เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ (Bioburden) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ (Bioburden) และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC)

  การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และการวัดค่า TOC แบบเรียลไทม์

   

  ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ด้วยระบบการวิเคราะห์ TOC แบบออนไลน์

  เซ็นเซอร์วัดค่าและเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์ของ Thornton ให้ผลการวัดค่าการปนเปื้อนอินทรีย์ในระดับ ppb อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการออกซิไดซ์รังสียูวีและเทคโนโลยีการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าตรวจสอบความเข้มข้นของ TOC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือ TOC ออนไลน์

  • สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเภสัชกรรม USP <643>, <645> และ EP 2.2.44
  • สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับสารกึ่งตัวนำ
  • มีการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี Intelligent Sensor Management

   

   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  450TOC เครื่องตรวจวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดแบบพกพา

  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อ 7000RMS

  เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์รวม รุ่น 5000TOCi

  450TOC เครื่องตรวจวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดแบบพกพา

  เทคโนโลยีเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (LIF) ให้การตรวจจับและการนับจำนวนจุลินทรีย์และอนุภาคเฉื่อยได้ทันที ลดการทำงานวัดค่าในห้องแล็บและเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบระดับ TOC ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการตรวจวัดค่าแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง หัววัด รุ่น 5000TOCi จึงรับประกันว่าจะสามารถตรวจพบการเบี่ยงเบนของ TOC ได้อย่างแน่นอน
  450TOC เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบพกพาที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดค่าต่อเนื่องที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ได้ในหลายๆ จุดอย่างรวดเร็วและสะดวกง่ายดายใ...
  มีความไวสูง
  หนึ่งหน่วยวัดแบคทีเรีย CFU ช่วยจำกัดการตรวจสอบ
  ใช้งานง่าย
  ไม่ต้องจัดเตรียมตัวอย่าง ย้อมสี หรือเติมสารรีเอเจนต์ ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอทัชสกรีน
  กำหนดค่าได้ตามความต้องการ
  ผู้ใช้กำหนดระดับสัญญาณเตือนและการแจ้งเตือนได้เอง
  ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ
  ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ จึงเป็นการรักษาสุขอนามัยโดยอัตโนมัติ
  รองรับข้อกำหนด USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP และ JP16
  สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์
  ลดการเก็บรักษาบันทึกสำหรับการปล่อยน้ำได้อย่างมหาศาล
  ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายดายโดยใช้การวัดค่าระดับสูงสุดและค่าเฉลี่ย
  ปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
  ของการสอบเทียบและการทดสอบความเหมาะสมระบบ (System Suitability Testing - SST)
  เชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์/เครื่องทรานสมิตเตอร์แบบหลายพารามิเตอร์ รุ่น M800 ได้
  ลดเวลาการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ถึง 75%
  หรือมากกว่าด้วยการให้ผลลัพธ์ทันที ณ จุดตรวจ จึงช่วยขจัดปัญหาความล่าช้าในการนำไปวิเคราะห์ในห้องแล็บ
  ช่องเชื่อมต่อ USB คู่ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับช่อง USB ของเครื่องพิมพ์ได้
  และบันทึกข้อมูลไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ได้พร้อมๆ กัน
  ได้มาตรฐานของ USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  และ JP16 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระเบียบกฎหมายของอุตสาหกรรมยา
  1500RV Rinse Verification System
  เซ็นเซอร์วัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 4000TOC
  โมดูลปั๊ม TOC

  ระบบตรวจพิสูจน์การล้าง 1500RV

  เซ็นเซอร์วัดอินทรีย์คาร์บอนรวม 4000TOC

  โมดูลปั๊ม TOC

  ระบบตรวจพิสูจน์การล้าง 1500RV เป็นระบบในตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจพิสูจน์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและการนำไฟฟ้าของ น้ำล้างขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดในบริเวณ (CIP)
  ใช้การออกซิเดชันอุลตร้าไวโอเลต (UV) ที่ผ่านการรับรอง โดยใช้ค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างเพื่อให้สามารถวัดค่าความเข้มข้นของ TOC ในน้ำบริสุทธิ์พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แ...
  ช่วยให้น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไหลไปยังเซ็นเซอร์ TOC อย่างคงที่และตรวจสอบได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดค่า TOC มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ
  ลดต้นทุน CIP
  โดยการตรวจสอบการทำงานเสร็จสิ้นของงานล้างขั้นตอนสุดท้ายของคุณได้ในทันทีด้วยการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้าในแบบเรียลไทม์ ตลอดทั้งช่วยประหยัดน้ำและการใช้พลังงานในระหว่างกระบวนการล้าง
  เพิ่มเวลาทำงานต่อเนื่องของระบบการผลิต
  ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ในขณะนั้นแสดงถึงความสำเร็จในกระบวนการล้างของคุณ และกลับคืนสู่ระบบการผลิตได้ทันทีโดยแทบไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
  ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเริ่มต้นทำงานได้ทันที
  ด้วยระบบที่เบ็ดเสร็จในตัวผนวกกับการวัดค่า TOC และการนำไฟฟ้า โดยไม่มีรูปแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
  มอบโซลูชันที่คุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ TOC อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับส่วนใหญ่
  ทำงานร่วมกับระบบการกรองน้ำเติมและแจกจ่ายน้ำได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า
  ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทรานสมิตเตอร์แบบช่องเดี่ยวรุ่น M300 ได้อย่างง่ายดาย
  เพื่อการวัดค่าในกระบวนการแบบเรียลไทม์
  สำหรับการใช้งานที่ความดันของระบบต่ำเกินไป
  ปริมาณการไหลที่เพียงพอผ่านเซ็นเซอร์ TOC
  สำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ แรงดันระบบอาจผันผวนเป็นปกติระหว่างการใช้งาน
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.