เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้า - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
Conductivity Sensor / Resistivity Sensor

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้า

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับกระบวนการและการใช้งานกับน้ำบริสุทธิ์

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าการนำไฟฟ้า

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าใช้สำหรับวัดค่าอะไร

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความสามารถของสารละลายในการนำกระแสไฟฟ้า ประจุที่มีอยู่ใน...

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าใช้สำหรับวัดค่าอะไร

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความสามารถของสารละลายในการนำกระแสไฟฟ้า ประจุที่มีอยู่ในสารละลายช่วยให้สารละลายนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ ยิ่งมีความเข้มข้นของประจุสูง ยิ่งสามารถนำไฟฟ้าได้ดี

 

การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นอย่างไร

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถสอบเทียบได้โดยเทียบกับสารละลายที่ทราบค่าการนำไฟฟ้า (คล้ายคลึงกับการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า pH โดยเทียบกับสารละลายที่ทราบค่า pH) หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้อุปกรณ์ที่มีช่วงของตัวต้านทานที่แม่นยำมาก ซึ่งคัดลอกการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ทราบได้

 

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามีกี่ประเภท

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามีสองประเภท ได้แก่ แบบสัมผัสและแบบเหนี่ยวนำ หากใช้ เซ็นเซอร์แบบสัมผัส เซ็นเซอร์ที่วัดค่าการนำไฟฟ้าจะสัมผัสโดยตรงกับสารละลาย แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้กับเซ็นเซอร์นี้ วิธีนี้ทำให้ประจุในสารละลายเคลื่อนที่ไปและกลับระหว่างเซ็นเซอร์แต่ละอัน เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่ถูกวัดค่าและแปลงเป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ เซ็นเซอร์ประเภทนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าสารละลายที่มีการนำไฟฟ้าต่ำ ซึ่งมีอนุภาคของแข็งเพียงเล็กน้อยที่อาจรวมตัวกันรอบอิเล็กโทรด และแทรกแซงการวัดค่าได้ เช่น น้ำบริสุทธิ์ สำหรับสารละลายที่มีการนำไฟฟ้าสูง หรือสารละลายนั้นอาจกัดกร่อนอิเล็กโทรด หรือสารละลายมีอนุภาคของแข็งในปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้ เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ เซ็นเซอร์ประเภทนี้ใช้ขดลวดสายไฟสองขด ห่อหุ้มอยู่ในเนื้อพลาสติก กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดหนึ่งจะเหนี่ยวนำกระแสให้ไหลผ่านอีกขดลวดหนึ่ง ปริมาณของกระแสเหนี่ยวนำจะขึ้นอยู่กับการนำไฟฟ้าของสารละลาย

 

การวัดค่าการนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร

ค่าการนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (S/cm) แต่โดยปกติแล้ว ค่าการนำไฟฟ้าที่ 1 S/cm จัดว่าสูงทีเดียว ดังนั้น การวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายส่วนใหญ่จึงวัดค่าเป็นหน่วย mS/cm (หนึ่งในพันส่วนของ S/cm) หรือ μS/cm (หนึ่งในล้านส่วนของ S/cm) น้ำดื่มโดยทั่วไปมีค่าการนำไฟฟ้าระหว่าง 50 ถึง 1500 μS/cm


 
เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด
เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ
Conductivity / Resistivity Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด

เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

หัววัดค่าการนำไฟฟ้า/ความต้านทานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานกับน้ำบริสุทธิ์

เซ็นเซอร์แบบ 2 อิเล็กโทรด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำไฟฟ้าระดับต่ำ และเซ็นเซอร์แบบ 4 อิเล็กโทรดสำหรับการนำไฟฟ้าระดับสูง
เซ็นเซอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดค่าภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงที่สุด
Thornton มีหัววัดค่าการนำไฟฟ้า / ความต้านทานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้กับน้ำบริสุทธิ์
การใช้งานที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางชีวเภสัชหรือกระบวนการทางเคมี
ความแม่นยำสูงสุด
ที่ค่าการนำไฟฟ้าระดับต่ำมากไปจนถึงระดับปานกลาง
ความสอดคล้องตามชุดการรับรอง
การบำรุงรักษาที่ต่ำสุด
เนื่องจากการออกแบบที่แข็งแกร่ง
อายุการใช้งานยาวนานผ่าน
ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือที่เป็นประโยชน์ของ
การทดสอบเฉพาะของค่าคงที่ของเซลล์ เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำของการวัดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สำหรับการวัดน้ำบริสุทธิ์
คุณสมบัติการวินิจฉัยหัววัดและการเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันทีสำหรับรุ่นต่างๆ
ด้วยระบบจัดการหัววัดอัจฉริยะ (ISM)
ทางเลือกที่หลากหลายของอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการ
เซ็นเซอร์ตรวจจับการนำไฟฟ้าแบบ 2 อิเล็กโทรดและ 4 อิเล็กโทรด

เซ็นเซอร์แบบ 2 อิเล็กโทรด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำไฟฟ้าระดับต่ำ และเซ็นเซอร์แบบ 4 อิเล็กโทรดสำหรับการนำไฟฟ้าระดับสูง

การใช้งานที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางชีวเภสัชหรือกระบวนการทางเคมี
ความแม่นยำสูงสุด
ที่ค่าการนำไฟฟ้าระดับต่ำมากไปจนถึงระดับปานกลาง
ความสอดคล้องตามชุดการรับรอง
เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

เซ็นเซอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวัดค่าภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วงที่สุด

การบำรุงรักษาที่ต่ำสุด
เนื่องจากการออกแบบที่แข็งแกร่ง
อายุการใช้งานยาวนานผ่าน
ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือที่เป็นประโยชน์ของ
การทดสอบเฉพาะของค่าคงที่ของเซลล์ เพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำของการวัดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Conductivity / Resistivity Sensors

Thornton มีหัววัดค่าการนำไฟฟ้า / ความต้านทานไฟฟ้าหลากหลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้กับน้ำบริสุทธิ์

ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สำหรับการวัดน้ำบริสุทธิ์
คุณสมบัติการวินิจฉัยหัววัดและการเสียบหัววัดแล้ววัดค่าได้ทันทีสำหรับรุ่นต่างๆ
ด้วยระบบจัดการหัววัดอัจฉริยะ (ISM)
ทางเลือกที่หลากหลายของอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการ

สิ่งพิมพ์

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
เอกสารภาพรวมของการวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ
รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.