Pipetteringstekniker | Rainin GPP – Good Pipetting Practice
 

Good Pipetting Practice

Pipetteringstekniker för att ge dina resultat ett lyft

Du kan förbättra din datakvalitet med Good Pipetting Practice™ (GPP™) – den omfattande METTLER TOLEDO-metoden för att maximera precision och repeterbarhet vid pipettering.

GPP omfattar många ämnen som är relevanta för livsvetenskapsforskare eller alla som använder pipetter regelbundet: 

 • Förstå urvalet av pipetter och instrument för vätskehantering och möjliga alternativ
 • Lär dig hur du optimerar ditt pipetteringsflöde
 • Skaffa dig kunskapen om pipetteringstekniken som krävs för att ta fram tillförlitliga data
 • Förstå hur pipetteringsergonomi kan påverka dataproduktion och ditt egna välbefinnande
 • Känn igen riskerna i samband med okalibrerade pipetter och betydelsen av rutinkontroller kontra professionell service.

Fem pipetteringstekniker för att ge dina resultat ett lyft

Följande tips och tricks är ett kort utdrag från ett av de många ämnena som ingår i våra GPP-seminarier och e-utbildningar.

Här följer några mycket vanliga fel med pipetteringstekniker och hur man undviker dem.

 1. 1. Fel nedsänkningsdjup för spetsen

  Korrekt nedsänkningsdjup för spetsen kan förbättra exaktheten med upp till 5 %. Spetsen ska vara nedsänkt mellan 1−2 mm för mikrovolympipetter och upp till 3−6 mm för pipetter i normalstorlek, beroende på spetsens storlek. Om spetsen är för långt nedsänkt komprimeras gasvolymen i spetsen, vilket gör att för mycket vätska aspireras.
 2. 2. Fel pipetteringsvinkel

  Nedsänkningsvinkeln på din pipett i provet ska vara så nära vertikal som möjligt och får inte avvika mer än 20 grader från vertikal. En mer horisontell vinkel gör att för mycket vätska dras upp i spetsen, vilket leder till felaktig aspiration. Till exempel, vid 30 graders vinkelavvikelse från vertikal kan 0,7 % för mycket vätska aspireras.
 3. 3. Icke-konsekvent dosering

  Större korrekthet och reproducerbarhet från prov till prov kan uppnås genom att man garanterar att den sista återstående droppen dispenseras fullständigt och inte hänger fast vid änden av spetsen. I de flesta tillämpningar rekommenderas dispensering med spetsens ände lutad mot kärlets vägg eftersom det reducerar eller eliminerar mängden från själva provet som blir kvar på spetsen. Den här tekniken kan öka exaktheten med 1 % eller mer.
 4. 4. Negligering av föregående sköljning

  Vid vätskedispensering från en pipett blir det kvar en beläggning från vätskan på spetsen, vilket gör den utdragna volymen lite mindre än den bör vara. Om du för-sköljer en ny spets minst två gånger med den vätska som ska användas blir spetsens insida konditionerad.
 5. 5. Inkonsekvent pipetteringsrytm

  Tillämpa en konsekvent pipetteringsrytm från prov till prov. Undvik påskyndande eller snabbt utförande och håll en jämn rytm under varje steg av pipetteringscykeln.

Dessa fem enkla tekniker kan ha en stor inverkan på dina resultat, men det finns fler som är värda att tänka på.

Som en del av ditt Good Pipetting Practice™-program, har METTLER TOLEDO tagit fram en snabb riskkontroll för att hjälpa dig att bedöma dina personliga pipetteringsrisker och hur du kan begränsa dem. Du får en personligt anpassad riskanalysrapport som du kan visa och skriva ut online.

GPP handlar om att hjälpa dig att förbättra exaktheten för din pipettering och att förstå när dina pipetter inte fungerar korrekt.

Riskkontroller enligt Good Pipetting Practice
minimerar risker relaterade till pipettering

Det tar bara några minuter att bedöma dina pipetteringsrisker och få en del bra tips på hur du minskar dessa risker.

GPP-certifikat

Få ditt GPP-certifikat nu

Visste du att du kan be om ditt certifikat om du redan har genomfört ett GPP-seminarium?
Klicka på länken och följ instruktionerna för att få ditt egna personligt anpassade GPP-utbildningscertifikat.

Litteratur om pipettering  

Få tillgång till broschyrer och annat kunskapsmaterial om Good Pipetting Practice.