Cảm biến thông minh cho Quy trình công nghiệp - METTLER TOLEDO

Xử lý đáng
tin cậy hơn

Xử lý đáng tin cậy hơn
Xử lý đáng tin cậy hơn

Tăng thời gian
vận hành

Cảm biến thông minh ISM cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng cảm biến, giúp bạn vận hành sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

  • Liên tục đánh giá "sức khỏe" cảm biến
  • Tín hiệu có độ ổn định cao hơn nhờ truyền thông kỹ thuật số giữa cảm biến và máy phát

Dễ dàng xử lý
cảm biến

Dễ dàng xửlý cảm biến
Dễ dàng xửlý cảm biến

Quản lý chu kỳ hoạt động thuận lợi

Với phần mềm iSense bạn có thể hiệu chuẩn trước
các cảm biến để thay thế không sai sót trong quy trình.

  • Hiệu chuẩn ở một địa điểm thuận lợi như phòng thí nghiệm
  • Cắm điện và bắt đầu đo

Giảm công tác
bảo dưỡng

Chi phí sở hữu thấp


Công nghệ cảm ứng số ISM giúp giảm chi phí vòng đời cảm biến và cho phép sử dụng cảm biến cao hơn.

  • Chỉ bảo dưỡng khi cần thiết nhờ vào chẩn đoán phòng ngừa
  • Cơ chế bảo vệ cảm biến giúp tăng tuổi thọ

Đơn giản hóa
việc tuân thủ

Đơn giản hóa việc tuân thủ
Đơn giản hóa việc tuân thủ

Khả năng truy nguyên toàn diện đơn giản

Phần mềm iSense thân thiện với người dùng góp phần gia tăng tính minh bạch liên quan đến dữ liệu cảm biến.

  • Dễ dàng tạo tài liệu và báo cáo
  • Dữ liệu cảm biến được lưu trữ trong nhật ký điện tử
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.