เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา - ภาพรวม - METTLER TOLEDO

เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา

การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการผลิต

 
รุ่นและรายละเอียด
กรองผลลัพธ์
ลบทั้งหมด
 
Calorimetry Type
Dimensions (WxDxH)
Precision Heat Transfer
Accuracy and Precision Specific Heat
Accurate Heat Flow
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30090576
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/- 12%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%;Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%;Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30090576
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/- 12%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%;Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%;Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30050150
Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 3%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-10%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 3% to 5%;Non-isothermal conditions: ± 5% to 10%;Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 51162496
Calorimetry TypeHeat Flow
Precision Heat TransferTypically <± 1.5%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically <± 5 to 8%
Accurate Heat FlowIsothermal conditions: ± 1 to 2%;Non-isothermal conditions: ± 3 to 8%;Based on a comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.