เครื่องวิเคราะห์โซเดียม ซิลิกา และคลอไรด์/ซัลเฟต - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม ซิลิกา และคลอไรด์/ซัลเฟต

  เครื่องวิเคราะห์แบบออนไลน์ที่คุณมั่นใจได้ด้วยการสอบเทียบแบบอัตโนมัติ

   

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียมและซิลิกา

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม 2300Na และ เครื่องวิเคราะห์ซิลิกา 2800Si รุ่นใหม่ของ METTLER TOLEDO Thornton ให้การวัดค่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนปริมา...

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม 2300Na และ เครื่องวิเคราะห์ซิลิกา 2800Si รุ่นใหม่ของ METTLER TOLEDO Thornton ให้การวัดค่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนปริมาณต่ำอย่างมีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ในกระบวนการบำบัดน้ำบริสุทธิ์เพื่อการใช้งานด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารเคมีที่ใช้บำบัดในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมพร้อมกรรมวิธีใหม่เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความบริสุทธิ์ของน้ำ ลดการกัดกร่อนได้ดี และเพิ่มการผลิตน้ำให้สูงสุด


   
  เครื่องวิเคราะห์คลอไรด์/ซัลเฟต 3000CS
  Sodium Analyzer
  Silica Analyzer

  เครื่องวิเคราะห์คลอไรด์/ซัลเฟต

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม

  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณซิลิกา

  เครื่องวิเคราะห์ 3000CS ของ Thornton ให้การตรวจหาคลอไรด์และซัลเฟตแม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและลดความเสียหาย
  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม Thornton 2300Na ช่วยรับรองความบริสุทธิ์ของน้ำเพื่อลดการกัดกร่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ
  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณซิลิการุ่น 2800Si ของ Thornton เครื่องมือแบบออนไลน์ (on-line) ที่วางใจได้ ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้บำบัดในกระบวนการผลิตไฟฟ...
  การตรวจวัดออนไลน์ทุก ๆ 45 นาที
  เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  ความสามารถในการสุ่มตัวอย่าง
  สำหรับการตรวจสอบตัวอย่างหรือตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
  การสอบเทียบอัตโนมัติ
  ให้การวัดค่าที่เชื่อถือได้ ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  ตู้อุปกรณ์ปิดมิดชิด
  เพื่อป้องกันส่วนประกอบและสารทำปฏิกิริยาต่างๆ
  การสอบเทียบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการดูแล
  ให้ความมั่นใจว่าการทำงานจะเชื่อถือได้ ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  การปรับสภาพอิเล็คโทรดแบบอัตโนมัติ
  ลดความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีกัดด้วยตนเอง
  การตรวจสอบ pH เพื่อยืนยันการเพิ่มรีเอเจนต์ที่เหมาะสม
  สิ้นเปลืองตัวทำปฏิกิริยาน้อย
  ประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวทำปฏิกิริยาและปัญหาในการจัดการ
  การตรวจสอบและการสอบเทียบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการดูแลให้ความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม
  ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  ขวดน้ำยาขนาดใหญ่ที่มีการบำรุงรักษาต่ำ
  ช่วยให้สามารถใช้งานได้นาน 3 เดือน ก่อนที่จะเติมใหม่
  ทดสอบตัวอย่างจากสถานที่ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จาก
  คุณลักษณะการตรวจวัดตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายดาย
  ระบบการป้องกันที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมี
  และส่วนประกอบจากสภาพแวดล้อมในโรงงาน
  เครื่องวิเคราะห์คลอไรด์/ซัลเฟต 3000CS

  เครื่องวิเคราะห์ 3000CS ของ Thornton ให้การตรวจหาคลอไรด์และซัลเฟตแม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและลดความเสียหาย

  การตรวจวัดออนไลน์ทุก ๆ 45 นาที
  เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
  ความสามารถในการสุ่มตัวอย่าง
  สำหรับการตรวจสอบตัวอย่างหรือตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
  การสอบเทียบอัตโนมัติ
  ให้การวัดค่าที่เชื่อถือได้ ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  ตู้อุปกรณ์ปิดมิดชิด
  เพื่อป้องกันส่วนประกอบและสารทำปฏิกิริยาต่างๆ
  Sodium Analyzer

  เครื่องวิเคราะห์โซเดียม Thornton 2300Na ช่วยรับรองความบริสุทธิ์ของน้ำเพื่อลดการกัดกร่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำ

  การสอบเทียบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการดูแล
  ให้ความมั่นใจว่าการทำงานจะเชื่อถือได้ ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  การปรับสภาพอิเล็คโทรดแบบอัตโนมัติ
  ลดความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีกัดด้วยตนเอง
  การตรวจสอบ pH เพื่อยืนยันการเพิ่มรีเอเจนต์ที่เหมาะสม
  สิ้นเปลืองตัวทำปฏิกิริยาน้อย
  ประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวทำปฏิกิริยาและปัญหาในการจัดการ
  Silica Analyzer

  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณซิลิการุ่น 2800Si ของ Thornton เครื่องมือแบบออนไลน์ (on-line) ที่วางใจได้ ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้บำบัดในกระบวนการผลิตไฟฟ...

  การตรวจสอบและการสอบเทียบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการดูแลให้ความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม
  ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาทำงานของช่างด้วย
  ขวดน้ำยาขนาดใหญ่ที่มีการบำรุงรักษาต่ำ
  ช่วยให้สามารถใช้งานได้นาน 3 เดือน ก่อนที่จะเติมใหม่
  ทดสอบตัวอย่างจากสถานที่ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จาก
  คุณลักษณะการตรวจวัดตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายดาย
  ระบบการป้องกันที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมี
  และส่วนประกอบจากสภาพแวดล้อมในโรงงาน

  สิ่งพิมพ์

  การให้บริการ

  +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
  ติดต่อแผนกบริการ
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.