Hämta hem pipetteringshandboken
Guide

Hämta hem pipetteringshandboken

Guide

Det ultimata kunskapsverktyget för pipetteringsmästare!

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Pipettering är ett centralt element inom livsvetenskapsforskning. Det behövs exakta pipetter och högkvalitativa kontamineringsfria spetsar för reproducerbara resultat.

Med vår livsvetenskapshandbok om pipettering kommer du att förstå urvalet och utvecklingen för pipetter och spetsar. Det kan förbättra dina pipetteringsresultat och garantera ett bättre utfall. 

Livsvetenskapshandboken om pipettering ger heltäckande och ingående beskrivningar av:

 • Utvärdering och val av pipetter
 • Att välja rätt spetsar
 • Pipetteringstekniker

Ladda ned handboken nu och lär dig hur du blir en pipetteringsmästare!

Ta en förhandstitt på pipetteringshandboken

1.Förord

Good Pipetting Practice är avsett för att hjälpa forskare att ta informerade beslut om utrustning, rätt pipetterings- och ergonomiska tekniker, kalibrering och rutinoperation för att få fram bästa möjliga resultat. Pipettering – eller mätning och överföring – av små volymer, mikroliter och milliliter, av vätska, är förmodligen den oftast utförda aktiviteten i forskningslaboratorier, och att kunna utföra denna uppgift snabbt och precist är en viktig förutsättning för framgångsrikt laboratoriearbete. Moderna luftförskjutningspipetter används för den största delen av labbarbetet eftersom de erbjuder många fördelar – de är perfekta instrument för att effektivt dosera små mängder vätska. En hög produktionsnivå med motsvarande besparing av arbetstimmar blir möjlig med de moderna högkvalitativa pipetterna och spetsarna.

2. Projektplanering, arbetsflöde och urval

Projektplanering och arbetsflöde

De flesta nya projekten kommer att dra fördel av en fullständig planeringsprocess där alla stegen i arbetsflödet analyseras för maximal effektivitet och datagenerering. Med vätskehantering som utgångspunkt kräver detta en förståelse av den inledande provtypen, slutpunktsanalysen som krävs och provets genomströmning. Dessa kommer i sin tur att styra vilka tekniker som används och vilka vätskehanteringsformat som krävs (rör, plattor, osv.). Följaktligen bestämmer detta de optimala vätskehanteringsverktygen för arbetsflödet. För alla pipetteringsuppgifter eller åtgärder måste den associerade spetsen och operatörens teknik ses som ett enda system för att leverera korrekt vätskevolym. Att välja rätt pipett och spets och sedan använda den effektivaste tekniken är en integrerad del av att designa och implementera projekt eller experiment.

Analysera arbetsflödet

Det första steget i processen är att identifiera alla stegen som ingår i ett experimentellt arbetsflöde, från den inledande isoleringen av provet till den avslutande dataproduktionen. Detta kommer även att omfatta alla förberedelsestegen för att stödja arbetsflödet, t.ex. buffert eller förberedelse av huvudmix. Därefter ska man identifiera hur stora variationer som tolereras för att experimentet ska producera bra data. Vissa applikationer och en del steg är mycket känsligare för experimentella variationer än andra. Ta till exempel experiment som omfattar förstoring, som exempelvis qPCR. De kan vara mycket känsliga mot variationer medan en enkel buffertförberedelse inte är det. Ett undermåligt val av pipetter och spetsar såväl som en dålig pipetteringsteknik kan vara en betydande källa till experimentella variationer, exempelvis experiment som beror på en standardkurva som genererats genom seriell utspädning av standarder kan påverkas väsentligt av en undermålig pipettering.

Optimera arbetsflödet

 • Volymomfång och krav på provets genomströmning
 • Krav på behållarformat för prov/reagent
 • Specifika krav på prover/analyser

3. Välja rätt pipett

Det finns många pipetteringsverktyg tillgängliga för att uppnå optimala resultat och större produktivitet, samtidigt som ytterligare fördelar uppnås som förbättrade ergonomiska funktioner och bättre funktionalitet för en given applikation. Det finns två dominerande typer av mikropipetter: luftförskjutning och positiv förskjutning. Båda typerna fastställer vätskevolymen som doseras genom att använda kolvdiametern och kolvens slaglängd.

Luftförskjutningspipetter

 • Extremt exakta med vattenhaltiga lösningar
 • Ekonomiska

Luftförskjutningspipetter är de som man framförallt hittar på labben. Dessa pipetter drivs genom att placera änden på spetsen i vätskeprovet och sedan släppa kolvknappen. Ett partiellt vakuum skapas där pipettkolven flyttas upp inom pipettkroppen och vätskeprovet flyttar upp spetsen för att fylla tomrummet för den valda volymen som skapats av det partiella vakuumet.

Positiva förskjutningspipetter

 • Extremt exakta med de flesta lösningarna
 • Rekommenderas för viskösa, tjocka, volatila eller korrosiva vätskor

Även om de inte alls är lika vanliga som luftförskjutningspipetter, är positiva förskjutningspipetter fortfarande vanligt förekommande på labben. Dessa pipetter använder en engångskolv och kapillärsystem för att skapa ett fysiskt tomrum i den valda volymen. Kolven är i direkt kontakt med provet och när kolven flyttas uppåt dras provet in i kapilläret. Positiva förskjutningspipetter ger en hög exakthet och precision vid pipettering av vattenhaltiga lösningar, men rekommenderas för användning med viskösa, tjocka, volatila och korrosiva lösningar. Engångskapillären och -kolvarna som används med positiva förskjutningspipetter är dyrare i jämförelse med luftförskjutningspipetter, och därför rekommenderas luftförskjutningspipetter när de ger samma resultat.

Optimera arbetsflödet

 • Volymomfång och krav på provets genomströmning
 • Elektroniska enkanalspipetter
 • Flerkanalspipetter
 • Pipettering med hög genomströmning
 • Specialpipetter
 • Doseringspipetter
 • Dispenserpipetter
 • Pipettstyrdon
 • Flaskdispensrar

4. Välja rätt spetsar: Utformning, kvalitet och passform

Pipetten och dess tillverkares rekommenderade spets ska helst ses som ett system, inte två enskilda komponenter. Pipettspetsar som marknadsförs för användning med alla pipetter har ofta en del brister beträffande passform eller utformning eftersom de är avsedda att passa många olika pipettmodeller. När man väljer pipettspetsar ska man tänka på funktioner som utformning, kvalitet och passform.

Spetsutformning

Den mest avancerade utformningen av pipettspetsar är den flexibla spetsen med tunna väggar och en fin spets eller liten spetsöppning. För pipettering med låga volymer, under 20 μL, förbättrar Rainin Fine- Point™-spetsar exaktheten och precisionen jämfört med standardpipettspetsar som har tjocka väggar eller fasade ändar. FinePoint-spetsar är flexiblare än de flesta andra standardspetsarna och gör det möjligt att ta prover på flödet från vilken spetsvinkel som helst för fullständig leverans. Det innebär att mycket mindre prov blir kvar på spetsen jämfört med spetsar med tjocka väggar eller fasade ändar. Skillnader i spetsutformning inverkar på prestanda, exakthet och precision. Men när pipetter används korrekt kommer de att ge garanterad prestanda för specificerad exakthet och precision förutsatt att tillverkarens rekommenderade spetsar används.

Spetskvalitet

De allvarligaste kvalitetsdefekterna uppstår vid öppningen där provaspirationen och dispenseringen påverkas mest. På bild 13 visas en förstorad vy av fyra spetsändar.

Flash är en återvunnen plast från formningsprocessen på spetsens insida eller runt öppningen.

Formningsdefekter och koaxiala defekter orsakas av felaktig avfyring av kärnstiften efter att plast har injekterats. Alla dessa defekter kommer att orsaka provförlust under pipetteringen. En högkvalitativ tillverkningsprocess kommer att minska antalet spetsdefekter och de efterföljande felen.

Tätning av pipettspetsar

 • LTS™ LiteTouch™ system för spetsavskjutning
 • Spetsval
 • Specialspetsar för specialtillämpningar

5. Pipetteringstekniker

Korrekt utvärdering av din tillämpning – och därmed valet av dina instrument – kommer att ha en väsentlig inverkan på dina forskningsresultat. Självklart är detta inte allt som forskare måste tänka på för att få till optimala forskningsresultat. Andra saker som inverkar på resultatet är exempelvis korrekt pipetteringsteknik och miljöförhållanden. Exakthet och precision är grundläggande för forskningsresultat och på följande sidor ges en kort översikt av flera av pipetteringsteknikens olika sidor. Visste du till exempel att genom helt enkelt följa dessa tekniker kan din exakthet och precision förbättras med så mycket som 5 procent?

Optimalt volymomfång

Det normala användningsintervallet för de flesta pipetterna är 10– 100 procent av den nominella volymen. Men även om detta anses som användningsintervallet, kommer prestandaspecifikationer att ändras i takt med att volyminställningarna minskar. Specifikationerna för exakthet för 100 mikroliterpipetter är +/- 0,8 % från 50–100 % av nominell volym. Men om du skulle pipettera vid 10 μl (eller 10 % av den nominella volymen), då skulle specifikationen för avvikelser vara tre gånger högre eller 2,5–3 %. Därför är den optimala volymen för bästa exakthet och precision 35–100 % av den nominella volymen. Försök att undvika pipettvolymer som är lägre än 10 procent av dess maximum – byt istället till en pipett med lägre volym för mindre volymer.

Spetsens nedsänkningsdjup

Något som är särskilt viktigt för mikrovolympipetter är att korrekt nedsänkningsdjup för spetsen kan förbättra exaktheten med upp till 5 procent. Spetsen ska vara nedsänkt mellan 1−2 mm för mikrovolympipetter och upp till 6-10 mm för pipetter med stora volymer. Om spetsen är för långt nedsänkt komprimeras gasvolymen i spetsen, vilket gör att för mycket vätska aspireras. Vätska som finns kvar på spetsens yta kan också störa resultaten. Om spetsen inte sänks ner tillräckligt långt kan luft dras in, vilket resulterar i luftbubblor och felaktiga volymer. Båda orsakar felaktig volym.

 • Aspirera i rätt vinkel
 • Bevara enhetligheten
 • Enhetlig provtagning
 • Förskölja spetsar
 • Undvika temperaturvariationer
 • Enhetliga mikrometerinställningar
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.