Mikrovåg och ultramikrovågar för laboratorier | METTLER TOLEDO
Mikrovåg

Mikrovåg och ultramikrovågar

Minimala provmängder för maximala besparingar

XPR mikrovåg
XPR Micro-Analytical Balances

XPR mikro- och ultra-mikrovågar

XPR Micro-Analytical Balances

Enastående prestanda med de minsta provmängderna.
Weigh even the smallest amounts of your valuable samples directly into larger tare containers to save material and cost.
Teknisk specifikation
Kapacitet upp till 10,1 g, avläsbarhet ned till 0,1 μg
Garanterat pålitliga resultat
Med aktivt temperaturkontrollsystem (ATC™)
Inbyggd aktiv kvalitetssäkring
GWP-godkänd kvalitet säkerställer användarprofiler
Säker användning
Dragskydd utformade för enkel rengöring
Utformning som sparar plats.
Kräver minimalt utrymme med två-terminalsdesign
Effektiva processer
Modernt användargränssnitt med anteckningsblock för resultat
Capacity up to 52 g
Weighing of smallest amounts of precious samples directly into larger tare container is possible
Minimum Weight according to USP down to 1.2 mg
Smallest sample sizes allow productivity increase by saving precious materials and reducing waste
Static-Free Samples
StaticDetect™ measures the weighing error due to electrostatic charging and provides a warning if tolerances are exceeded.
Compliance with industry standards
Quality assurance functions actively monitor that all relevant conditions for correct weighing are satisfied.
Ensured data integrity
Connect your XPR balance to LabX software, which helps you meet MHRA and FDA 21 CFR part 11 requirements for data integrity.
XPR mikrovåg

Enastående prestanda med de minsta provmängderna.

XPR Micro-Analytical Balances

Weigh even the smallest amounts of your valuable samples directly into larger tare containers to save material and cost.

1. Mikrovågar – vad är det?

En mikrovåg eller ultramikrovåg kan ge högsta precision av alla laboratorievågar. Den här högkänsligheten hos mikrovågens utförande gör det möjligt att väga provkvantiteter med så låg vikt som 30 μg. Mikrovågar erbjuder en kapacitet på upp till 10,1 g med avläsbarhet ned till 1 µg (0,000001 g).
Ultramikrovågar erbjuder en otrolig fullständig upplösning på 61 miljoner siffror, med en kapacitet på 6,1 g och 0,1 µg avläsbarhet (0,0000001 g).

Vanligt namn

Precisionsklass

Avläsbarhet  

Antal siffror efter decimalpositionen (g)

Ultramikrovåg

 I

0,1 μg

0,0000001 g

sju siffror eller decimalpositioner

Mikrovåg

 I

1 μg

0,000001 g

sex siffror eller decimalpositioner

Halvmikrovåg

 I

0,01 mg

0,00001 g

fem siffror eller decimalpositioner

METTLER TOLEDOs portfölj inkluderar en mikroanalysvåg. Den har samma avläsbarhet som en mikrovåg, 1 µg, och samma utförande som en analysvåg, med en yttre och en inre vågkammare. XPE mikroanalysvågarna ger högsta kapacitet i kombination med lägsta möjliga minstavikt. Det här möjliggör dosering av mycket små mängder direkt i ”stora” tarabehållare.

2. Vad är speciellt med mikrovågsutförandet?

En mikrovåg består av två komponenter − en innehållande elektroniken och den andra med den exakta mätningscellen. Denna separation eliminerar temperatureffekterna och deras inverkan på prestandan hos din mikrovåg. METTLER TOLEDOs XPR mikro- och ultramikrovågar är utrustade med aktivt temperaturkontrollsystem (ATC™). Det här ökar vägningsstabiliteten och möjliggör en överlägsen prestanda- och noggrannhetsnivå.

3. Vad används en mikrovåg till?

Mikrovågar och ultramikrovågar används ofta vid produkttestnings- och kvalitetssäkringslaboratorier, liksom i kemilaboratorier och inom gruvindustrin för mätning av små mängder av pulver och mineraler. Vid forskning inom medicinsk utrustning kan också en mikrovåg användas för att kontrollera likformigheten hos kritiska komponenter. Mikrovågstillämpningar är bland annat: vägning av fina partiklar (filter), pipettkalibrering, analys av bekämpningsmedel och stentvägning. Ultramikrovågstillämpningar är bland annat: vägning av fina partiklar (filter), askning eller förbränning, torkning, mätning av beläggningar samt kontroll av spillmängder.

4. Vilken METTLER TOLEDO våg passar mig bäst?

För att hitta den METTLER TOLEDO som bäst motsvarar dina behov behöver du först definiera den minsta mängden du behöver väga och med vilken noggrannhet du behöver väga den (t.ex. acceptabel tolerans) för att fastställa den precisa mikrovåg som du behöver. Varje mätning på alla vågar är underställda en viss osäkerhet − att förstå den här osäkerheten är avgörande för att garantera korrekta resultat och undvika fel. Vid vägning av små prover på en mikrovåg beror osäkerheten nästan uteslutande på repeterbarheten (t.ex. i den lägre änden av vägningsomfånget för en specifik våg). Det är inte avläsbarheten som bestämmer noggrannheten hos ett vägningsinstrument, utan snarare dess repeterbarhet, eller beroende på detta, dess minsta viktkapacitet. Be ditt METTLER TOLEDO-ombud om en GWP®-rekommendation som hjälper dig att välja rätt vägningsinstrument för dina individuella behov.

 

5. Vilka är utmaningarna med en mikrovåg och vilka är lösningarna för att få stabila mätningar?

En mikrovåg är ett extremt känsligt instrument – minsta lilla störning till följd av miljöpåverkan eller användarinteraktion kan signifikant påverka mätstabiliteten. Alla potentiella vibrationskällor ska undvikas när man använder en mikrovåg. Mikrovågar är mycket känsliga för luftströmmar, damm och temperaturfluktuationer och bör endast användas där rumstemperatur och fuktighet håller en stabil nivå – på avstånd från ventiler, fönster och dörrar. För bästa prestanda bör den installeras på en solid arbetsbänk – helst ett dedikerat vägningsbord som kan hållas optimerat för mikrovågsanvändning, fritt från drag eller stark trafik.

När en mikrovåg först ansluts till elnätet eller slås på rekommenderas en uppvärmningstid på sex timmar för rumstemperaturjustering. Vid användning av mikrovågen är det viktigt att minimera konvektionsflödena inuti vågkammaren, vilka kan påverka resultatet negativt. Proven ska bara hanteras med pincett och acklimatisering ska ske till rumstemperatur. När provet placeras på mikrovågen ska dörren öppnas i minsta möjliga mån under så kort tid som möjligt. Följ METTLER TOLEDOs dedikerade vägningsguide, Tio steg för lyckad mikrovägningoch få fler tips på hur man kan hantera utmaningar vid vägning med mikrovågar, inklusive bestämning av korrekt placering och kalibrering av vågen.

6. Hur väger man på en mikrovåg?

Bär alltid handskar vid arbete med mikrovågar – fingeravtryck och olja från händerna påverkar resultaten. För att starta arbetet, öppna dörren och placera en behållare på skålen med hjälp av pincett. Stäng dörren och låt värdet stabilisera sig. Tarera mikrovågen. För att undvika spill i vågen, plocka bort behållaren eller vågskålen, dosera provet utanför vågkammaren och placera provet på vågskålen. Stäng dörren och låt värdet stabilisera sig. Registrera nettovikten eller upprepa förfarandet tills önskad vikt har uppnåtts. En mikrovåg är mycket känsligt för rörelse − rör inte bänken medan du väntar på att vågen ska stabiliseras. Rengör vågen, verktygen och arbetsområdet efter varje användning. Dragskyddet till METTLER TOLEDO:s XPR mikrovåg ger enkel 360°-åtkomst till vågskålen och sikt från alla sidor. Det finns inga kanter eller hörn där provmaterial kan fastna och alla delarna kan plockas bort, rengöras och ersättas med några enkla steg.

7. Hur kalibrerar, justerar och rutintestar man en mikrovåg?

Noggrannheten hos en vägningsenhet avgörs genom korrekt mikrovågskalibrering, vilken endast får genomföras av en kvalificerad serviceleverantör. Kalibreringscertifikatet bevisar att en mikrovåg fungerar korrekt, användarrutintester av vågar detekterar potentiella prestandaproblem inom ett kalibreringsintervall. Automatiserade justeringsfunktioner med interna testvikter såsom FACT eller proFACT garanterar att vågen bibehåller noggrannheten, till och med vid fluktuationer i rumstemperaturen. METTLER TOLEDO har utvecklat en globalt tillämplig vetenskaplig standard för säkert urval, säker kalibrering och drift hos vägningsutrustning, under benämningen GWP®, eller Good Weighing Practice™, och Balance and Scale Calibration and Adjustment – Clarification of Terms

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service av er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.