เครื่องวัดค่าและเซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่น - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เครื่องวัดค่าและเซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่น

  เซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่นประสิทธิภาพสูงในสายการผลิตสำหรับการควบคุมกระบวนการ

   

  ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคและการแยกเฟสด้วยเครื่องวัดค่าและเครื่องตรวจสอบความขุ่นในสายการผลิต

  ข้อมูลในเวลาจริงจากเซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่นในสายการผลิตจะแจ้งให้คุณทราบแบบทันทีเกี่ยวกับสภาวะที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ การเสร็จสิ้นกระบวนการ และการแยกเฟส METTLER TOLEDO นำเสนอเซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยีการวัดความขุ่นอันหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการผลิตยา สารเคมี รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภท

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่าความขุ่นในสายการผลิตของเราได้แก่

  • เซ็นเซอร์ที่มีการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย
  • เซ็นเซอร์ที่ได้รับการรับรอง ATEX และ FM
  • เซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยี Intelligent Sensor Management

   

   
  ตั้งแต่ความขุ่นน้อยไปจนถึงความขุ่นปานกลาง (เทคโนโลยีแสงเดินหน้า/ทำมุม 90°)
  การวัดความขุ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง (เทคโนโลยีแสงกระจายกลับ)
  ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบออพติคัล RAMS

  ตั้งแต่ความขุ่นน้อยไปจนถึงความขุ่นปานกลาง (เทคโนโลยีแสงเดินหน้า/ทำมุม 90°)

  การวัดความขุ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง (เทคโนโลยีแสงกระจายกลับ)

  ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบออพติคัล RAMS

  ช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่ความขุ่นน้อยไปจนถึงความขุ่นปานกลาง เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นและการเริ่มต้นระบบที่รวดเร็ว
  ช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่ความขุ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง การปรับกระบวนการที่รวดเร็วและการติดตั้งที่ง่ายดาย
  ระบบวัดค่าความขุ่นที่ทนทานและใช้งานง่าย ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการแยกชั้นด้วยความขุ่น/สี และเพื่อกระบวนการจำแนกผลิตภัณฑ์
  โซลูชันประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงผลิตเบียร์
  เริ่มต้นใช้งานได้รวดเร็วสูงสุดด้วยคุณสมบัติ “เสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันที” ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จาก
  การจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM)
  ข้อมูลการสอบเทียบที่เก็บไว้ในเซ็นเซอร์
  เหมาะสำหรับกระบวนการทางชีวเภสัชกรรมและทางเคมี
  การสอบเทียบแบบหลายจุดจริงในสายการผลิต
  ปรับใช้ในกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาด 12 มม.
  ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบอยู่กับที่และยึดกลับได้
  โซลูชันที่น่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  ง่ายและคุ้มค่าใช้จ่าย
  การวัดที่มีเอาต์พุตตรง mA 4/20
  การควบคุมที่เร็วที่สุดในการแยกเฟส
  ตั้งแต่ความขุ่นน้อยไปจนถึงความขุ่นปานกลาง (เทคโนโลยีแสงเดินหน้า/ทำมุม 90°)

  ช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่ความขุ่นน้อยไปจนถึงความขุ่นปานกลาง เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นและการเริ่มต้นระบบที่รวดเร็ว

  โซลูชันประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงผลิตเบียร์
  เริ่มต้นใช้งานได้รวดเร็วสูงสุดด้วยคุณสมบัติ “เสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันที” ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จาก
  การจัดการเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (ISM)
  ข้อมูลการสอบเทียบที่เก็บไว้ในเซ็นเซอร์
  การวัดความขุ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง (เทคโนโลยีแสงกระจายกลับ)

  ช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่ความขุ่นระดับปานกลางถึงระดับสูง การปรับกระบวนการที่รวดเร็วและการติดตั้งที่ง่ายดาย

  เหมาะสำหรับกระบวนการทางชีวเภสัชกรรมและทางเคมี
  การสอบเทียบแบบหลายจุดจริงในสายการผลิต
  ปรับใช้ในกระบวนการได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาด 12 มม.
  ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบอยู่กับที่และยึดกลับได้
  ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบออพติคัล RAMS

  ระบบวัดค่าความขุ่นที่ทนทานและใช้งานง่าย ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการแยกชั้นด้วยความขุ่น/สี และเพื่อกระบวนการจำแนกผลิตภัณฑ์

  โซลูชันที่น่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  ง่ายและคุ้มค่าใช้จ่าย
  การวัดที่มีเอาต์พุตตรง mA 4/20
  การควบคุมที่เร็วที่สุดในการแยกเฟส

  สิ่งพิมพ์

  การให้บริการ

  +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
  ติดต่อแผนกบริการ
  • เอกสารไวท์เปเปอร์
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.