Thiết bị bảo vệ và vận hành cảm biến và Hệ thống vệ sinh bộ cảm biến - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Thiết bị bảo vệ và vận hành cảm biến và Hệ thống vệ sinh bộ cảm biến

Thiết bị bảo vệ và vận hành cảm biến và Hệ thống vệ sinh bộ cảm biến

Giải pháp cho từng thử thách

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Thiết bị bảo vệ cảm biến đảm bảo bạn sẽ đạt hiệu suất cao nhất từ các bộ cảm biến đo lường của bạn. Từ vỏ bảo vệ thông luồng, đơn giản đến vỏ bảo vệ cảm biến có thể thu hồi, tự động chúng tôi có giải pháp đúng đắn trong việc đảm bảo sự an toàn/độ tin cậy sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy định.

Hệ thống làm sạch và hiệu chuẩn bộ cảm biến tự động từ METTLER TOLEDO nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quy trình và tính an toàn, và giảm thiếu gánh nặng bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng bộ cảm biến được kích hoạt tự động hoặc thủ công cho phép nhân viên thực hiện thêm nhiều công việc quan trọng hơn. Ngoài ra, việc làm sạch và hiệu chuẩn bộ cảm biến thường xuyên đảm bảo các bộ cảm biến hoạt động tốt nhất và bền bỉ nhất.


Process Adaptions and Sensor Housings
Hệ thống vệ sinh và hiệu chuẩn
Thiết bị bảo vệ cố định (Vỏ bảo vệ)

Process Adaptions and Sensor Housings

Hệ thống vệ sinh và hiệu chuẩn

Thiết bị bảo vệ cố định (Vỏ bảo vệ)

Sensor housings, or process adaptions, enable an analytical sensor to be safely connected to all common process environments, including open basins, pipes, closed tanks, chemical reactors, bioreactors...
Hệ thống vệ sinh cảm biến là hệ thống tự động làm sạch đáng tin cậy và hiệu chuẩn cảm biến lựa chọn để tối đa hóa thời gian hoạt động của phép đo và giúp nhân viên có thời gian cho các nhiệm vụ khác....
Xác minh các điều kiện vô trùng và thực hiện theo các hướng dẫn EHEDG.
Điều chỉnh Thu gọn Quy trình (Lớp vỏ)
Thiết bị bảo vê dạng thông luồng (Vỏ bảo vệ)
Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

Điều chỉnh Thu gọn Quy trình (Lớp vỏ)

Thiết bị bảo vê dạng thông luồng (Vỏ bảo vệ)

Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

Thiết kế thân thiện với người dùng cho phép trao đổi cảm biến bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến sự an toàn.
Vỏ bảo vệ cho phép giám sát liên tục trong các ống.
For measurements in open vessels and effluents.
Process Adaptions and Sensor Housings

Sensor housings, or process adaptions, enable an analytical sensor to be safely connected to all common process environments, including open basins, pipes, closed tanks, chemical reactors, bioreactors...

Hệ thống vệ sinh và hiệu chuẩn

Hệ thống vệ sinh cảm biến là hệ thống tự động làm sạch đáng tin cậy và hiệu chuẩn cảm biến lựa chọn để tối đa hóa thời gian hoạt động của phép đo và giúp nhân viên có thời gian cho các nhiệm vụ khác....

Thiết bị bảo vệ cố định (Vỏ bảo vệ)

Xác minh các điều kiện vô trùng và thực hiện theo các hướng dẫn EHEDG.

Điều chỉnh Thu gọn Quy trình (Lớp vỏ)

Thiết kế thân thiện với người dùng cho phép trao đổi cảm biến bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến sự an toàn.

Thiết bị bảo vê dạng thông luồng (Vỏ bảo vệ)

Vỏ bảo vệ cho phép giám sát liên tục trong các ống.

Thiết bị bảo vệ nhận chìm(Vỏ bảo vệ)

For measurements in open vessels and effluents.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.