Các Cảm Biến Oxy Hòa Tan, CO₂ và ozon
Tiếng Việt
Các cảm biến oxy hòa tan, cảm biến và đầu đo CO2 và ozon.

Cảm Biến Oxy, CO₂ và ozon Hòa Tan

Đầu dò hiệu suất cao trong dây chuyền cho kết quả chính xác

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Cho Oxy Hòa Tan, Cacbon Dioxit Hòa Tan, Ôzn Hòa Tan

Oxy hòa tan (O2) là gì?Oxy hòa tan là lượng oxy tự do, không tồn tại ở dạng hợp chất có trong nước hoặc dung dịch khác.Tại sao cần đo oxy hòa tan?M...

Oxy hòa tan (O2) là gì?

Oxy hòa tan là lượng oxy tự do, không tồn tại ở dạng hợp chất có trong nước hoặc dung dịch khác.

Tại sao cần đo oxy hòa tan?

Mức oxy hòa tan chính xác rất quan trọng trong nhiều quy trình của công nghệ sinh học, phát triển dược phẩm, sản xuất thực phẩm và đồ uống, sản xuất hóa chất và trong xử lý nước. Việc đo lường in-line để giám sát oxy rất quan trọng trong việc tối ưu hóa sản lượng và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và đảm bảo an toàn quy trình.

Thế nào là một máy đo oxy hòa tan?

Máy đo oxy hòa tan của METTLER TOLEDO đo liên tục và theo thời gian thực của lượng oxy hòa tan trong nước hoặc một dung dịch khác. Tùy thuộc vào loại ứng dụng và ngành công nghiệp, nồng độ oxy hòa tan có thể được biểu thị bằng các con số mang tính tương đối, ví dụ như phần trăm bão hòa, phần trăm thể tích, phần trăm oxy hòa tan, ppm hoặc các con số tuyệt đối, vd. mg/L hoặc mmol/L. Các cảm biến O2 hòa tan với công nghệ quang học tiên tiến kết hợp với phép đo chính xác ở hàm lượng vết với yêu cần bảo dưỡng thấp.

Máy đo oxy hòa tan hoạt động như thế nào?

METTLER TOLEDO đưa ra hai loại cảm biến oxy khác nhau: Điện hóa và quang học.

Amperometric: Cảm biến oxy hòa tan sử dụng một màng thấm khí để tách mẫu từ các tế bào điện hóa bên trong. Oxy thẩm thấu qua màng tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần của oxy trong chất lỏng ngoài cảm biến. Catot và anot bên trong đầu dò được phân cực hóa bằng một hiệu điện thế đủ để kích hoạt các phản ứng điện hóa của oxy. Oxy được khử ở catot và bị oxy hóa ở anot , qua đó sinh ra một dòng điện nhỏ trực tiếp tỉ lệ thuận với lượng oxy tham gia phản ứng. Thêm vào đó, cảm biến oxy hòa tan sử dụng giá trị nhiệt độ để chuyển tín hiệu áp suất riêng phần của oxy sang giá trị nồng độ oxy hòa tan bằng cách bù trừ độ hòa tan của oxy theo nhiệt độ.

Quang học: Các đầu đo oxy hòa tan công nghệ quang học sử dụng một lớp nhạy oxy với khả năng phát quang. Lớp này hấp thụ ánh sáng từ một nguồn sáng điốt trong cảm biến, và ánh sáng được phát ra dưới dạng huỳnh quang. Lượng huỳnh quang phụ thuộc vào lượng oxy có mặt trong mẫu.

Hiệu chuẩn một cảm biến oxy hòa tan như thế nào?

Mỗi máy đo oxy hòa tan có một đường đồ thị và điểm không riêng. Cả hai giá trị này đều có thể thay đổi. Để đảm bảo độ chính xác cao cho phép đo của cảm biến oxy hòa tan, việc hiệu chuẩn cần được thực hiện sau mỗi khi thay đổi một bộ phận của cảm biến. Việc hiệu chuẩn cảm biến oxy hòa tan có thể được thực hiện 1 điểm hoặc 2 điểm. Với hiệu chuẩn 1 điểm, môi trường hiệu chuẩn bình thường là không khí, với hiệu chuẩn 2 điểm, cần sử dụng khí phụ với 0% oxy, và thường khí phụ này là nitơ.

Cảm biến cacbon dioxit (CO2) hòa tan là gì

Cacbon dioxit là lượng CO2 có mặt trong nước hoặc chất lỏng khác.

Cacbon dioxit thường xuất hiện ở dạng khí. Vì thế, các phép đo cacbon dioxit on-line và in-line thường là phép đo áp suất mà cacbon dioxit có trong khí hoặc trong dung dịch hòa tan nó.

Đo CO2 hòa tan như thế nào?

Cacbon dioxit hòa tan được đo bằng cảm biến cacbon dioxit hòa tan.

Tùy thuộc vào loại ứng dụng và ngành công nghiệp, lượng CO2 hòa tan được biểu thị bằng các đơn vị khác nhau.

Thế nào là một  hòa tan CO2 cảm biến?

Cảm biến cacbon dioxit hòa tan là một cảm biến phân tích có khả năng đo cacbon dioxit hòa tan. Các đầu đo CO2 hòa tan của METTLER TOLEDO đưa ra dữ liệu chính xác trong thời gian thực giúp hiểu rõ hơn các quá trình lên men quan trọng và nuôi cấy tế bào. Thông tin đo bởi cảm biến CO2 hòa tan cung cấp một cái nhìn sâu sắc bên trong quá trình trao đổi tế bào và các thay đổi khác ở lò phản ứng sinh học.

Cảm biến CO2 hòa tan hoạt động như thế nào?

Đầu đo CO2 hòa tan của METTLER TOLEDO đo trực tiếp trong dây chuyền và cung cấp các giá trị CO2 theo công nghệ dựa trên nguyên lý Severinghaus, sử dụng tương quan giữa cacbon dioxit hòa tan và độ pH của một dung dịch. Điện cực đo là một điện cực pH tăng cường, được tách biệt khỏi chất đo bằng một màng thấm khí chứa chất điện phân. CO2 thẩm thấu qua màng và vào chất điện phân bên trong cảm biến cacbon dioxit hòa tan, ở đó nó được cân bằng bởi các ion bicacbonat, qua đó thay đổi giá trị pH. Việc thay đổi tương đối độ pH của chất điện phân được đo bởi điện cực pH tăng cường và tương quan với CO2.

Hiệu chuẩn một cảm biến CO2 hòa tan như thế nào?

Có hai bước để hiệu chuẩn một đầu đo CO2 hòa tan. Bước một là hiệu chuẩn điện cực pH trong một chất đệm pH mà không dùng để thân màng. Ở bước này, đường đồ thị và điểm không của điện cực pH được hiệu chuẩn. Bước hai của việc hiệu chuẩn một cảm biến CO2 cần được thực hiện sau khi tiệt trùng và được gọi là bước hiệu chuẩn quá trình. Ở bước hai này, việc hiệu chuẩn sẽ chỉnh lại các biến đổi pH nhỏ trong điện cực sau khi tiệt trùng.

Ozon hòa tan là gì?

Ozon là một chất khí có tính oxy hóa mạnh được thêm vào trong nước hoặc được tạo thành trong quá trình điện phân nước. Ozon hòa tan chuyển hóa trở lại thành oxy vô hại một cách nhanh chóng, tùy thuộc vào nhiệt độ và độ pH của nước, vì thế nó cần được tạo ra và kiểm soát một cách chặt chẽ trong quá trình.

Đo Ozon hòa tan như thế nào?

Ozon hòa tan được đo bằng cảm biến Ozon hòa tan.

Thế nào là một cảm biến Ozon hòa tan?

Cảm biến Ozon hòa tan là một cảm biến phân tích có khả năng đo Ozon hòa tan

Cảm biến Ozon hòa tan hoạt động như thế nào?

Đầu đo Ozon hòa tan sử dụng một màng thấm khí để tách mẫu từ các tế bào điện hóa bên trong. Ozon thẩm thấu qua màng tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần của Ozon bên ngoài cảm biến. Catot (điện cực nơi dòng điện quy ước xuất phát trong một thiết bị điện phân cực) và anot (điện cực nơi dòng điện đi vào trong một thiết bị điện phân cực) trong đầu đo được phân cực bằng một hiệu điện thế để kích hoạt các phản ứng điện hóa của Ozon. Ozon được khử ở catot và anot bị oxy hóa, qua đó sinh ra một dòng điện nhỏ trực tiếp tỉ lệ thuận với lượng ozon tham gia phản ứng. Một bộ phận bảo về điện cực được đặt quanh catot. Thêm vào đó, cảm biến ozon hòa tan sử dụng giá trị nhiệt độ để chuyển tín hiệu áp suất riêng phần của ozon sang giá trị nồng độ ozon hòa tan bằng cách bù trừ thay đổi về độ hòa tan của ozon theo nhiệt độ.

Hiệu chuẩn một cảm biến ozon hòa tan như thế nào?

Khi hiệu chuẩn một cảm biến ozon hòa tan, các hằng số cảm biến mới của cảm biến (điểm không và đồ thị) sẽ được tính toán. Vì thế, quy trình hiệu chuẩn điểm không và định chuẩn đồ thị quá trình cần được tiến hành trên cảm biến ozon hòa tan.

Trong phần lớn các ứng dụng, không khí hoặc nước không chứa ôzôn được sử dụng và cung cấp tiêu chuẩn đáng tin cậy nhất cho việc hiệu chuẩn không dòng điện.


Máy đo oxy hòa tan cầm tay
Các Cảm Biến Oxy Hòa Tan
Cảm biến CO2 hòa tan

Máy đo oxy hòa tan cầm tay

Các Cảm Biến Oxy Hòa Tan

Cảm Biến CO₂ Hòa Tan

Máy đo DO cầm tay dùng có thể được dùng để lấy mẫu at-line ở mức ppb hoặc như một giải pháp on-line tạm thời. Sử dụng phép đo oxy hòa tan quang học cho kết quả chính xác, ổn định.
Các cảm biến quang học và cực phổ đo oxy hòa tan hiệu năng cao dành cho các ngành công nghiệp hóa học, dược phẩm, năng lượng, thực phẩm và đồ uống, cũng như các ứng dụng vi điện tử, nước tinh khiết và...
Đo CO2 hòa tan in-line để tối ưu hóa sản xuất và duy trì chất lượng trong các nhà máy sản xuất công nghệ sinh học, dược phẩm và đồ uống.
Giải pháp đo oxy di động
Thao tác trên màn hình cảm ứng dễ dàng và trực quan
Vỏ bọc đạt tiêu chuẩn IP67 giúp chống lại môi trường ẩm ướt
Thiết kế cho phép dòng chảy đi qua và dễ dàng vệ sinh để phục vụ công tác lấy mẫu at-line
Lưu trữ dữ liệu cho tối đa 99 điểm đo
Các mức DO từ 0,1 ppb đến bão hòa
Độ chính xác cao nhất và giảm thiểu công sức bảo trì
Có thể vô trùng và chịu được nhiều lần xử lý CIP
Các model hiện cho dùng cho các ứng dụng đảm bảo vệ sinh
Chẩn đoán dự phòng với công nghệ Quản Lý Cảm Biến Thông Minh (Intelligent Sensor Management - ISM)
Giám sát CO2 theo thời gian thực kiểm soát quá trình lên men
Loại trừ các khó khăn và chi phí khi lấy mẫu
Khả năng truy ngược dữ liệu hoàn chính để đạt các yêu cầu được quy định.
Bộ đếm SIP/CIP và số lần hấp được tích hợp
Sản xuất từ các vật liệu đạt tiêu chuẩn của FDA
Cảm biến ozon hòa tan
Single Use pH Sensors
Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

Cảm biến ozon hòa tan

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

Cảm biến ozon hòa tan (O₃) in-line  trên quy trình giúp kiểm soát một cách tin cậy trong các ứng dụng nước tinh khiết.
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
Các phụ kiện ISM như phần mềm hoặc dung dịch truyền giúp bạn tận dụng được hết các ưu thế của công nghệ ISM.
Phản hồi ozon nhanh theo dấu các quá trình tiệt trùng
Dễ dàng bảo trì với màng lắp bằng cách trượt vào
Phép đo ozon chính xác đến không ppb
Dự đoán lần bảo trì tiếp theo để tối đa hóa thời gian hoạt động
Khởi động nhanh với công nghệ Cắm và Đo
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Hiệu chuẩn cảm biến ở cách xa quy trình
Theo dõi lịch sử, các chẩn đoán & lưu kho cảm biến
Xác nhận hệ thống dễ dàng với bộ mô phỏng cảm biến
Kết nối cảm biến với máy tính hoặc điện thoại di động
Máy đo oxy hòa tan cầm tay

Máy đo DO cầm tay dùng có thể được dùng để lấy mẫu at-line ở mức ppb hoặc như một giải pháp on-line tạm thời. Sử dụng phép đo oxy hòa tan quang học cho kết quả chính xác, ổn định.

Các Cảm Biến Oxy Hòa Tan

Các cảm biến quang học và cực phổ đo oxy hòa tan hiệu năng cao dành cho các ngành công nghiệp hóa học, dược phẩm, năng lượng, thực phẩm và đồ uống, cũng như các ứng dụng vi điện tử, nước tinh khiết và...

Cảm biến CO2 hòa tan

Đo CO2 hòa tan in-line để tối ưu hóa sản xuất và duy trì chất lượng trong các nhà máy sản xuất công nghệ sinh học, dược phẩm và đồ uống.

Cảm biến ozon hòa tan

Cảm biến ozon hòa tan (O₃) in-line  trên quy trình giúp kiểm soát một cách tin cậy trong các ứng dụng nước tinh khiết.

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Các phụ kiện Quản lí cảm biến thông minh (ISM)

Các phụ kiện ISM như phần mềm hoặc dung dịch truyền giúp bạn tận dụng được hết các ưu thế của công nghệ ISM.

Ấn phẩm

Sổ Tay Hướng Dẫn Lý Thuyết Về Oxy
Tài Liệu Hưỡng Dẫn Về Đo Oxy Hòa Tan Chính Xác
Catalog Sản phẩm Phân tích Quy trình

Dịch vụ

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Các Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.