เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ (Bioburden) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ (Bioburden) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ (Bioburden) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)

การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และการวัดค่า TOC แบบเรียลไทม์

 

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ด้วยระบบการวิเคราะห์ TOC แบบออนไลน์

เซ็นเซอร์วัดค่าและเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์ของ Thornton ให้ผลการวัดค่าการปนเปื้อนอินทรีย์ในระดับ ppb อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจะใช้ประโ...

เซ็นเซอร์วัดค่าและเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์ของ Thornton ให้ผลการวัดค่าการปนเปื้อนอินทรีย์ในระดับ ppb อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการออกซิไดซ์รังสียูวีและเทคโนโลยีการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าตรวจสอบความเข้มข้นของ TOC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือ TOC ออนไลน์

  • สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเภสัชกรรม USP <643>, <645> และ EP 2.2.44
  • สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับสารกึ่งตัวนำ
  • มีการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี Intelligent Sensor Management

 


 
7000RMS Bioburden Analyzer
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
450TOC เครื่องตรวจวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดแบบพกพา

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ 7000RMS

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์รวม รุ่น 5000TOCi

450TOC เครื่องตรวจวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดแบบพกพา

เทคโนโลยีเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (LIF) ให้การตรวจจับและการนับจำนวนจุลินทรีย์และอนุภาคเฉื่อยได้ทันที ลดการทำงานวัดค่าในห้องแล็บและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบระดับ TOC ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการตรวจวัดค่าแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หัววัด รุ่น 5000TOCi จึงรับประกันว่าจะสามารถตรวจพบการเบี่ยงเบนของ TOC ได้อย่างแน่นอน
450TOC เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบพกพาที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดค่าต่อเนื่องที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ได้ในหลายๆ จุดอย่างรวดเร็วและสะดวกง่ายดายใ...
มีความไวสูง
หนึ่งหน่วยวัดแบคทีเรีย CFU ช่วยจำกัดการตรวจสอบ
ใช้งานง่าย
ไม่ต้องจัดเตรียมตัวอย่าง ย้อมสี หรือเติมสารรีเอเจนต์ ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอทัชสกรีน
กำหนดค่าได้ตามความต้องการ
ผู้ใช้กำหนดระดับสัญญาณเตือนและการแจ้งเตือนได้เอง
ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ
ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ จึงเป็นการรักษาสุขอนามัยโดยอัตโนมัติ
รองรับข้อกำหนด USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP และ JP16
สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์
ลดการเก็บรักษาบันทึกสำหรับการปล่อยน้ำได้อย่างมหาศาล
ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายดายโดยใช้การวัดค่าระดับสูงสุดและค่าเฉลี่ย
ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของการสอบเทียบและการทดสอบความเหมาะสมระบบ (System Suitability Testing - SST)
เชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์/เครื่องทรานสมิตเตอร์แบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น M800 ได้
ลดเวลาการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ถึง 75%
หรือมากกว่าด้วยการให้ผลลัพธ์ทันที ณ จุดตรวจ จึงช่วยขจัดปัญหาความล่าช้าในการนำไปวิเคราะห์ในห้องแล็บ
ช่องเชื่อมต่อ USB คู่ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับช่อง USB ของเครื่องพิมพ์ได้
และบันทึกข้อมูลไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ได้พร้อมๆ กัน
ได้มาตรฐานของ USP<643>, EP2.2.44, Ch P
และ JP16 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระเบียบกฎหมายของอุตสาหกรรมยา
1500RV Rinse Verification System
เซ็นเซอร์วัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 4000TOCe
โมดูลปั๊ม TOC

ระบบตรวจพิสูจน์การล้าง 1500RV

เซ็นเซอร์วัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 4000TOCe

โมดูลปั๊ม TOC

ระบบตรวจพิสูจน์การล้าง 1500RV เป็นระบบในตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจพิสูจน์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและการนำไฟฟ้าของ น้ำล้างขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดในบริเวณ (CIP)
ใช้การออกซิเดชันอุลตร้าไวโอเลต (UV) ที่ผ่านการรับรอง โดยใช้ค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างเพื่อให้สามารถวัดค่าความเข้มข้นของ TOC ในน้ำบริสุทธิ์พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แ...
ช่วยให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไหลไปยังเซ็นเซอร์ TOC อย่างคงที่และตรวจสอบได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดค่า TOC มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ
ลดต้นทุน CIP
โดยการตรวจสอบการทำงานเสร็จสิ้นของงานล้างขั้นตอนสุดท้ายของคุณได้ในทันทีด้วยการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้าในแบบเรียลไทม์ ตลอดทั้งช่วยประหยัดน้ำและการใช้พลังงานในระหว่างกระบวนการล้าง
เพิ่มเวลาทำงานต่อเนื่องของระบบการผลิต
ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ในขณะนั้นแสดงถึงความสำเร็จในกระบวนการล้างของคุณ และกลับคืนสู่ระบบการผลิตได้ทันทีโดยแทบไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเริ่มต้นทำงานได้ทันที
ด้วยระบบที่เบ็ดเสร็จในตัวผนวกกับการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้า โดยไม่มีรูปแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
มอบโซลูชันที่คุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ TOC อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับส่วนใหญ่
ทำงานร่วมกับระบบการกรองน้ำเติมและแจกจ่ายน้ำได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แบบช่องเดี่ยวรุ่น M300 ได้อย่างง่ายดาย
เพื่อการวัดค่าในกระบวนการแบบเรียลไทม์
สำหรับการใช้งานที่ความดันของระบบต่ำเกินไป
ปริมาณการไหลที่เพียงพอผ่านเซ็นเซอร์ TOC
สำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ แรงดันระบบอาจผันผวนเป็นปกติระหว่างการใช้งาน
7000RMS Bioburden Analyzer

เทคโนโลยีเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (LIF) ให้การตรวจจับและการนับจำนวนจุลินทรีย์และอนุภาคเฉื่อยได้ทันที ลดการทำงานวัดค่าในห้องแล็บและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

มีความไวสูง
หนึ่งหน่วยวัดแบคทีเรีย CFU ช่วยจำกัดการตรวจสอบ
ใช้งานง่าย
ไม่ต้องจัดเตรียมตัวอย่าง ย้อมสี หรือเติมสารรีเอเจนต์ ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอทัชสกรีน
กำหนดค่าได้ตามความต้องการ
ผู้ใช้กำหนดระดับสัญญาณเตือนและการแจ้งเตือนได้เอง
ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ
ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ จึงเป็นการรักษาสุขอนามัยโดยอัตโนมัติ
5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer

ตรวจสอบระดับ TOC ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการตรวจวัดค่าแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หัววัด รุ่น 5000TOCi จึงรับประกันว่าจะสามารถตรวจพบการเบี่ยงเบนของ TOC ได้อย่างแน่นอน

รองรับข้อกำหนด USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP และ JP16
สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์
ลดการเก็บรักษาบันทึกสำหรับการปล่อยน้ำได้อย่างมหาศาล
ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายดายโดยใช้การวัดค่าระดับสูงสุดและค่าเฉลี่ย
ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของการสอบเทียบและการทดสอบความเหมาะสมระบบ (System Suitability Testing - SST)
เชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์/เครื่องทรานสมิตเตอร์แบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น M800 ได้
450TOC เครื่องตรวจวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดแบบพกพา

450TOC เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบพกพาที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดค่าต่อเนื่องที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ได้ในหลายๆ จุดอย่างรวดเร็วและสะดวกง่ายดายใ...

ลดเวลาการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ถึง 75%
หรือมากกว่าด้วยการให้ผลลัพธ์ทันที ณ จุดตรวจ จึงช่วยขจัดปัญหาความล่าช้าในการนำไปวิเคราะห์ในห้องแล็บ
ช่องเชื่อมต่อ USB คู่ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับช่อง USB ของเครื่องพิมพ์ได้
และบันทึกข้อมูลไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ได้พร้อมๆ กัน
ได้มาตรฐานของ USP<643>, EP2.2.44, Ch P
และ JP16 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระเบียบกฎหมายของอุตสาหกรรมยา
1500RV Rinse Verification System

ระบบตรวจพิสูจน์การล้าง 1500RV เป็นระบบในตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจพิสูจน์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและการนำไฟฟ้าของ น้ำล้างขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดในบริเวณ (CIP)

ลดต้นทุน CIP
โดยการตรวจสอบการทำงานเสร็จสิ้นของงานล้างขั้นตอนสุดท้ายของคุณได้ในทันทีด้วยการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้าในแบบเรียลไทม์ ตลอดทั้งช่วยประหยัดน้ำและการใช้พลังงานในระหว่างกระบวนการล้าง
เพิ่มเวลาทำงานต่อเนื่องของระบบการผลิต
ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ในขณะนั้นแสดงถึงความสำเร็จในกระบวนการล้างของคุณ และกลับคืนสู่ระบบการผลิตได้ทันทีโดยแทบไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเริ่มต้นทำงานได้ทันที
ด้วยระบบที่เบ็ดเสร็จในตัวผนวกกับการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้า โดยไม่มีรูปแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
เซ็นเซอร์วัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 4000TOCe

ใช้การออกซิเดชันอุลตร้าไวโอเลต (UV) ที่ผ่านการรับรอง โดยใช้ค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างเพื่อให้สามารถวัดค่าความเข้มข้นของ TOC ในน้ำบริสุทธิ์พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แ...

มอบโซลูชันที่คุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ TOC อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับส่วนใหญ่
ทำงานร่วมกับระบบการกรองน้ำเติมและแจกจ่ายน้ำได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แบบช่องเดี่ยวรุ่น M300 ได้อย่างง่ายดาย
เพื่อการวัดค่าในกระบวนการแบบเรียลไทม์
โมดูลปั๊ม TOC

ช่วยให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไหลไปยังเซ็นเซอร์ TOC อย่างคงที่และตรวจสอบได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดค่า TOC มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ

สำหรับการใช้งานที่ความดันของระบบต่ำเกินไป
ปริมาณการไหลที่เพียงพอผ่านเซ็นเซอร์ TOC
สำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ แรงดันระบบอาจผันผวนเป็นปกติระหว่างการใช้งาน

สิ่งพิมพ์

ความถูกต้อง ประสิทธิภาพการผลิต และ ROI สูงสุด

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์กระบวนการ

การให้บริการ

ความถูกต้อง ประสิทธิภาพการผลิต และ ROI สูงสุด

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

เอกสารประกอบ

โบรชัวร์

โซลูชันการวิเคราะห์น้ำและสารละลาย - การเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตยา
มั่นใจได้ในกระบวนการผลิตและคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์ ด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับการผลิตยาในทุกๆ ขั้นตอน ระบบวัดค่าในระหว่างกระบวนการผลิตของ METT...
Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...
โบรชัวร์บริการการวิเคราะห์กระบวนการ
บริการลูกค้าที่ METTLER TOLEDO กระตือร้อร้นที่จะมอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าทุกเมื่อที่เป็นไปได้ รวมถึงบริการผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพและการสนับสนุนทางเทคน...
MT Service brochure: A Partner You Can Trust to Get It Right from the Start
This brochure describes how METTLER TOLEDO support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from setup and configuration...

กรณีศึกษา

Turbidity Measurement Improves Beer Quality
ในการผลิตเบียร์ คุณภาพของ wort จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จ สำหรับโรงกลั่นรายใหญ่แห่งหนึ่งในบราซิล การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ทำ...
450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
กฎข้อบังคับด้านเภสัชตำรับทั่วโลก ต่างกำลังผลักดันให้การตรวจสอบ TOC กลายเป็นเรื่องจำเป็น และส่งผลให้ช่างเทคนิคต้องเสียเวลามากขึ้น เครื่องวิเคราะห์ 450T...
In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
Real-time TOC Analysis Safeguards Water Purity
To prevent bacterial growth, pharmaceutical-grade water systems require precise monitoring and control of TOC. A European producer of pure water syste...
Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
Problem of Organics in Power Plant Waters
While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...
5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)
ระบบเรียลไทม์สามารถตรวจจับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ทันที เครื่องมือวัดปริมาณ TOC สามารถวัดค่าการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในระดับ ppb ได้อย่างต่อเนื่องแ...
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Thornton
Thornton คือผู้นำด้านอุปกรณ์ตรวจสอบน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปใช้กับเซมิคอนดักเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตไฟฟ้า ยา...

เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์บริการการวิเคราะห์กระบวนการ
บริการลูกค้าที่ METTLER TOLEDO กระตือร้อร้นที่จะมอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าทุกเมื่อที่เป็นไปได้ รวมถึงบริการผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพและการสนับสนุนทางเทคน...
5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...

Manuals

Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.