เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้า - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้า

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับกระบวนการและการใช้งานกับน้ำบริสุทธิ์

   

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าการนำไฟฟ้า

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าใช้สำหรับวัดค่าอะไร

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความสามารถของสารละลายในการนำกระแสไฟฟ้า ประจุที่มีอยู่ในสารละลายช่วยให้สารละลายนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ ยิ่งมีความเข้มข้นของประจุสูง ยิ่งสามารถนำไฟฟ้าได้ดี

   

  การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไร

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถสอบเทียบได้โดยเทียบกับสารละลายที่ทราบค่าการนำไฟฟ้า (คล้ายคลึงกับการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า pH โดยเทียบกับสารละลายที่ทราบค่า pH) หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้อุปกรณ์ที่มีช่วงของตัวต้านทานที่แม่นยำมาก ซึ่งคัดลอกการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ทราบได้

   

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามีกี่ประเภท

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามีสองประเภท ได้แก่ แบบสัมผัสและแบบเหนี่ยวนำ หากใช้ เซ็นเซอร์แบบสัมผัส เซ็นเซอร์ที่วัดค่าการนำไฟฟ้าจะสัมผัสโดยตรงกับสารละลาย แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้กับเซ็นเซอร์นี้ วิธีนี้ทำให้ประจุในสารละลายเคลื่อนที่ไปและกลับระหว่างเซ็นเซอร์แต่ละอัน เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่ถูกวัดค่าและแปลงเป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ เซ็นเซอร์ประเภทนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าสารละลายที่มีการนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งมีอนุภาคของแข็งเพียงเล็กน้อยที่อาจรวมตัวกันรอบอิเล็กโทรด และแทรกแซงการวัดค่าได้ เช่น น้ำบริสุทธิ์ สำหรับสารละลายที่มีการนำไฟฟ้าสูง หรือสารละลายนั้นอาจกัดกร่อนอิเล็กโทรด หรือสารละลายมีอนุภาคของแข็งในปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้ เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ เซ็นเซอร์ประเภทนี้ใช้ขดลวดสายไฟสองขด ห่อหุ้มอยู่ในเนื้อพลาสติก กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดหนึ่งจะเหนี่ยวนำกระแสให้ไหลผ่านอีกขดลวดหนึ่ง ปริมาณของกระแสเหนี่ยวนำจะขึ้นอยู่กับการนำไฟฟ้าของสารละลาย

   

  การวัดค่าการนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร

  ค่าการนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (S/cm) แต่โดยปกติแล้ว ค่าการนำไฟฟ้าที่ 1 S/cm จัดว่าสูงทีเดียว ดังนั้น การวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายส่วนใหญ่จึงวัดค่าเป็นหน่วย mS/cm (หนึ่งในพันส่วนของ S/cm) หรือ μS/cm (หนึ่งในล้านส่วนของ S/cm) น้ำดื่มโดยทั่วไปมีค่าการนำไฟฟ้าระหว่าง 50 ถึง 1500 μS/cm

   
  เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด
  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
  Conductivity / Resistivity Sensors

  เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด

  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

  หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานกับน้ำบริสุทธิ์

  เซ็นเซอร์แบบ 2 อิเล็กโทรด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำไฟฟ้าระดับต่ำ และเซ็นเซอร์แบบ 4 อิเล็กโทรดสำหรับการนำไฟฟ้าระดับสูง
  เซ็นเซอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดค่าภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงที่สุด
  Thornton มีหัววัดค่าการนำไฟฟ้า / ความต้านทานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้กับน้ำบริสุทธิ์
  การใช้งานที่หลากหลาย
  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางชีวเภสัชหรือกระบวนการทางเคมี
  ความแม่นยำสูงสุด
  ที่ค่าการนำไฟฟ้าระดับต่ำมากไปจนถึงระดับปานกลาง
  ความสอดคล้องตามชุดการรับรอง
  การบำรุงรักษาที่ต่ำสุด
  เนื่องจากการออกแบบที่แข็งแกร่ง
  อายุการใช้งานยาวนานผ่าน
  ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
  ความน่าเชื่อถือที่เป็นประโยชน์ของ
  การทดสอบเฉพาะของค่าคงที่ของเซลล์ เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำของการวัดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  สำหรับการวัดน้ำบริสุทธิ์
  คุณสมบัติการวินิจฉัยหัววัดและการเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันทีสำหรับรุ่นต่างๆ
  ด้วยระบบจัดการหัววัดอัจฉริยะ (ISM)
  ทางเลือกที่หลากหลายของอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
  เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการ
  เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด

  เซ็นเซอร์แบบ 2 อิเล็กโทรด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำไฟฟ้าระดับต่ำ และเซ็นเซอร์แบบ 4 อิเล็กโทรดสำหรับการนำไฟฟ้าระดับสูง

  การใช้งานที่หลากหลาย
  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางชีวเภสัชหรือกระบวนการทางเคมี
  ความแม่นยำสูงสุด
  ที่ค่าการนำไฟฟ้าระดับต่ำมากไปจนถึงระดับปานกลาง
  ความสอดคล้องตามชุดการรับรอง
  เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

  เซ็นเซอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดค่าภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงที่สุด

  การบำรุงรักษาที่ต่ำสุด
  เนื่องจากการออกแบบที่แข็งแกร่ง
  อายุการใช้งานยาวนานผ่าน
  ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
  ความน่าเชื่อถือที่เป็นประโยชน์ของ
  การทดสอบเฉพาะของค่าคงที่ของเซลล์ เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำของการวัดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  Conductivity / Resistivity Sensors

  Thornton มีหัววัดค่าการนำไฟฟ้า / ความต้านทานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้กับน้ำบริสุทธิ์

  ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  สำหรับการวัดน้ำบริสุทธิ์
  คุณสมบัติการวินิจฉัยหัววัดและการเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันทีสำหรับรุ่นต่างๆ
  ด้วยระบบจัดการหัววัดอัจฉริยะ (ISM)
  ทางเลือกที่หลากหลายของอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
  เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการ

  สิ่งพิมพ์

  การให้บริการ

  +66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
  ติดต่อแผนกบริการ
  รวดเร็วทันท่วงที
  การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
  เป็นไปตามข้อกำหนด
  การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
  • กิจกรรม
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.