Thiết bị Độ dẫn điện/ Điện trở | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Thiết bị đo Độ dẫn điện/ Điện trở

Thiết bị đo Độ dẫn điện/ Điện trở

Các cảm biến chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng quy trình và nước tinh khiết.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Câu Hỏi Thường Gặp Về Độ Dẫn Điện

Cảm biến đo độ dẫn điện là gì? Cảm biến đo độ dẫn điện đo lường khả năng dẫn dòng điện của một dung dịch. Đó là sự hiện diện của các ion trong một ...

Cảm biến đo độ dẫn điện là gì?

Cảm biến đo độ dẫn điện đo lường khả năng dẫn dòng điện của một dung dịch. Đó là sự hiện diện của các ion trong một dung dịch cho phép dung dịch đó có khả năng dẫn điện: mật độ ion càng cao thì khả năng dẫn điện càng lớn.

 

Làm thế nào để hiệu chuẩn cảm biến đo độ dẫn điện?

Cảm biến đo độ dẫn điện có thể được hiệu chuẩn dựa vào một dung dịch đã độ dẫn điện (gần giống như hiệu chuẩn cảm biến pH dựa vào một dung dịch đã biết giá trị pH). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thiết bị chứa nhiều điện trở chính xác có các đơn vị đo độ dẫn diện cụ thể tương tự.

 

Có mấy loại cảm biến đo độ dẫn điện?

Có hai loại cảm biến đo độ dẫn điện: tiếp xúc và cảm ứng. Với cảm biến tiếp xúc, các điện cực đo độ dẫn điện tiếp xúc trực tiếp với dung dịch. Điện áp xoay chiều được sử dụng cho các điện cực. Điều này cho phép các ion trong dung dịch di chuyển qua lại giữa các điện cực, tạo ra một dòng điện được đo và chuyển đổi thành phép đo độ dẫn điện. Loại cảm biến này rất hiệu quả để đo các dung dịch có tính dẫn điện kém vốn có rất ít hạt rắn có thể tập trung xung quanh điện cực và can thiệp vào việc đo lường, chẳng hạn như nước tinh khiết. Đối với các dung dịch có độ dẫn điện cao hoặc nếu dung dịch sẽ ăn mòn điện cực hay chứa một lượng lớn các hạt rắn thì phải cần đến cảm biến cảm ứng. Cảm biến này sử dụng hai cuộn dây bọc trong thân nhựa. Dòng điện chạy qua một cuộn dây sẽ tạo ra dòng điện chạy qua cuộn dây còn lại. Cường độ dòng điện gây ra phụ thuộc vào độ dẫn điện của dung dịch.

 

Đơn vị đo độ dẫn điện?

Độ dẫn điện được đo bằng đơn vị siemens trên cm (S/cm). Độ dẫn điện 1 S/cm trong thực tế khá cao nên hầu hết các phép đo độ dẫn điện liên quan đến các dung dịch đo độ dẫn điện được tính bằng đơn vị mS/cm (phần nghìn S/cm) hoặc bằng đơn vị μS/cm (phần triệu S/cm). Nước uống thường nằm trong khoảng 50 đến 1500 μS/cm.

 


Cảm biến độ dẫn điện 4 điện cực InPro 7100
Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng từ
Cảm biến và thiết bị đo độ dẫn điện của nước tinh khiết

Đầu đo độ dẫn điện với 2/4 điện cực

Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng từ

Cảm biến và thiết bị đo độ dẫn điện của nước tinh khiết

Các cảm biến có 2 hoặc 4 điện cực dùng để đo độ dẫn điện trong nhiều ứng dụng công nghiệp đa dạng, trong đó có dược phẩm, hóa chất và nước thải.
Các cảm biến độ dẫn điện cảm ứng từ dễ sử dụng đem đến phép đo chính xác mà không cần điện cực tiếp xúc với chất trung gian của quy trình.
Có chức năng theo dõi độ dẫn điện của nước tinh khiết bằng nhiều loại cảm biến độ dẫn điện / điện trở suất và thiết bị đo độ dẫn điện của ion dương khử khí.
Được chế tạo để chịu được quy trình CIP và SIP
Mẫu 4 điện cực có khả năng chống bám cặn trong sản xuất
Bảo đảm tính tuân thủ thông qua gói chứng nhận
Chức năng Cắm và đo trên cảm biến ISM
Chống bám cặn trong ứng dụng hóa chất
Tuổi thọ lâu dài do khả năng năng kháng hóa chất mạnh
Từng đơn vị được kiểm tra riêng để bảo đảm độ chính xác
Được phê duyệt để sử dụng trong các khu vực độc hại
Bảo đảm độ chính xác cao cho phép đo nước tinh khiết
Theo dõi toàn bộ các loại nước trong dược phẩm
Phát hiện chất ăn mòn trong nước của nhà máy điện.
The dõi đến mức phút tạp chất trong UPW
Máy đo Độ dẫn điện 2 hoặc 4 điện cực

Máy đo Độ dẫn điện 2 hoặc 4 điện cực

cảm biến 2 điện cực đặc biệt cho độ dẫn điện thấp và cảm biến 4 điện cực cho độ dẫn điện từ trung bình đến cao.
Phạm vi ứng dụng rộng
Phù hợp với các quy trình dược phẩm sinh học và hóa học
Độ chính xác cao nhất
ở độ dẫn điện từ rất thấp đến trung bình
Tuân thủ qua gói chứng nhận
Cảm biến độ dẫn điện 4 điện cực InPro 7100

Các cảm biến có 2 hoặc 4 điện cực dùng để đo độ dẫn điện trong nhiều ứng dụng công nghiệp đa dạng, trong đó có dược phẩm, hóa chất và nước thải.

Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng từ

Các cảm biến độ dẫn điện cảm ứng từ dễ sử dụng đem đến phép đo chính xác mà không cần điện cực tiếp xúc với chất trung gian của quy trình.

Cảm biến và thiết bị đo độ dẫn điện của nước tinh khiết

Có chức năng theo dõi độ dẫn điện của nước tinh khiết bằng nhiều loại cảm biến độ dẫn điện / điện trở suất và thiết bị đo độ dẫn điện của ion dương khử khí.

Máy đo Độ dẫn điện 2 hoặc 4 điện cực

cảm biến 2 điện cực đặc biệt cho độ dẫn điện thấp và cảm biến 4 điện cực cho độ dẫn điện từ trung bình đến cao.

Dịch vụ

Luôn Duy trì Độ chính xác và Tính tuân thủ

Gọi để được báo giá
Hiệu chuẩn Hệ thống Độ dẫn điện
Hiệu chuẩn Cảm biến
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.