Các Thiết bị phân tích Nhiễm bẩn Vi khuẩn và Tổng lượng Carbon Hữu cơ (TOC) - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Các Thiết bị phân tích Nhiễm bẩn Vi khuẩn và Tổng lượng Carbon Hữu cơ (TOC)

Các Thiết bị phân tích Nhiễm bẩn Vi khuẩn và Tổng lượng Carbon Hữu cơ (TOC)

Phân tích Tổng lượng Carbon Hữu cơ (TOC) và sự nhiễm bẩn vi khuẩn theo thời gian thực

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

Theo dõi sự ô nhiễm hữu cơ bằng phân tích tổng lượng carbon hữu cơ trực tuyến

Cảm biến tổng lượng carbon hữu cơ Thornton và máy phân tích giúp đo sự ô nhiễm hữu cơ cấp ppb một cách nhanh chóng, liên tục. Chúng sử dụng quá ...

Cảm biến tổng lượng carbon hữu cơ Thornton và máy phân tích giúp đo sự ô nhiễm hữu cơ cấp ppb một cách nhanh chóng, liên tục. Chúng sử dụng quá trình oxy hóa UV đã được chứng minh và công nghệ đo độ dẫn điện để xác định nồng độ tổng lượng carbon hữu cơ một cách hiệu quả.

Loại công cụ đo tổng lượng carbon hữu cơ trực tuyến của chúng tôi

  • Đáp ứng yêu cầu dược phẩm USP <643>, <645> và EP 2.2.44
  • Đáp ứng yêu cầu theo dõi nước siêu tinh khiết bán dẫn
  • Chức năng Chẩn đoán Quản lý Cảm biến Thông minh

 


 
7000RMS Bioburden Analyzer
On-line TOC Analyzer
Máy phân tích Tổng lượng Cacbon Hữu cơ TOC 450

Máy Phân tích Nhiễm bẩn Vi khuẩn 7000RMS

On-line TOC Analyzers

Máy phân tích Tổng lượng Cacbon Hữu cơ TOC 450

Công nghệ Huỳnh quang laze (LIF) giúp phát hiện và định lượng nhanh vi sinh vật và hạt trơ. Tiết giảm các phép thử nghiệm và nâng cao tính an toàn cho sản phẩm
On-line TOC analyzers provide continuous, fast and reliable monitoring of TOC levels, and help to ensure that TOC excursions will not be missed.
Với công nghệ đo liên tục đã được chứng minh, 450 TOC cho độ phản hồi nhanh nhất có sẵn trong máy phân tích di động. Cung cấp khả năng lấy mấu đa điểm rẻ, thuận tiện và nhanh, 450 TOC là một dụng cụ c...
Độ nhạy cao
Dò tìm giới hạn một đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU).
Dễ sử dụng
Không cần xử lý mẫu, phẩm màu hoặc thuốc thử. Điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
Có thể đặt cấu hình theo yêu cầu
Ngưỡng cảnh báo và báo động do người dùng chỉ định.
Không cần bảo dưỡng thường xuyên
Không có bộ phận di chuyển. Chức năng vệ sinh tự động.
Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
Giảm thời gian lấy mẫu tới 75%
hoặc nhiều hơn với kết quả tại chỗ giúp giảm sự trì trệ khi phân tích trong phòng thí nghiệm
Cổng USB Kép cho phép vận hành đồng thời máy in USB
và ghi dữ liệu vào thẻ nhớ USB
Tuân thủ hoàn toàn theo USP<643>, EP2.2.44, Ch P
và JP16 để đáp ứng các yêu cầu quy định trong công nghiệp dược phẩm
1500RV Rinse Verification System
Mô-đun Bơm Tổng lượng carbon hữu cơ

Hệ Thống Kiểm Tra Rửa Sạch 1500RV

Mô-đun Bơm Tổng lượng carbon hữu cơ

Hệ thống kiểm tra rửa sạch 1500RV là một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh để kiểm tra tổng lượng Carbon hữu cơ và độ dẫn của nước rửa tại chỗ
Cung cấp dòng nước sạch đã được đo, có tính ổn định cao cho cảm biến đo tổng lượng carbon hữu cơ để bảo đảm hiệu suất đo tổng lượng carbon hữu cơ đáng tin cậy và đồng nhất.
Giảm chi phí CIP
Bằng cách kiểm chứng ngay lập tức nước rửa cuối của bạn với các phép đo TOC và độ dẫn điện theo thời gian thực, giảm thiểu chi phí cho việc sử dụng nước và năng lượng trong quá trình rửa
Tối ưu hóa thời gian hoạt động của hệ thống sản xuất
Với kết quả kiểm tra tại chỗ đã cho thấy sự thành công của quy trình rửa này, ngay lập tức hệ thống sản xuất đã được khởi động lại với rủi ro thấp nhất
Hoàn thành việc cài đặt và khởi động nhanh chóng
Với hệ thống tích hợp đầy đủ, giải pháp kết hợp phép đo TOC và độ dẫn điện mà không cần kỹ thuật phức tạp
Cho các ứng dụng có áp suất hệ thống quá thấp để cung cấp
lưu lượng thích hợp qua cảm biến đo tổng lượng carbon hữu cơ
Cho các ứng dụng áp suất thấp có áp suất hệ thống thay đổi thường xuyên trong quá trình hoạt động
7000RMS Bioburden Analyzer

Công nghệ Huỳnh quang laze (LIF) giúp phát hiện và định lượng nhanh vi sinh vật và hạt trơ. Tiết giảm các phép thử nghiệm và nâng cao tính an toàn cho sản phẩm

Độ nhạy cao
Dò tìm giới hạn một đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU).
Dễ sử dụng
Không cần xử lý mẫu, phẩm màu hoặc thuốc thử. Điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
Có thể đặt cấu hình theo yêu cầu
Ngưỡng cảnh báo và báo động do người dùng chỉ định.
Không cần bảo dưỡng thường xuyên
Không có bộ phận di chuyển. Chức năng vệ sinh tự động.
On-line TOC Analyzer

On-line TOC analyzers provide continuous, fast and reliable monitoring of TOC levels, and help to ensure that TOC excursions will not be missed.

Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
Máy phân tích Tổng lượng Cacbon Hữu cơ TOC 450

Với công nghệ đo liên tục đã được chứng minh, 450 TOC cho độ phản hồi nhanh nhất có sẵn trong máy phân tích di động. Cung cấp khả năng lấy mấu đa điểm rẻ, thuận tiện và nhanh, 450 TOC là một dụng cụ c...

Giảm thời gian lấy mẫu tới 75%
hoặc nhiều hơn với kết quả tại chỗ giúp giảm sự trì trệ khi phân tích trong phòng thí nghiệm
Cổng USB Kép cho phép vận hành đồng thời máy in USB
và ghi dữ liệu vào thẻ nhớ USB
Tuân thủ hoàn toàn theo USP<643>, EP2.2.44, Ch P
và JP16 để đáp ứng các yêu cầu quy định trong công nghiệp dược phẩm
1500RV Rinse Verification System

Hệ thống kiểm tra rửa sạch 1500RV là một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh để kiểm tra tổng lượng Carbon hữu cơ và độ dẫn của nước rửa tại chỗ

Giảm chi phí CIP
Bằng cách kiểm chứng ngay lập tức nước rửa cuối của bạn với các phép đo TOC và độ dẫn điện theo thời gian thực, giảm thiểu chi phí cho việc sử dụng nước và năng lượng trong quá trình rửa
Tối ưu hóa thời gian hoạt động của hệ thống sản xuất
Với kết quả kiểm tra tại chỗ đã cho thấy sự thành công của quy trình rửa này, ngay lập tức hệ thống sản xuất đã được khởi động lại với rủi ro thấp nhất
Hoàn thành việc cài đặt và khởi động nhanh chóng
Với hệ thống tích hợp đầy đủ, giải pháp kết hợp phép đo TOC và độ dẫn điện mà không cần kỹ thuật phức tạp
Mô-đun Bơm Tổng lượng carbon hữu cơ

Cung cấp dòng nước sạch đã được đo, có tính ổn định cao cho cảm biến đo tổng lượng carbon hữu cơ để bảo đảm hiệu suất đo tổng lượng carbon hữu cơ đáng tin cậy và đồng nhất.

Cho các ứng dụng có áp suất hệ thống quá thấp để cung cấp
lưu lượng thích hợp qua cảm biến đo tổng lượng carbon hữu cơ
Cho các ứng dụng áp suất thấp có áp suất hệ thống thay đổi thường xuyên trong quá trình hoạt động

Dịch vụ

Tối đa hóa Độ chính xác, Năng suất và ROI

Bảo dưỡng dự phòng
Hiệu chuẩn TOC
Kiểm tra tính phù hợp của hệ thống

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo

Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...
Product Brochure: 6000TOCi with ISM
Continuous monitoring provides a real-time data advantage over batch or non-continuous methods of total organic carbon (TOC) measurement. Unlike at-li...
Tài liệu tham khảo về dịch vụ
Dịch vụ khách hàng của METTLER TOLEDO cố gắng cung cấp cho khách hàng dịch vụ giá trị gia tăng bất cứ khi nào có thể, bao gồm dịch vụ sản phẩm chuyên...
Semiconductor : Pure Water and Process Analytics for the Semiconductor Industry
Thornton instruments are specified in the majority of semiconductor manufacturing facilities worldwide to monitor and control ultrapure water systems....

Nghiên cứu tình huống

Turbidity Measurement Improves Beer Quality
In beer production, the quality of the wort influences the quality of the final product. For one of Brazil's major breweries, meeting international qu...
450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
Global pharmacopeia regulations are driving TOC monitoring needs and taking up more technician time. The new portable 450TOC analyzer is a convenient...
In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
Real-time TOC Analysis Safeguards Water Purity
To prevent bacterial growth, pharmaceutical-grade water systems require precise monitoring and control of TOC. A European producer of pure water syste...
Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

Ứng dụng

The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
Problem of Organics in Power Plant Waters
While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...
5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.

Thông tin sản phẩm mở rộng

 Các câu hỏi thường gặp về tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC)
Hệ thống phân tích theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh nhiễm bẩn vi sinh. Thiết bị TOC giúp đo liên tục nhiễm bẩn hữu cơ ở mức pp...
General Questions about Thornton Products
Thornton is the leader in pure and ultrapure industrial water monitoring instrumentation used in semiconductor, microelectronics, power generation, ph...

Tài liệu sản phẩm

Tài liệu tham khảo về dịch vụ
Dịch vụ khách hàng của METTLER TOLEDO cố gắng cung cấp cho khách hàng dịch vụ giá trị gia tăng bất cứ khi nào có thể, bao gồm dịch vụ sản phẩm chuyên...
Data Sheet: 6000TOCi with ISM
The 6000TOCi analyzer provides rapid, continuous measurement of TOC levels in your water system. Versus batch systems that measure at intervals, 6000T...
Operation Manual: 6000TOCi Sensor
The 6000TOCi sensor is a Total Organic Carbon sensor with ISM capabilities, designed to measure the concentration of organic substances in pure and ul...
5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...

Manuals

Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.