Guide

Rutintester av vågar

Guide

Hur säkerställer man noggranna vägningsresultat varje dag? Implementera rutinvågtester i praktiken

Rutintester för vågar som utförs av användaren är nödvändiga för att upptäcka fel i ett tidigt skede och för att eliminera felaktigheter som annars skulle gå oupptäckta fram till din nästa servicekalibrering. Allt flera användare inser att det är både billigare och mer effektivt att integrera kvalitet i vägningsresultat från början, snarare än att upptäcka problem senare.

De 4 pelarna inom rutinvågtester

Vår korta guide förklarar de fyra pelarna inom framgångsrika vågenhetstester:

  1. Testfrekvens
  2. Testmetoder
  3. Testvikter
  4. Testtoleranser

Guiden tillhandahåller ett material som, på ett enkelt sätt, redogör hur ofta man ska utföra tester, hur man utför tester och vilka vikter man ska använda för att säkerställa korrekt vågfunktion. Dessutom medföljer länkar till användbara verktyg och kompletterande information.

Implementera rutintester i praktiken!

Det lönar sig att satsa på kvalitativa vägningsresultat redan från början istället för att åtgärda problem vid ett senare skede. Implementera rutintester i praktiken och säkerställ att dina vägningsresultat är korrekta varje dag.

Hur ser man till att inte utföra tester för ofta eller för sällan?

Dagliga rutintester för vågar, vid flera punkter i driftsvägningsområdet, kan ta tid och vara ansträngande och kanske inte ens tillhandahåller någon meningsfull metrologisk information. Den rekommenderade frekvensen för rutintester, för alla vågar, beror på risken för och konsekvenserna av felaktiga resultat för verksamheten och/eller hälsorisker för användarna i kombination med förmågan att spåra fel. Risken för felaktiga resultat kan utvärderas genom att man svarar på följande frågor:

  • Konsekvenser för verksamheten: Vilka konsekvenser har felaktiga/oprecisa vägningsresultat för din verksamhetsprocess? Överväg material- och tidsförlust, resultat utanför specifikationen, omarbetningar, tid för produktionsstopp, böter, produktåterkallelser, missnöjda kunder, försämrad tilltro osv.
  • Konsekvenser för konsumenterna: Vilka konsekvenser har felaktiga/oprecisa vägningsresultat för människorna, djuren eller miljön?
  • Sannolikhet för detektering: Finns det en möjlighet att omedelbart och enkelt upptäcka felaktiga eller oprecisa vägningsresultat?

I guiden kan du ta reda på vad som är nödvändigt när du testar din våg och få tips om hur man utformar testfrekvenser som är rimliga och lämpliga.

 

Testmetoder, varningar och kontrollgränser

Rutintester kan inkludera känslighets-, repeterbarhets- och excentricitetstester med hjälp av lämpliga, kalibrerade testvikter. Toleranser eller varningar och kontrollgränser beror på vägningstoleransen för processen i fråga. Varningsgränser anger när en enhet närmar sig ett tillstånd utanför specifikationen. Kontrollgränser varnar dig om när enheten inte längre är lämplig för syftet.

Rutintester för vågar mellan schemalagda kalibreringar hjälper till att bibehålla noggrannheten, genom att säkerställa tidig detektering av icke-överensstämmelse med krav på vägningsprocesskrav, så att korrigerande åtgärder kan vidtas i tid.