pH Analyzer | In-Line pH Meter | Process pH Meter | ORP Analyzer
Tiếng Việt
In-Line pH Probe / ORP (Redox) Probe

pH Analyzers & ORP Analyzers

In-Line pH Meters for Process & Water Applications

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
In-Line pH Probe / In-Line pH Sensor
Màn hình hiển thị pH
Máy Đo pH Cầm Tay
Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

In-Line pH Probe / In-Line pH Sensor

Màn hình hiển thị pH

Máy Đo pH Cầm Tay

Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

In-line pH sensors are analytical instruments designed for continuous measurement of pH in industrial processes. METTLER TOLEDO offers both analog and digital in-line pH sensors that are designed to m...
These transmitters are designed to integrate with analog and ISM sensors to provide measurement point integration and control.
Dễ dàng sử dụng, máy đo pH cầm tay cho các ứng dụng công nghiệp. Chúng cung cấp phép đo có độ chính xác cao với thiết kế chắc chắn và chống chịu các yếu tố môi trường.
Các phụ kiện ISM như phần mềm hoặc dung dịch truyền giúp bạn tận dụng được hết các ưu thế của công nghệ ISM.
Vận hành bằng một tay và giao diện trực quan
Chống chịu được các yếu tố môi trường và bền bỉ để phục vụ trong các môi trường có đòi hỏi cao
Trải qua bài kiểm tra rơi khắt khe giúp đảm bảo độ bền
Quản lý dữ liệu dễ dàng với 2000 điểm dữ liệu được lưu trữ
Hiệu chuẩn cảm biến ở cách xa quy trình
Theo dõi lịch sử, các chẩn đoán & lưu kho cảm biến
Xác nhận hệ thống dễ dàng với bộ mô phỏng cảm biến
Kết nối cảm biến với máy tính hoặc điện thoại di động
In-Line pH Probe / In-Line pH Sensor

In-line pH sensors are analytical instruments designed for continuous measurement of pH in industrial processes. METTLER TOLEDO offers both analog and digital in-line pH sensors that are designed to m...

Màn hình hiển thị pH

These transmitters are designed to integrate with analog and ISM sensors to provide measurement point integration and control.

Máy Đo pH Cầm Tay

Dễ dàng sử dụng, máy đo pH cầm tay cho các ứng dụng công nghiệp. Chúng cung cấp phép đo có độ chính xác cao với thiết kế chắc chắn và chống chịu các yếu tố môi trường.

Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

Các phụ kiện ISM như phần mềm hoặc dung dịch truyền giúp bạn tận dụng được hết các ưu thế của công nghệ ISM.

Ấn phẩm

Highest Performance, Highest Accuracy

pH Theory Guide
pH Calibration Guide:
pH & Dissolved Oxygen Accuracy Guide
Process Analytics Catalog

Dịch vụ

Find out more about our services

Gọi để được báo giá
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Videos

How does a pH Probe Work? - Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.