Phát hiện tạp chất vật lý | Mettler Toledo
Kiểm tra Phát hiện Tạp chất

Phát hiện tạp chất vật lý

Bảo đảm Chất lượng sản phẩm cao nhất, sự an toàn cho Thương hiệu và Bảo vệ người tiêu dùng

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Những nguyên nhân tạo ra Tạp chất Vật lý
Các loại Tạp chất có thể được phát hiện
Phát hiện tạp chất trong sản phẩm được đóng gói
Phát hiện tạp chất trong sản phẩm số lượng lớn
Phát hiện Tạp chất trong Sản phẩm được bơm
Công nghệ phát hiện nhiễm tạp chất

Thiết bị kiểm tra thực phẩm chủ yếu được sử dụng cho mục đích bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu. Dù quy trình sản xuất được thực hiện rất cẩn thận, nhưng nguy cơ nhiễm vật lạ trong các sản phẩm thực phẩm vẫn không thể được loại trừ hoàn toàn. Các tạp chất xâm nhập vào sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc lẫn lộn trong nguyên liệu thô có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng cũng như làm hư hại đến những thiết bị sản xuất khác. Hậu quả đối với nhà sản xuất có thể rất nghiêm trọng và có thể bao gồm các yêu cầu bồi thường và thu hồi sản phẩm. Ngoài ra, việc nhiễm tạp chất có thể gây mất lòng tin của người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu.

Thiết bị phát hiện tạp chất hiện đại có thể được lắp đặt tại tất cả các bước trong quy trình sản xuất.  Kiểm tra nguyên liệu thô có lợi thế là phát hiện và loại bỏ các vật lạ trước khi chúng có khả năng chia thành nhiều phần nhỏ và khó có thể phát hiện hơn. Kiểm tra tại các điểm kiểm soát quan trọng (CCP) trong quy trình sản xuất được yêu cầu trong tất cả các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và nên là một phần quan trọng của mọi chương trình kiểm tra sản phẩm hiệu quả.

Ấn phẩm

Trang trắng

Ngăn ngừa thu hồi thực phẩm với công nghệ kiểm tra sản phẩm
Tài liệu trình bày những cách thức mà công nghệ giúp nhà sản xuất cải thiện các chương trình ngăn ngừa thu hồi sản phẩm của họ.
Tìm hiểu các ứng dụng thử thách
Mọi sản phẩm được kiểm tra bởi máy dò kim loại đều ảnh hưởng đến khả năng dò tìm tạp chất kim loại: Loại bỏ “nhiễu từ sản phẩm” có nghĩa là thậm chí c...
Các Yêu cầu FSMA mới nhất
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu FSMA mới nhất để chuẩn bị cho Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm.
Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào?
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét việc kiểm tra bằng tia X để tuân thủ các quy định và pháp lý về an toàn thực phẩm.
Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào – Tải bản PDF miễn phí
Trang trắng này giải thích X-quang là gì, các bộ phận chính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm tra X-quang. Nó mô tả cách các tạp chất điển hìn...
Tác động của việc kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm
Tài liệu này nói về những tác động tiềm ẩn của kiểm tra bằng Tia X đối với dược phẩm và nêu lý do, cách thức mà các nhà sản xuất sử dụng Tia X để kiểm...
Kiểm tra bằng tia X, không chỉ là phát hiện tạp chất
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét về Hệ thống kiểm tra bằng Tia X nhằm tuân thủ các quy định và pháp luật về an toàn th...
Phát hiện thủy tinh trong thủy tinh
Trang trắng mới trình bày cách bảo vệ khách hàng và uy tín thương hiệu của bạn bằng cách giảm rủi ro nhiễm tạp chất thủy tinh trong thủy tinh với công...
Sản xuất thực phẩm an toàn hơn
Trang trắng này nghiên cứu về sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm. Trang trắng mô tả cách kết hợp hai phương pháp trê...
OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...

Nghiên cứu tình huống

Arevalo Foods sử dụng máy dò kim loại Profile Advantage
Tình huống thực tế giải thích về cách Arevalo Foods sử dụng máy dò kim loại Profile Advantage để tăng cường an toàn sản phẩm và bảo vệ thương hiệu khi...
Kuchenmeister dựa vào thiết bị kiểm tra sản phẩm
Kuchenmeister đã dựa vào thiết bị kiểm tra sản phẩm của METTLER TOLEDO trong 20 năm để kiểm tra các ứng dụng bánh nướng.
Fiasco Gelato lựa chọn hệ thống kiểm tra bằng Tia X X33
Tình huống thực tế nêu chi tiết về cách mà hệ thống kiểm tra bằng Tia X X33 cung cấp giải pháp kiểm tra an toàn cho Fiasco Gelato, đảm bảo mỗi chiếc k...
Pro Pet Austria tin tưởng vào các giải pháp kiểm tra sản phẩm
Pro Pet Austria tin tưởng vào các giải pháp kiểm tra sản phẩm chất lượng cao của METTLER TOLEDO để giảm thiểu rủi ro sản phẩm bị lỗi cũng như việc thu...
BINA tăng năng suất và bảo đảm an toàn sản phẩm
Tư duy toàn diện về chất lượng ở mọi cấp độ và việc sử dụng công nghệ mới nhất bao gồm hệ thống kiểm tra sản phẩm của METTLER TOLEDO giúp BINA trở thà...

Kiểm tra bằng Tia-X

Kiểm tra bằng Tia-X phát hiện một loạt các vật lạ, Đảm bảo An toàn Thực phẩm

Phát hiện Tạp chất bằng Tia-X
Các kiểm tra chất lượng và an toàn bằng Tia-X
Trang trắng: Hệ thống kiểm tra bằng Tia-X phát hiện tạp chất như thế nào?
Trang trắng: Làm thế nào để ngăn ngừa nhiễm vật lạ trong sản phẩm


 

Phát hiện Kim loại

Phát hiện tạp chất bằng Tia-X
Sổ tay hướng dẫn: Thiết kế một chương trình phát hiện kim loại hiệu quả
Trang trắng: Hệ thống kiểm tra bằng Tia-X phát hiện tạp chất như thế nào?

Các Kiểm tra Chất lượng và An toàn bằng Tia-X
Trang trắng: Tìm hiểu những ứng dụng thử thách để cải thiện việc kiểm tra phát hiện kim loại
Sổ tay hướng dẫn: Thiết kế một chương trình phát hiện kim loại hiệu quả
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.