การวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาค - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
การวิเคราะห์การกระจายของขนาดและรูปทรงอนุภาค

การวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาค

ขนาดอนุภาคแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์รูปทรงสำหรับห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมกระบวนการ

 

การวิเคราะห์การกระจายของขนาดและรูปทรงอนุภาคแบบออนไลน์

ระบบอนุภาคและหยดของเหลวค่อนข้างยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับขยายสเกล และวิเคราะห์  METTLER TOLEDO เป็นผู้นำระดับโลกสำหรับการวิเคราะห์และการ...

ระบบอนุภาคและหยดของเหลวค่อนข้างยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับขยายสเกล และวิเคราะห์  METTLER TOLEDO เป็นผู้นำระดับโลกสำหรับการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ลักษณะของระบบอนุภาค ในแหล่งกำเนิด แบบเรียลไทม์ ด้วย FBRM และ PVM ความสามารถในการวัดค่าอนุภาคขณะที่อนุภาคมีอยู่ในกระบวนการตามธรรมชาติช่วยปรับเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมระบบอนุภาคและหยดของเหลวได้ดีขึ้นมาก  การใช้งานในด้านทั่วไป ได้แก่

นับตั้งแต่การซื้อกิจการ Lasentec ในปี 2001 METTLER TOLEDO ได้ดำเนินการพัฒนา FBRM และ PVM อย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นที่ติดตั้งหลายพันแห่งทั่วโลกตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงโรงงานผลิต เทคโนโลยีที่อาศัยหัววัดของเราได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดค่าและการแสดงภาพอัตราและระดับการเปลี่ยนแปลงในระบบอนุภาคและหยดของเหลวตามที่มีอยู่ในกระบวนการตามปกติ


 
Lasentec FBRM ของ METTLER TOLEDO
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets

ParticleTrack ที่มีเทคโนโลยี FBRM

Real-Time Microscopy for Crystals, Particles and Droplets

เครื่องมือแบบใช้หัววัดที่สอดแทรกโดยตรงในกระบวนการ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดอนุภาคและจำนวนอนุภาคในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีการวัดความสะท้อนของลำแสงรวม (FBRM)
Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.
วัดขนาดและจำนวนของอนุภาค
โดยการตรวจสอบขนาดและจำนวนของอนุภาคในแบบเรียลไทม์ นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจ ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และปรับขยายสเกลกระบวนการได้อย่างมั่นใจโดยใช้วิธีการอาศัยหลักฐาน
ทำความเข้าใจโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่าง
โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงในขนาดและจำนวน ตามอนุภาคที่มีอยู่ตามปกติในกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการได้อย่างปลอดภัยและไม่ล่าช้า แม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดและแรงดันผิดปกติมากก็ตาม
พัฒนากระบวนการได้อย่างมั่นใจ
โดยการติดตามขนาดและจำนวนอนุภาคอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาวะการทดลองมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและได้รับอนุภาคที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างสม่ำเสมอ
ใช้งานในห้องปฏิบัติการและโรงงาน
โดยการตรวจสอบกระบวนการผลิต จะค้นพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการปรับปรุงโดยใช้หลักฐานที่รวบรวมในระดับสเกลการผลิตสูงสุด
Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.
Lasentec FBRM ของ METTLER TOLEDO

เครื่องมือแบบใช้หัววัดที่สอดแทรกโดยตรงในกระบวนการ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดอนุภาคและจำนวนอนุภาคในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีการวัดความสะท้อนของลำแสงรวม (FBRM)

วัดขนาดและจำนวนของอนุภาค
โดยการตรวจสอบขนาดและจำนวนของอนุภาคในแบบเรียลไทม์ นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจ ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และปรับขยายสเกลกระบวนการได้อย่างมั่นใจโดยใช้วิธีการอาศัยหลักฐาน
ทำความเข้าใจโดยไม่ต้องเก็บตัวอย่าง
โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงในขนาดและจำนวน ตามอนุภาคที่มีอยู่ตามปกติในกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการได้อย่างปลอดภัยและไม่ล่าช้า แม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดและแรงดันผิดปกติมากก็ตาม
พัฒนากระบวนการได้อย่างมั่นใจ
โดยการติดตามขนาดและจำนวนอนุภาคอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาวะการทดลองมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและได้รับอนุภาคที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างสม่ำเสมอ
ใช้งานในห้องปฏิบัติการและโรงงาน
โดยการตรวจสอบกระบวนการผลิต จะค้นพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการปรับปรุงโดยใช้หลักฐานที่รวบรวมในระดับสเกลการผลิตสูงสุด
Real Time Microscopy For Crystals, Particles and Droplets

Probe-based instrument inserted directly into a process to visualize particles using real-time microscopy with PVM technology.

Study Particle Size, Shape and Structure
By obtaining real time microscope images of particles as they exist in-process, scientists obtain immediate and comprehensive process understanding for every particle system.
Capture Elusive Mechanisms
By visualizing crystals, droplets and other delicate particle structures, scientists can characterize transient events and elusive mechanisms that are critical for process and product quality.
Investigate Critical Process Events
An image-based trend, sensitive to changes in particle size and concentration helps scientists identify and then investigate important events reducing the time it takes to develop processes
Obtain Evidence for Optimization
By visualizing particles and particle mechanisms inline, scientists acquire unique understanding that supports smarter process development at a lower total.

การให้บริการ

บริการสำหรับการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบเรียลไทม์

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

สิ่งพิมพ์

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับการกระจายขนาดอนุภาค

  • เอกสารไวท์เปเปอร์
  • กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.