Automatiserade moduler för precisionsvägning - Mood Image

Automatiska precisionsvägningsmoduler

Automatiska precisionsvägningsmoduler levererar den bästa linjäriteten, repeterbarheten och hastigheten för att tillgodose behoven hos utrustnings-, maskin- och instrumenttillverkare. Den kompakta designen hos dessa sensorer och deras höga precision gör att de är flexibla nog även för de mest utmanande automationstillämpningarna och de mest begränsade utrymmena. Dra nytta av enkla anslutningar och omfattande överbelastnings- och avspolningsskydd för att utforma system som levererar tillförlitliga resultat i alla produktionsmiljöer.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse
020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering, till reparation av utrustning. 

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en vägningssensor?

Vägningssensormoduler är specialtillverkade av METTLER TOLEDO för att uppfylla de behov som utrustnings-, maskin- och instrumenttillverkare har. Vägningssensorer spelar en viktig roll för att säkerställa vägning med hög precision, och lastceller med hög precision inuti vägningsmodulerna erbjuder den bästa linjäriteten, repeterbarheten och hastigheten. Läs mer om vår lastcellsteknik med hög precision och lastcellsapplikationer med hög precision, samt våra ultraprecisa vägningssensorer.

Vilken vägningssensor används i en viktbaserad maskin? Vilken sensor används i en våg?

METTLER TOLEDO erbjuder precisionslastceller, lastceller med hög precision och ultraprecisa lastcellslösningar som levererar flera fördelar, beroende på vilka krav du har på dina maskiner och vågar. Vår vägningssensor och lastcell med hög precision är så kompakta att de kan användas även där utrymmet är som mest begränsat. Detta kan hjälpa dig att säkerställa att dina lastcellsapplikationer har högsta möjliga precision. Andra fördelar är det omfattande överlastskyddet som skyddar den högupplösta lastcellen om manöverdonen inte fungerar som de ska eller om misstag har begåtts under installationen. Avspolningsskyddet, som kan aktiveras genom tryckluftsförsörjning, ger en kapslingsklass på IP65 och ser till att vägningssensorn inuti de ultraprecisa lastcellerna kan användas i miljöer där rengöring sker med vattenstråle.

Hur fungerar en vägningssensor? Hur fungerar vägningssensorer?

En vägningssensor omvandlar vikt eller en kraft som påverkar givaren till en signal. När en vägningssensor belastas, ändras motståndet och det leder till att den utgående spänningen också förändras. Oavsett om dina vägningssensorer är en precisionslastcell, en lastcell med hög precision eller en lastcell med ultrahög precision: ta en titt på hur METTLER TOLEDOs vägningssensorer och milligramslastceller kan göra nytta för dig. Det helintegrerade Ethernet-gränssnittet och Ethernet TCP/IP möjliggör dessutom integration i realtidsbaserade automationsnätverk. Flera av vägningssensorerna kan också när som helst verifieras med den inbyggda kalibreringsvikten som säkerställer att milligramslastcellen fungerar korrekt utan att man behöver stoppa hela processen.

En lastcell med hög precision har vägningssensorer med toppmodern anslutningsbarhet och erbjuder en kompakt och kostnadseffektiv lösning för vägning i automatiserade applikationer där det krävs hög upplösning och exakthet. Ta reda på mer om vår precisionslastcell, milligramlastcell och lastceller med hög precision. Bestäm dig för vilken lastcellsteknikvilka lastcellstyper och tillämpningar samt vilka lastcellsspecifikationer som passar dig.

Vilka olika typer av sensorer finns det? Vilka typer av vägningssensorer finns det?

METTLER TOLEDO erbjuder ett brett utbud av lastceller med ultrahög precision och milligramlastceller, från lösningar med lastceller med hög precision till lösningar med precisionslastceller – upptäck det som passar för just din tillämpning med precisionslastceller eller lastceller med hög precision redan i dag!

Vad är en lastcell med hög exakthet/precision?

Precisionslastcellslösningar är anpassade efter behoven hos tillverkare av maskiner och utrustning för enkel elektrisk och mekanisk integrering. Den bevisade slittåligheten för milligramslastceller inbyggda i vägningssensorn möjliggör pålitlig drift under många år i industrimiljöer. Vägningssensorer krävs för att optimera milligramslastcellens prestanda. Vägningssensorer används inom många olika branscher där exakt mätning är nödvändig, och har ofta stor betydelse för lastcellsföretagets framgång och goda rykte. Några av dessa branscher är läkemedels-, tillverknings- och fordonsindustrin.

Hur mäter man med en vägningssensor?

Vägningssensorer är vanligtvis integrerade i maskiner och anslutna till PLC-system. Mätningen slutförs genom att man placerar en last och använder viktsignalen för ytterligare bearbetning.

Hur fungerar en vägningssensor?

Vägningssensorer levererar noggrant uppdaterade viktsignaler, som överförs via digitala, seriella kommunikationsgränssnitt eller industriella Ethernet-kommunikationsgränssnitt till PLC-system, så att mätdata kan användas för ytterligare bearbetning.

Vad är nollvikt i vägningssensorn? Vad betyder det att nollställa en vägningssensor?

Nollviktinställningen av en vägningssensor används för att ställa in vågens verkliga nollvikt när den inte utsätts för någon belastning. Nollviktinställningen kompenserar för avvikelser på en vägningssensor, som vanligtvis orsakas av resterande spänning från överbelastning av lastcellen eller upprepad användning, för att berätta för systemet att det inte finns någon last och i praktiken kalibrera sensorn till var den verkliga nollutmatningen är.

Kan vägningssensorer repareras?

Det beror på sensorn. I de flesta fall kan avspolningsenheter och förslitningsdelar ersättas eller bytas ut men själva sensorerna kan inte repareras.  Kontakta din lokala servicerepresentant för METTLER TOLEDO för hjälp med att fastställa problemets orsak och den bästa metoden för att få igång ditt system.

Slits vägningssensorer ut?

Vägningssensorer slits inte ut, så länge de används inom det specificerade vägningsintervallet. Tätningar kan slitas ut om de används i tuffa miljöer, och de kan ersättas. METTLER TOLEDO erbjuder reservdelar för förslitningsdelar.

Hur vet jag om min vägningssensor är skadad?

Om du gör en kalibrering och vägningssensorn inte är exakt, så vet du att den är skadad. Kalibreringstjänster erbjuds av ditt lokala METTLER TOLEDO-serviceteam, och de kan hjälpa dig att identifiera eventuella skador och begränsa mätningsriskerna.

Hur exakta är vägningssensorer?

Precision är en kombination av olika avvikelser, som repeterbarhet och linjäritet. Diagrammet nedan hjälper oss att definiera precision, så att vi kan svara på frågan ”Hur exakta är vägningssensorer?”

Rad A visar mätpunkter med systemiskt fel (bristande noggrannhet) och rad B visar mätpunkter utan systematiska fel (korrekta). Kolumn 1 visar utspridda mätpunkter (bristande precision) och kolumn 2 visar mätpunkter i stort sett utan spridning (exakta). För upprepade mätningar krävs det korrekta och exakta mätpunkter för att uppnå precision och därför är principiellt endast mätpunkterna i fält B2 exakta.

Den mest exakta vägningssensorn från METTLER TOLEDO är SPC med kapaciteter på upp till 21 g, en läsbarhet på 0,01 mg, repeterbarhet på 0,02 mg och linjäritetsavvikelse på mindre än 0,05 mg.