Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m
Tiếng Việt

Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m - Sản phẩm ngưng sản xuất

Khảo sát phản ứng nâng cao

Để hiểu và tối ưu hoá các phản ứng hóa học trong phạm vi rộng các điều kiện nhiệt độ và áp suất, các nhà hóa học và các kỹ sư hóa học cần phải có thông tin phản ứng chuyên sâu. Những dữ liệu này thường được thu thập thông qua các kỹ thuật thủ công đòi hỏi phải chiết xuất và chuẩn bị mẫu, do đó không phải là đại diện mẫu phù hợp của các thành phần phản ứng. ReactIR 45m là hệ thống dựa trên hồng ngoại sóng trung bình tại chỗ, thời gian thực, giám sát hóa học phản ứng để theo dõi chất phản ứng, sản phẩm và chất trung gian trong các điều kiện phản ứng thực tế. Bằng cách loại bỏ việc lấy mẫu thủ công, ReactIR 45m giúp phát triển các quá trình an toàn, hiệu quả, nhanh hơn.

Các tùy chọn công nghệ lấy mẫu cho phép theo dõi các phản ứng trong phạm vi rộng các điều kiện bao gồm nhiệt độ cao và thấp và áp suất cao. Các ngành hóa chất bao gồm:

- tất cả đều không phù hợp với lấy mẫu thủ công.

ReactIR 45m Mid-Infrared For Reactive Chemistry

Ngưng sản xuất từ: Dec, 2019

Gọi để được báo giá

Tài liệu - Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m

Data Sheets

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software Datasheet
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Ứng dụng

Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
Measuring Polymerization Reactions
Polymerization reaction measurement is crucial to produce material that meets requirements, including Immediate understanding, accurate and reproducib...
Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất
Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  
Các nhà hóa học hữu cơ và các nhà khoa học nỗ lực để cải thiện nghiên cứu và phát triển các hợp chất hóa học, sự biến đổi và quy trình hóa học tổng hợ...

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Phụ tùng - Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m

Service - Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m

METTLER TOLEDO Value-Added Services

Keeping instruments running at peak performance is the best way to optimize the Total Cost of Ownership (TCO) as it ensure maximum Uptime and Performance as well as maintaining Compliance with quality and industry standards.

METTLER TOLEDO Field Service Engineers possess the experience and Expertise for successful asset lifecycle management.

From onsite instrument Calibration and Preventive Maintenance (PM) to Full Service Coverage, the options available can be tailored to meet need and budget requirements ensuring complete cost control.

Extended Warranty

The most cost effective option for new instrument owners as it can be purchased at point of sale.  It protects the system beyond the initial factory warranty and provides additional value-added services, priority support and discounts.

Full Service Coverage

To keep the laboratory or production process running at maximum speed, instrument Uptime, Performance and Compliance are key. It is important to identify issues before they become problems and Full Service Coverage helps ensure instruments are available when needed by providing priority onsite and factory service with no cost surprises.

Calibration and Preventive Maintenance

The best option if budgetary constraints and Total Cost of Ownership are not a primary concern and instrument downtime does not affect productivity. Repair costs are on an ad-hoc basis but Calibration and Preventive Maintenance ensures equipment Performance and Compliance are within specification.

METTLER TOLEDO Service Specialists

The METTLER TOLEDO Service Team understands what it takes to get the best from each instrument. Benefit from the Service Team’s experience and industry knowledge to ensure optimal equipment Uptime, Performance, Compliance and the Expertise necessary to maximize instrument investment.

Take advantage of the experience, skills and thorough know-how of the dedicated Field Service Engineers strategically located around the world and locally - which ensures a timely response.

Hàng tiêu hao - Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m

Các thông số- Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m