สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR)

สเปกโตรสโคปีแบบ FTIR ในแหล่งกำเนิด

ทำความเข้าใจจลนศาสตร์ของปฏิกิริยา เส้นทาง และกลไกของปฏิกิริยาด้วยเครื่องสเปกโตรสโคปี FTIR แบบเรียลไทม์

เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR)

การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสำหรับห้องปฏิบัติการและการผลิต
เทคโนโลยีการเก็บตัวอย่างของสเปคโตรสโคปี FTIR
เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ Fourier Transform Infrared (FTIR)
การใช้งานสเปกโตรสโคปีแบบ FTIR
กระบวนการ FTIR PAT Roch
เอกสารไวท์เปเปอร์การตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมี

รุ่นและรายละเอียด

การตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมีในแบบเรียลไทม์

 
รุ่นและรายละเอียด
กรองผลลัพธ์
ตั้งค่าการกรองข้อมูล
ลบทั้งหมด
 
For Use In
Software
Detector
Optical Range (Base Unit)
Purge Requirement
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 30456495
ดูรายละเอียด
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorTE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 - 800 cm-1
Purge RequirementNo
Weight4.2 kg / 9.2 lb
CommunicationUSB
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel); 4000 - 650cm-1 (Micro Flow Cell)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold or PTFE
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 35bar (Micro Flow Cell); 206bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 60°C (Micro Flow Cell); 300°C (Sentinel)
Safety CertificationNRTL/C: UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1, EN 61326; CE: EN/IEC 61010-1:2012, IEC 61326
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14000003
ดูรายละเอียด
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorLN2 MCT; SE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementNo
Dimensions (WxHxD)180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight9 kg / 20 lb
CommunicationUSB 2.0
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14000003
ดูรายละเอียด
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorLN2 MCT; SE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementNo
Dimensions (WxHxD)180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight9 kg / 20 lb
CommunicationUSB 2.0
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14170003
ดูรายละเอียด
For Use InLaboratory
SoftwareiC IR
DetectorLN2 MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementYes
Dimensions (WxHxD)216 mm x 381 mm x 279 mm
Weight16 kg / 35 lb
CommunicationUSB cable
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationEMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14474487
ดูรายละเอียด
For Use InLab, Pilot Plant or Production
SoftwareiC IR; iC Process
DetectorDTGS; SE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementYes
Dimensions (WxHxD)457 mm x 523 mm x 310 mm
Weight37 kg / 83 lb
CommunicationEthernet TCP/IP
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationArea Classification – NON-HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 14474485
ดูรายละเอียด
For Use InLab, Pilot Plant or Production
SoftwareiC IR; iC Process
DetectorDTGS; SE MCT
Optical Range (Base Unit)4000 – 650 cm-1
Purge RequirementYes
Dimensions (WxHxD)457 mm x 774 mm x 310 mm
Weight45 kg / 100 lb
CommunicationLC terminated Ethernet TCP/IP, duplex fiber optic
Resolution4 cm -1 maximum
Probe Optical Window2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted MaterialsAlloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum)107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum)180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety CertificationArea Classification – HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1; ATEX listing - TRAC12ATEX0001X, Equipment marking - Ex d op pr px [ia IIC] IIB+H2 T4 Gb; NFPA 496, Class I, Division 1, Groups B, T4
Probe pH Range1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์: 304725451
ดูรายละเอียด
For Use InLaboratory: EasyMax/OptiMax
SoftwareiC Raman 7
Detector2-stage TE Cooled CCD
Optical Range (Base Unit)100cm-1 to 3200cm-1
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

การจัดทำเอกสาร

เครื่องสเปกโตรสโคปีแบบ FTIR เพื่อการตรวจติดตามปฏิกิริยาเคมี

เอกสารข้อมูล

ReactIR 15
Study reaction progression and gain specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint.
ReactIR 45P In Situ Process FTIR
Successfully move processes from lab to pilot plant and production with in situ process FTIR spectroscopy. Gain in-depth reaction understanding, ident...
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

บทความกล่าวถึง ReactIR

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

แอปพลิเคชั่นการใช้งาน

Chemical Synthesis
Chemists working in chemical synthesis discover and develop innovative chemical reactions and processes.
การพัฒนาและการปรับขยายสเกลของกระบวนการ
ออกแบบกระบวนการเคมีที่ทนทานและยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากโรงงานนำร่องไปสู่โรงงานผลิตจริงได้รวดเร็วขึ้น
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
เคมีของการไหลต่อเนื่อง
เคมีการไหลต่อเนื่องช่วยให้มีทางเลือกในขั้นตอนสังเคราะห์แบบคายความร้อน ซึ่งไม่อาจกระทำได้ในถังปฏิกิริยาแบบแบทช์ และการพัฒนาใหม่ในรูปแบบถังปฏิกิริยาแบบไ...
Anti-Solvent Addition on Supersaturation
In an antisolvent crystallization, the solvent addition rate, addition location and mixing impact local supersaturation in a vessel or pipeline. Scien...
Temperature Effects Crystallization Size and Shape
Crystallization kinetics are characterized in terms of two dominant processes, nucleation kinetics and growth kinetics, occurring during crystallizati...
Chemical Reaction Kinetics Studies
In situ chemical reaction kinetics studies provide an improved understanding of reaction mechanism and pathway by providing concentration dependences...

ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี
ระบบหนึ่งเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเคมี
EasySampler
EasySampler ออกแบบมาเพื่อกำจัดความท้าทายเหล่านี้ ด้วยวิธีการในสายการผลิตแบบอัตโนมัติ ในการเก็บตัวอย่างจากปฏิกิริยาแม้ในสภาวะรุนแรง
การวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาคและรูปทรงอนุภาคแบบออนไลน์
ทำความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมอนุภาคและหยดของเหลวด้วยการวิเคราะห์ลักษณะระบบอนุภาคในแหล่งกำเนิดแบบเรียลไทม์
เครื่องวัดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา RC1
การวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการผลิต

ซอฟต์แวร์

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Process Software
Monitor critical control parameters determined in the laboratory to production environment. Supports industry standard communication protocols for in...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
เก็บ จัดเตรียม แบ่งปันข้อมูลทดลอง

การให้บริการ

+66 (0)2 723 0381 คุณอนุวัฒน์
ติดต่อแผนกบริการ

สำรวจบริการของเรา – ตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เราสนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการสอบเทียบไปจนถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์

รวดเร็วทันท่วงที
การช่วยเหลือและการซ่อมแซม
ประสิทธิภาพที่วางใจได้
การบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพ
เป็นไปตามข้อกำหนด
การสอบเทียบและคุณภาพที่ดี
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

การเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างสารเคมีภายใต้สภาวะใดๆ เพื่อการทำความเข้าใจกระบวนการ

More Information

DST Series AgX Fiber Conduit
The DST Fiber Conduit is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring in the lab and plant. The DST Fiber Conduit allows...
DST Fiber Sentinel
The DST Fiber Conduit is for optical connection between all ReactIR and the Sentinel probe. This fiber conduit provides flexibility for interface to...
K4 Conduit to Sentinel ReactIR
The K4 Conduit to Sentinel is the best sampling technology choice for liquid-based reaction monitoring of high temperature and pressure chemistry in t...
Continuous Flow Chemistry For Laboratory ReactIR
The DS Micro Flow Cell is sampling technology for continuous flow chemistry monitoring in the lab. The DS Micro Flow Cell easily connects to all Reac...
DST Series Fiber to Gas Cell for ReactIR
The DST Series Fiber to Gas Cell is the recommended sampling technology for phase reaction and headspace monitoring in the lab and general purpose pla...
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.