Analytical Transmitter | In Line Transmitter | Online Transmitters
 
Menu
Transmitters

Analytical Transmitters

High-performance transmitters for reliable in-line analytics

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Máy truyền phát vượt trội M800
Máy truyền phát phân tích M400
Máy truyền phát tiêu chuẩn M300

Máy truyền phát vượt trội M800

Máy truyền phát nâng cao M400

Máy truyền phát tiêu chuẩn M300

Đối với ứng dụng quy trình và nước, máy truyền phát đa thông số này đem đến sự linh hoạt trong lắp đặt, khả năng bảo mật vận hành và đơn giản hóa phép đo điều khiển quy trình.
Đối với nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp, máy truyền phát phân tích này kết hợp hiệu năng cao với tính tiện dụng và đem đến độ ổn định và an toàn quy trình tuyệt vời.
Đối với nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp, máy truyền phát phân tích này kết hợp hiệu năng đo lường cao với sự đơn giản trong vận hành và tiện dụng tuyệt vời cho người dùng.
Có loại 1, 2 và 4 kênh và kiểm soát đa thông số
Theo dõi pH/ORP, O2, CO2, độ dẫn và độ đục
Phiên bản nước có TOC, ozon và lưu lượng
Đơn giản hóa công tác vận hành bằng giao diện người dùng trực quan
Màn hình cảm ứng đầy đủ màu giúp điều khiển dễ dàng
Có loại 1 kênh và kiểm soát đa thông số
Theo dõi pH/ORP, O2 hòa tan, CO2, O2 dạng khí, độ dẫn, tất cả thông số TDL
HART, Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA
Chẩn đoán bằng cảm biến thời gian thực với ISM
Vận hành bằng màn hình cảm ứng và phím mềm
1 hoặc 2 kênh, kiểm soát đa thông số
Theo dõi pH/ORP, O2 & O3 hòa tan, độ trở kháng và độ dẫn
1/4 DIN và 1/2 DIN
Chẩn đoán bằng cảm biến thời gian thực với ISM
Màn hình cảm ứng giúp điều khiển dễ dàng
Máy truyền phát kỹ thuật số cơ bản dễ sử dụng M200
Máy truyền phát nhỏ gọn M100

Máy truyền phát cơ bản M200

Máy truyền phát nhỏ gọn M100

Đối với các ứng dụng quy trình và nước cơ bản, máy truyền phát này có giao diện dễ dàng sử dụng, khả năng vận hành ổn định, chạy thử và bảo trì đơn giản.
Đối với các ứng dụng theo dõi tiêu chuẩn, máy truyền phát nhỏ gọn này đem đến giải pháp môi trường đa năng cho các công trình lắp đặt ở cả khu vực nguy hiểm lẫn không nguy hiểm.
1 hoặc 2 kênh, kiểm soát đa thông số
Theo dõi pH/ORP, O2 & O3 hòa tan, độ dẫn, lưu lượng
1/4 DIN và 1/2 DIN
Tính năng Cắm và đo để lắp đặt cảm biến nhanh chóng
Chi phí lắp đặt thấp cho các phép đo cơ bản
Có loại 1 kênh và kiểm soát đa thông số
Theo dõi pH/ORP, O2 hòa tan, CO2, độ dẫn
Giao tiếp HART trên hầu hết các mẫu máy
Đầu ra dạng tương tự / Bluetooth 4.0 / RTU MODBUS kỹ thuật số
Chi phí lắp đặt thấp
Máy truyền phát vượt trội M800

Đối với ứng dụng quy trình và nước, máy truyền phát đa thông số này đem đến sự linh hoạt trong lắp đặt, khả năng bảo mật vận hành và đơn giản hóa phép đo điều khiển quy trình.

Máy truyền phát phân tích M400

Đối với nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp, máy truyền phát phân tích này kết hợp hiệu năng cao với tính tiện dụng và đem đến độ ổn định và an toàn quy trình tuyệt vời.

Máy truyền phát tiêu chuẩn M300

Đối với nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp, máy truyền phát phân tích này kết hợp hiệu năng đo lường cao với sự đơn giản trong vận hành và tiện dụng tuyệt vời cho người dùng.

Máy truyền phát kỹ thuật số cơ bản dễ sử dụng M200

Đối với các ứng dụng quy trình và nước cơ bản, máy truyền phát này có giao diện dễ dàng sử dụng, khả năng vận hành ổn định, chạy thử và bảo trì đơn giản.

Máy truyền phát nhỏ gọn M100

Đối với các ứng dụng theo dõi tiêu chuẩn, máy truyền phát nhỏ gọn này đem đến giải pháp môi trường đa năng cho các công trình lắp đặt ở cả khu vực nguy hiểm lẫn không nguy hiểm.

Ấn phẩm

How to Select a Process Analytical Transmitter
Family Flyer of Intelligent Transmitter Series
Process Analytics Product Catalog

Dịch vụ

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Videos

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.