เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ, CO₂ และโอโซน
เซ็นเซอร์และหัววัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ, CO2 ละลายน้ำ และโอโซนละลายน้ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ, CO₂ และโอโซน

หัววัดในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวัดที่แม่นยำ

 

ออกซิเจนละลายน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ, คำถามที่พบบ่อยของโอโซนละลายน้ำ (FAQ)

ออกซิเจนละลายน้ำ (O2) คืออะไร

ออกซิเจนละลายน้ำเป็นระดับของออกซิเจนอิสระที่ไม่ผสม ซึ่งมีอยู่ในน้ำหรือในของเหลวอื่น

<...

ออกซิเจนละลายน้ำ (O2) คืออะไร

ออกซิเจนละลายน้ำเป็นระดับของออกซิเจนอิสระที่ไม่ผสม ซึ่งมีอยู่ในน้ำหรือในของเหลวอื่น

ทำไมจึงต้องวัดค่าก๊าซออกซิเจนละลายน้ำ

ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมมีความสำคัญในหลายกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนายา อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสารเคมี และในน้ำและการบำบัดน้ำ การวัดค่าแบบอินไลน์เพื่อการตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพให้มีความเหมาะสมสูงสุด ลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของกระบวนการ

เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ คืออะไร

เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำของ METTLER TOLEDO วัดค่าในแบบเรียลไทม์และตรวจสอบระดับออกซิเจนละลายน้ำในน้ำหรือของเหลวอื่นอย่างต่อเนื่อง ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำแสดงค่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่น เปอร์เซ็นต์การอิ่มตัว เปอร์เซ็นต์ปริมาตร เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนละลายน้ำ ppm หรือเป็นตัวเลขที่แน่นอน เช่น mg/L หรือ mmol/L ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดการใช้งานและอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์วัดค่า O2 ละลายน้ำ พร้อมด้วยเทคโนโลยีออพติคัลที่ล้ำสมัย ช่วยให้การวัดค่าเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำแม้ในระดับที่เจือจางมาก และการบำรุงรักษาต่ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำทำงานอย่างไร

METTLER TOLEDO นำเสนอเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่แตกต่างกันสองประเภท คือ แบบแอมเพอโรเมตริกและแบบออพติคอล

แอมเพอโรเมตริก: เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำใช้เมมเบรนที่ก๊าซซึมผ่านได้แยกตัวอย่างออกจากเซลล์เคมีไฟฟ้าภายใน ออกซิเจนจะแพร่ผ่านเมมเบรนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันเฉพาะส่วนของออกซิเจนในของเหลวที่อยู่ด้านนอกเซ็นเซอร์ แคโธดและแอโนดภายในหัววัดจะสร้างขั้วกับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้ากับออกซิเจน ออกซิเจนจะลดลงที่แคโธดขณะที่แอโนดมีการออกซิไดซ์ ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยในสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณออกซิเจนที่เกิดปฏิกิริยา นอกจากนี้ เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำใช้ค่าอุณหภูมิเพื่อแปลงค่าสัญญาณความดันเฉพาะส่วนของออกซิเจนเป็นค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำโดยการชดเชยความสามารถละลายน้ำที่เปลี่ยนแปลงของออกซิเจนกับอุณหภูมิ

ออพติคัล: หัววัดค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ใช้เทคโนโลยีออพติคัลเพื่อการวัดค่า มีชั้นที่ไวต่อออกซิเจนซึ่งสามารถเรืองแสงได้ ชั้นนี้จะดูดกลืนแสงจากไดโอดที่ปล่อยแสงในเซ็นเซอร์ และแสงจะถูกปล่อยเป็นสารเรืองแสง ปริมาณของสารเรืองแสงขึ้นกับระดับของออกซิเจนที่ปรากฏอยู่ในสารตัวอย่าง

คุณสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำอย่างไร

เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแต่ละเครื่องมีความชันและค่าจุดศูนย์ที่แตกต่างกัน ทั้งสองค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำในการวัดค่าสูงของเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ต้องดำเนินการสอบเทียบหลังจากที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของเซ็นเซอร์ทุกครั้ง การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำสามารถดำเนินการเป็นการสอบเทียบแบบ 1 จุดหรือ 2 จุด สำหรับการสอบเทียบแบบ 1 จุด สารสอบเทียบปกติคืออากาศ สำหรับการสอบเทียบแบบ 2 จุด ต้องใช้ก๊าซที่มีออกซิเจน 0% เพิ่มด้วย ซึ่งปกติแล้วคือไนโตรเจนบริสุทธิ์

คาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ (CO2) คืออะไร

คาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำเป็นปริมาณของ CO2 ที่มีอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่น

โดยปกติแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ปรากฏในรูปก๊าซ ดังนั้น การวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์แบบอินไลน์และออนไลน์ในกระบวนการเป็นการวัดค่าความดันที่คาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในก๊าซหรือในของเหลวที่ละลาย

คุณวัดค่า CO2 ละลายน้ำอย่างไร

คาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำวัดค่าโดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ

ปริมาณของ CO2 ละลายน้ำแสดงค่าเป็นหน่วยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดการใช้งานและอุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำคืออะไร

เซ็นเซอร์วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าเชิงวิเคราะห์ที่ใช้วัดคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ หัววัด CO2 ละลายน้ำของ METTLER TOLEDO ให้ข้อมูลเรียลไทม์ที่แม่นยำ ซึ่งเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์และการหมักที่สำคัญ ข้อมูลที่วัดค่าโดยเซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์และการเปลี่ยนแปลงอื่นภายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ

เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำทำงานอย่างไร

หัววัดค่า CO2 ละลายน้ำของ METTLER TOLEDO วัดค่าแบบอินไลน์และให้ค่า CO2 แบบเรียลไทม์โดยอาศัยเทคโนโลยีตามหลักการ Severinghaus ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำและค่า pH ของของเหลว อิเล็กโทรดวัดค่าเป็นอิเล็กโทรดวัดค่า pH ขั้นสูง แยกสารที่วัดค่าโดยใช้เมมเบรนเติมอิเล็กโทรไลต์ที่ก๊าซซึมผ่านได้ CO2 จะกระจายผ่านเมมเบรนและเข้าสู่อิเล็กโทรไลต์ด้านในของเซ็นเซอร์วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำ แล้วมีการทำให้สมดุลด้วยอิออนไบคาร์บอเนตซึ่งเปลี่ยนค่า pH จากนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ของอิเล็กโทรไลต์ที่สัมพันธ์กันจะถูกวัดค่าโดยอิเล็กโทรดวัดค่า pH ขั้นสูงและเชื่อมโยงกับ CO2

คุณสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำอย่างไร

มีสองขั้นตอนในการสอบเทียบหัววัดค่า CO2 ละลายน้ำ ขั้นตอนที่หนึ่งคือการสอบเทียบอิเล็กโทรดวัดค่า pH ในบัฟเฟอร์ pH โดยไม่มีตัวเมมเบรน ในขั้นตอนนี้ ความชันและจุดศูนย์ของอิเล็กโทรดวัดค่า pH จะถูกสอบเทียบ ขั้นตอนที่สองของการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำต้องกระทำหลังจากการฆ่าเชื้อและเรียกว่าการสอบเทียบกระบวนการ ขั้นตอนที่สองของการสอบเทียบนี้จะแก้ไขการเบี่ยงเบนค่าเล็กน้อยของอิเล็กโทรดวัดค่า pH หลังการฆ่าเชื้อ

โอโซนละลายน้ำคืออะไร

โอโซนเป็นก๊าซออกซิไดซ์อย่างแรงที่ฉีดเข้าสู่น้ำหรืออิเล็กโทรไลต์ที่เกิดขึ้นในน้ำ โอโซนที่ละลายน้ำจะเปลี่ยนกลับเป็นออกซิเจนที่ไม่เป็นอันตรายอย่างรวดเร็วมาก ขึ้นกับอุณหภูมิและค่า pH ของน้ำ ดังนั้นจึงต้องเกิดขึ้นและวัดค่าอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการ

คุณวัดค่าโอโซนละลายน้ำอย่างไร

โอโซนละลายน้ำวัดค่าโดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำ คืออะไร

เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าเชิงวิเคราะห์ที่ใช้วัดโอโซนละลายน้ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำทำงานอย่างไร

หัววัดค่าโอโซนละลายน้ำใช้เมมเบรนที่ก๊าซซึมผ่านได้แยกตัวอย่างออกจากเซลล์เคมีไฟฟ้าภายใน โอโซนจะแพร่ผ่านเมมเบรนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันเฉพาะส่วนของโอโซนที่อยู่ด้านนอกเซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำ แคโธด (อิเล็กโทรดที่กระแสแบบธรรมดาออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างขั้วไฟฟ้า) และแอโนด (อิเล็กโทรดที่กระแสแบบธรรมดาไหลเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างขั้วไฟฟ้า) ภายในหัววัดได้รับการสร้างขั้วไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้มีปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของโอโซน โอโซนจะลดลงที่แคโธดขณะที่แอโนดมีการออกซิไดซ์ ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยในสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณโอโซนที่เกิดปฏิกิริยา อิเล็กโทรดป้องกันจะมีอยู่รอบแคโธด นอกจากนี้ เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำใช้ค่าอุณหภูมิเพื่อแปลงค่าสัญญาณความดันเฉพาะส่วนของโอโซนเป็นค่าความเข้มข้นของโอโซนละลายน้ำโดยการชดเชยความสามารถละลายน้ำที่เปลี่ยนแปลงของโอโซนกับอุณหภูมิ

คุณสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำอย่างไร

การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำจะคำนวณค่าคงที่การสอบเทียบใหม่ให้กับเซ็นเซอร์ (กระแสค่าศูนย์และความชัน) ดังนั้น ขั้นตอนการสอบเทียบกระแสค่าศูนย์และขั้นตอนการสอบเทียบกระบวนการความชันต้องดำเนินการบนเซ็นเซอร์วัดค่าโอโซนละลายน้ำ

สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ น้ำหรืออากาศที่ปราศจากโอโซนจะถูกใช้และให้ค่ามาตรฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการสอบเทียบกระแสค่าศูนย์


 
Portable Dissolved Oxygen Meter
เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในของเหลว
เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำ

Portable Dissolved Oxygen Meter

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในของเหลว

เซ็นเซอร์วัดค่า CO₂ ละลายน้ำ

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.
เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบโพลาโรกราฟีและออพติคัลที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสารเคมี การผลิตยา ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม ระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ น้ำบริสุทธิ์ และน้ำเสีย
การวัดค่า CO2 ละลายน้ำแบบอินไลน์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการคงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอเทค ยา และเครื่องดื่ม
Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
การตรวจสอบระดับ DO ต่ำสุดจาก 0.1ppb ถึงการอิ่มตัว
ให้ความแม่นยำสูงสุด ลดการดูแลรักษาต่ำที่สุด
สามารถฆ่าเชื้อได้ และยังทนต่อกระบวนการ CIP ซ้ำๆ
รุ่นต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ในงานด้านสุขอนามัย
การวินิจฉัยเชิงคาดการณ์ที่มี Intelligent Sensor Management (ISM)
การตรวจสอบ CO2 แบบเรียลไทม์เพื่อจัดการกระบวนการหมัก
ขจัดความท้าทายและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง
การตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน รองรับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ตัวนับ SIP, CIP และการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำในตัว
ผลิตจากวัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA
เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าโอโซนละลายน้ำ
อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM)
Single-use Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าโอโซนละลายน้ำ

อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM)

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซน (O₃) ละลายน้ำแบบอินไลน์เพื่อการควบคุมกระบวนการ ให้การตรวจสอบดูแลความสะอาดของน้ำบริสุทธิ์อย่างไว้วางใจได้
อุปกรณ์เสริม ISM เช่น ซอฟต์แวร์หรือโซลูชันการส่งข้อมูลช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี ISM อย่างเต็มที่
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
การติดตามตรวจสอบค่าโอโซนในกระบวนการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
การบำรุงรักษาเรียบง่ายเมื่อใช้เมมเบรนแบบถอดออกได้
การวัดค่าโอโซนได้อย่างแม่นยำที่ระดับต่ำสุด 0 ppb
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อการทำงานต่อเนื่องสูงสุด
การเริ่มทำงานได้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันที
สอบเทียบเซ็นเซอร์ของคุณที่อยู่ห่างออกมาจากกระบวนการ
ตรวจสอบประวัติเซ็นเซอร์ การวินิจฉัยและสินค้าคงคลัง
ตรวจยืนยันระบบอย่างง่ายดายด้วยเครื่องจำลองเซ็นเซอร์
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Portable Dissolved Oxygen Meter

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.

Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในของเหลว

เซ็นเซอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบโพลาโรกราฟีและออพติคัลที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสารเคมี การผลิตยา ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม ระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ น้ำบริสุทธิ์ และน้ำเสีย

การตรวจสอบระดับ DO ต่ำสุดจาก 0.1ppb ถึงการอิ่มตัว
ให้ความแม่นยำสูงสุด ลดการดูแลรักษาต่ำที่สุด
สามารถฆ่าเชื้อได้ และยังทนต่อกระบวนการ CIP ซ้ำๆ
รุ่นต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ในงานด้านสุขอนามัย
การวินิจฉัยเชิงคาดการณ์ที่มี Intelligent Sensor Management (ISM)
เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 ละลายน้ำ

การวัดค่า CO2 ละลายน้ำแบบอินไลน์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการคงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอเทค ยา และเครื่องดื่ม

การตรวจสอบ CO2 แบบเรียลไทม์เพื่อจัดการกระบวนการหมัก
ขจัดความท้าทายและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง
การตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน รองรับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
ตัวนับ SIP, CIP และการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำในตัว
ผลิตจากวัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA
เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าโอโซนละลายน้ำ

เซ็นเซอร์วัดค่าโอโซน (O₃) ละลายน้ำแบบอินไลน์เพื่อการควบคุมกระบวนการ ให้การตรวจสอบดูแลความสะอาดของน้ำบริสุทธิ์อย่างไว้วางใจได้

การติดตามตรวจสอบค่าโอโซนในกระบวนการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
การบำรุงรักษาเรียบง่ายเมื่อใช้เมมเบรนแบบถอดออกได้
การวัดค่าโอโซนได้อย่างแม่นยำที่ระดับต่ำสุด 0 ppb
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อการทำงานต่อเนื่องสูงสุด
การเริ่มทำงานได้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันที
อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM)

อุปกรณ์เสริม ISM เช่น ซอฟต์แวร์หรือโซลูชันการส่งข้อมูลช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี ISM อย่างเต็มที่

สอบเทียบเซ็นเซอร์ของคุณที่อยู่ห่างออกมาจากกระบวนการ
ตรวจสอบประวัติเซ็นเซอร์ การวินิจฉัยและสินค้าคงคลัง
ตรวจยืนยันระบบอย่างง่ายดายด้วยเครื่องจำลองเซ็นเซอร์
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc

สิ่งพิมพ์

คู่มือเกี่ยวกับทฤษฎีค่าออกซิเจน
คู่มือการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ถูกต้องแม่นยำ
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์เชิงวิเคราะห์กระบวนการ

การให้บริการ

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ
รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

วิดีโอ

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.