naplňovat potřeby se zajišťováním shody s celosvětovými i místními předpisy. Výrazně snižuje úsilí vynakládané na administrativu u všech aktuálních norem o bezpečnosti potravin i u auditových požadavků obchodních řetězců.

Pomoc s řízením datové komunikace

Software ProdX nabízí správcům IT řešení konektivity pro datové sítě, které dokáže udržet krok s vývojem nejmodernějších technologií. Možnost jeho plné integrace do systémů MES/ERP pomocí nejnovějších komunikačních protokolů snižuje nároky na údržbu a plně podporuje podnikové iniciativy v oblasti inteligentní výroby.

Pomoc s řízením výroby a efektivity

Software ProdX umožňuje vedoucím výroby zvýšit produktivitu i efektivitu procesů na maximum. Pomáhá výrazně zjednodušit procesy a minimalizovat příčiny chyb způsobené používáním různých operačních systémů a proprietárního softwaru technologických zařízení.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.