Máy Quang Phổ Hồng Ngoại ReactIR 15 | Công Nghệ Cải Tiến METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15   - Sản phẩm ngưng sản xuất

FTIR Nâng Cao Hiểu Biết về Hóa Học

Các nhà hóa học hữu cơ và các nhà khoa học nỗ lực để cải thiện nghiên cứu và phát triển các hợp chất hóa học, sự biến đổi và quy trình hóa học tổng hợp. Theo dõi phản ứng tại chỗ giúp nhận biết sự thay đổi nồng độ của các loại phản ứng chủ động và tạm thời quan trọng để hiểu được cơ chế, xác định động học và phát hiện các sự kiện phản ứng chính. ReactIR 15 là một hệ thống dựa trên sóng hồng ngoại trung bình tại chỗ, thời gian thực, được thiết kế để nghiên cứu sự tiến triển của phản ứng và cung cấp thông tin cụ thể về kích hoạt phản ứng, chuyển đổi phản ứng, vật trung gian và điểm cuối của phản ứng. Tính toàn diện của dữ liệu là điều lý tưởng để tối ưu hóa quá trình thời gian thực.

Các tùy chọn công nghệ lấy mẫu cho phép theo dõi pha khí hoặc pha lỏng trong các điều kiện của quá trình như:

Hóa học bao gồm:

ReactIR 15 In Situ Reaction Monitoring

Ngưng sản xuất từ: Dec, 2019

Gọi để được báo giá

Được thay thế bởi: System ReactIR 702L, TEMCT

Improve Reaction Understanding

Improve Reaction Understanding.

Turn On, Collect Data, Find Trends

New solid state detector technology with optimized optical interface for Comp probes. Best in class performance without the need for liquid nitrogen.

Small, Portable, Flexible

Small, light, stackable unit can be easily moved to any fume hood, glove box or to the lab next door for use anywhere, anytime.

Study all Reactions

Probe-based sampling technology for real-time reaction analysis. Study batch or flow reactions under any process conditions.

Được thay thế bởi: System ReactIR 701L, LN2

Performance Simplified

Performance Simplified.

Unparalleled Sensitivity and Performance

Best possible sensitivity to generate high quality data with low limits of detection. Routinely monitors challenging and low ppm level chemistry.

Workflow Enabling Design

High-sensitivity 48hr hold time detector offers flexibility to use all fiber probes and monitor long reactions for convenient workflow implementation.

One Click Analytics™

Drastically reduce analysis time with time-resolved reaction analysis iC IR and automated data analysis workflow without spectroscopy expertise.

Tài liệu - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Bảng dữ liệu

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software Datasheet
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Ứng dụng

Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
Measuring Polymerization Reactions
Polymerization reaction measurement is crucial to produce material that meets requirements, including Immediate understanding, accurate and reproducib...
Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất
Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục

Phần mềm

iC Kinetics Software
iC Kinetics™ software helps chemists and chemical engineers to quickly optimize chemical reactions.  iC Kinetics™ provides a fast graphical way to des...

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m
Để hiểu và tối ưu hoá các phản ứng hóa học trong phạm vi rộng các điều kiện nhiệt độ và áp suất, các nhà hóa học và các kỹ sư hóa học cần phải có thôn...
ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục
Các nhà nghiên cứu đang có xu hướng sử dụng hóa học dòng chảy liên tục để phát triển các phản ứng và quá trình mới với sự gia tăng tính đặc thù, hiệu...
ReactIR 45P GP Process FTIR
Việc chuyển giao một quy trình hóa học từ phòng thí nghiệm sang cơ sở sản xuất rất khó khăn. Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) với ReactI...
Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
ParticleTrack G400
ParticleTrack G400 với công nghệ FBRM là một thiết bị dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào thiết bị phản ứng trong phòng thí nghiệm để theo dõi sự thay...

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Phụ tùng - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Hàng tiêu hao - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Các thông số- Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15