เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการผลิต

การวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา
ข้อมูลอุณหพลศาสตร์ของการวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยา

รุ่นและรายละเอียด

 
รุ่นและรายละเอียด
กรองผลลัพธ์
ตั้งค่าการกรองข้อมูล
ลบทั้งหมด
 
Type de calorimétrie
Dimensions (WxDxH)
Transfert de chaleur de précision
Chaleur spécifique exacte et précise
Flux thermique de précision
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 304057991
ดูรายละเอียด
Type de calorimétrieFlux thermique
Transfert de chaleur de précisionGénéralement <± 1,5 %
Chaleur spécifique exacte et préciseGénéralement <± 5 à 8 %
Flux thermique de précisionConditions isothermiques : ± 1 % à 2 %; Conditions non isothermiques : ± 3 % à 8 %; Basé sur la comparaison entre qr_hf avec qc resp. ∫qr_hf avec ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30090576
ดูรายละเอียด
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/- 12%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%; Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%; Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30090576
ดูรายละเอียด
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/- 12%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%; Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%; Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30050150
ดูรายละเอียด
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 3%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-10%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%; Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%; Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

การให้บริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

เอกสารประกอบ

เอกสารสำหรับเครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

เอกสารข้อมูล

HFCal (A4)
Heat flow calorimetry workstations provide heat release data, reaction enthalpy and heat transfer as well as heat data enabling chemistry and process...

ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี
ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี
สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด
เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR) เพื่อการตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมีในแบบเรียลไทม์
การวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาคและรูปทรงอนุภาคแบบออนไลน์
ทำความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมอนุภาคและหยดของเหลวด้วยการวิเคราะห์ลักษณะระบบอนุภาคในแหล่งกำเนิดแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์

iControl RC1e Software
Understand the impact of process variables such as temperature, dosing, mixing, heat and mass transfer or non-scalable conditions with iControl RC1e s...

การวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

ถ่ายโอนปฏิกิริยาทางเคมีด้วยการวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

จุดเด่นของการวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.