Máy phân tích khí | Đa dạng| Nhanh chóng | Giảm chi phí | Xem ngay
Tiếng Việt

Máy Phân Tích Khí Trong Quy Trình Công Nghiệp

Máy phân tích khí lắp đặt tại chỗ và trích mẫu

Đây là các máy phân tích khí có độ tin cậy cao được thiết kế để phản hồi nhanh chóng với nhiều loại khí khác nhau trong các quy trình công nghiệp và hóa học. Cả máy phân tích laser diode có thể điều chỉnh (TDL) và cảm biến oxy amperometric đều không cần lấy mẫu hoặc điều chỉnh để giúp giảm thời gian chết và nâng cao an toàn trong quy trình với chi phí sở hữu giảm. METTLER TOLEDO cung cấp một chuỗi các Máy phân tích nồng độ oxy khí, cũng như các máy phân tích khí TDL cho O₂, CO₂, CO, HCl, H₂S, Độ ẩm, Amoniac (NH₃) và Mêtan (CH₄).

Gọi để được báo giá
Gọi để được báo giá
Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

FAQs

Máy phân tích nồng độ oxy là gì?

Máy phân tích nồng độ oxy là một hệ thống đo lường oxy trong một luồng khí. Nó được cấu tạo từ một cảm biến, một màn hình hiển thị và một bộ điều chỉnh quá trình hoặc vỏ bảo vệ. Để đo oxy tại chỗ, METTLER TOLEDO cung cấp cả Máy phân tích nồng độ oxy amperometric và Máy phân tích nồng độ oxy laser điốt điều chỉnh được.  

Các Máy phân tích nồng độ oxy của METTLER TOLEDO đặc biệt ở chỗ không cần hệ thống lấy mẫu hoặc điều chỉnh (SCS) nên có thể thực hiện các phép đo nhanh chóng và chính xác mà không cần bảo dưỡng nhiều.

METTLER TOLEDO sở hữu công nghệ máy phân tích khí nào?

METTLER TOLEDO sở hữ hai công nghệ máy phân tích khí. Hai công nghệ này là quang phổ laser điốt điều chỉnh được và công nghệ amperometric (hoặc phân cực).  

Cảm biến oxy amperometric sử dụng công nghệ đo lường điện hóa được đặt trong một khối nhỏ gọn. Đây là một công nghệ tiêu hao, do đó cần phải thực hiện bảo trì và bổ sung vật tư tiêu hao. Sự nhiễu hóa chất có thể xảy ra, do đó cần có kiến thức về thành phần khí để đánh giá. 

Máy phân tích nồng độ oxy laser điốt điều chỉnh được của METTLER TOLEDO miễn nhiễm với hầu hết các nhiễu động và vật liệu cấu tạo của cảm biến rất chắc chắn. Không cần bảo trì thường xuyên, cảm biến được thiết kế để hoạt động liên tục và lâu dài. TDL phù hợp với các ứng dụng thách thức nhất và tới hạn nhất. Hộp vật lý lớn hơn các cảm biến khí amperometric, vì vậy nó có các yêu cầu lắp đặt khác nhau.

Có thể lắp đặt máy phân tích khí trong những kiểu hệ thống nào?

Danh mục máy phân tích khí của METTLER TOLEDO rất linh hoạt cho nhiều loại ứng dụng và hệ thống. Cảm biến đo amperometric là cảm biến 12 mm tiêu chuẩn và có thể được cài đặt trong hầu hết các bình quá trình tiêu chuẩn, khiến chúng trở nên tối ưu cho các ứng dụng như giám sát khoảng trống. 

Máy phân tích khí laser điốt điều chỉnh được cho phép điều chỉnh quá trình trong biên độ lớn hơn rất nhiều để đo tại mọi nơi bạn cần. Với khả năng thích ứng cho đường ống nhỏ hoặc rộng, luồng khí bẩn, luồng khí chảy nhanh hoặc chậm và luồng khí nóng, máy phân tích này đáp ứng linh hoạt các yêu cầu lắp đặt.  Ngoài ra, do thiết kế đường dẫn gấp, việc căn chỉnh thủ công là không cần thiết.