Nguyên tắc thẩm tra cẩn trọng – Tải tập tin PDF miễn phí | Mettler Toledo
 
Menu
White Paper

Nguyên tắc thẩm tra cẩn trọng – Tải tập tin PDF miễn phí

White Paper

Để kiểm soát chất lượng và phòng vệ pháp lý

Nguyên tắc thẩm tra cẩn trọng
Nguyên tắc thẩm tra cẩn trọng

Trang trắng này giải thích các khái niệm và nguyên tắc thẩm tra cẩn trọng. Trước hết nó sẽ xác định tầm quan trọng về mặt cung cấp cơ sở cho phòng vệ pháp lý trong các vụ kiện có thể phát sinh từ những khiếu nại về tạp chất được tìm thấy trong sản phẩm thực phẩm. Sau đó nó đi vào chi tiết với quy trình để lựa chọn đúng một hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng những nhu cầu này.

Trang trắng có thể được sử dụng như một danh sách kiểm tra nhằm đánh giá các máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra tia X khác nhau trên thị trường. Nếu một hệ thống kiểm tra chất lượng được xem xét không bao gồm một số hoặc tất cả các tính năng đã xác định, thì nó có thể cho thấy một điểm yếu trong khả năng hỗ trợ một quy trình thẩm tra cẩn trọng đầy đủ.

Hơn nữa, việc lựa chọn một hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thiết kế nhằm vào việc thẩm tra cẩn trọng sẽ cung cấp mức độ bảo vệ cao nhất cho người tiêu dùng và thương hiệu. 

Trang trắng mới này xem xét:

  • Thẩm tra cẩn trọng và Nhiệm vụ chăm sóc là gì
  • Những khuôn khổ an toàn thực phẩm khác nhau như HACCP và GFSI
  • Các rủi ro của ô nhiễm vật lý
  • 16 mối lo ngại quan trọng về kiểm tra sản phẩm và các giải pháp
  • Các thành phần của một chương trình kiểm tra an toàn sẽ đảm bảo việc thẩm tra cẩn trọng

Tải toàn bộ trang trắng để tìm hiểu thêm về việc bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Chính phủ, nhà bán lẻ và người tiêu dùng ngày càng nhận thức được các vấn đề về an toàn thực phẩm và cập nhật các quy định, chẳng hạn như Tiêu chuẩn toàn cầu BRC phiên bản 7 và FSMA mới nhất, liên tục được sửa đổi và cập nhật. Bạn cần phải hiểu mọi hướng dẫn mới và có những bước đi chủ động để đảm bảo rằng hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn tuân thủ đầy đủ. Đây là điều hết sức quan trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu và phát triển cơ hội kinh doanh của bạn trong các thị trường tiềm năng.

Các trang trắng có liên quan

Tài liệu về kiểm tra thực phẩm được bơm| Kiểm tra sản phẩm
Tài liệu này giải thích về cách thiết bị kiểm tra sản phẩm giúp nâng cao sự an toàn của sản phẩm thực phẩm được bơm.
Sản xuất thực phẩm an toàn hơn
Trang trắng này nghiên cứu về sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm. Trang trắng mô tả cách kết hợp hai phương pháp trê...
Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm
Tài liệu này xem xét những tác động tiềm ẩn của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm và thảo luận về lý do, cách thức mà các nhà sả...
Chọn hệ thống kiểm tra trực quan hiệu quả cho các ứng dụng đảm bảo chất lượng
Trang trắng này cung cấp thông tin về cách tốt nhất để chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu kiểm tra trực quan của bạn. Trang trắng này sẽ đề cập tất cả...

Các Giải pháp kiểm tra sản phẩm

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.