Teknikhandboken för tankvågar | Kostnadsfri | Ladda ned här
Know How

Teknikhandboken för tankvågar

Know How

Omfattande systemdesign med oöverträffad lastcellsteknologi

teknikhandboken
teknikhandboken

Vår teknikhandbok för vägning erbjuder mer än 150 faktafyllda sidor med en bred mängd information om applikationer för att hjälpa dig att skapa ett perfekt vägnings- och lagerkontrollsystem.

 


Detta omfattande informationsbibliotek om tankvägning och anpassad vågdesign kommer att hjälpa verksamma inom teknik, drift eller integration.

Vägningsmodulsystem är den mest omfattande handboken om design av tankbaserade vägningssystem som finns tillgängligt på industrimarknaden idag. Om du arbetar inom teknik, drift eller integration och önskar lära dig mer om applikationerna och användning av tankbaserade förvarings- och vägningssystem, då är denna kostnadsfria och nedladdningsbara guide på engelska något för dig.

Denna omfattande guide innehåller även ett diagram med kemiskt motstånd som jämför fler än 30 typer av stål, komposit och utföranden med fler än 400 kemikalier, lösningsmedel och material, allt för att säkerställa tankvågssystemets säkerhet och hållbarhet. Fler än 10 praktiska bilagor kombineras för att göra designprocessen av ditt tankvägningssystem snabbare och enklare än någonsin.

Detta omfattar kritisk information som:

  • Bedöma prestandabehoven för ditt tank-, plattform- eller transportörsystem och fastställa specifika prestandakriterier.
  • Ingenjörsberäkningar som räknar in effekten från vind, jordskalv, stötar, värme och lastcellskablar.
  • Designa röranslutningar till tanken med stödstruktur och grund i åtanke.
  • Kvalifikationsriktlinjer för överväganden om struktur, grund, elektricitet och mekanik för att säkerställa bästa exakthet.
  • En komplett sats med tekniska specifikationer för applikationer med kompressionslastceller, spänningslastceller, statiska lastceller och dynamiska lastceller.
  • Hur kalibrering, verifikation och service bidrar till att säkerställa långvarig prestanda för din tankvåg samt systemets drifttid.
  • Typer av lastcellsteknologi som är tillgängliga för vägningssystem, och varför vissa typer är bättre än andra.
  • Hur påverkar lastcellens kabellängd avläsningen av en tankvåg.
  • Vanliga specifikationer, t.ex. lastcellens precision och materialtyper
  • Verktyg, t.ex. en lastcellsprecisionskalkylator och en lastcellskapacitetskalkylator

Detta omfattande informationsbibliotek om tankvägning och anpassad vågdesign kommer att hjälpa verksamma inom teknik, drift eller integration.

Vägningsmodulsystem är den mest omfattande handboken om design av tankbaserade vägningssystem som finns tillgängligt på industrimarknaden idag. Om du arbetar inom teknik, drift eller integration och önskar lära dig mer om applikationerna och användning av tankbaserade förvarings- och vägningssystem, är denna kostnadsfria och nedladdningsbara guide på engelska något för dig.

Denna omfattande guide innehåller även ett diagram med kemiskt motstånd som jämför fler än 30 typer av stål, komposit och utföranden med fler än 400 kemikalier, lösningsmedel och material, allt för att säkerställa tankvågssystemets säkerhet och hållbarhet. Fler än 10 praktiska bilagor kombineras för att göra designprocessen av ditt tankvägningssystem snabbare och enklare än någonsin.

Vägningsmoduls- och lastcellsteknik hjälper dig att förbättra effektiviteten överlag

 

En av lastcellsteknologierna som presenteras i handboken är METTLER TOLEDOs PowerMount™-vägningsmoduler och POWERCELL®-lastcellsteknologi. Den här lastcellsteknologin förser dig med funktioner för förebyggande underhåll som förbättrar utrustningens totala effektivitet (OEE). Deras övervakningsfunktioner övervakar kontinuerligt prestanda och upptäcker avvikelser innan produktiviteten påverkas. Detta gör det möjligt för tillverkare att behålla kontrollen över processer och undvika misstag som orsakar kostnader.

Utan den typ av kontinuerlig övervakning som erbjuds med POWERCELL®-teknologin kan fel som lastcellsöverbelastning, dålig kommunikation mellan moduler orsakade av skadade lastcellskablar, symmetrifel och temperaturer utanför mätområdet fortgå under långa perioder utan att bli upptäckta. Det resulterar i felaktiga mätresultat och dålig kvalitet. Detta kan innebära betydande kostnader och skador för företagets rykte.

PowerMount™-vägningsmoduler utrustade med POWERCELL®-lastcellsteknologi med mikroprocessorer varnar inte bara operatörer för prestandaförsämring – de justerar också vägningssignalen för att kompensera förändringarna. Detta gör det möjligt för PowerMount™-vägningsmoduler att ange korrekt vikt oberoende av påverkan från temperatur, linjäritet, hysteres och krypning. Om en lastcell mot förmodan skulle gå sönder gör PowerMount™-utformningen också att enskilda lastceller är lätta att byta. POWERCELL® är tillgänglig med många olika kapaciteter. Det är också viktigt att notera att vid granskningen av olika lastcellsalternativ bör lastcellens pris bara vara en av punkterna som övervägs. Lastcellens teknologi, precision, material – och mer, bör alla ingå i dina upphandlings- och systemdesignbeslut.

Vad är en lastcellskabel?

På multilastcellssystem är varje lastcell ansluten till en förgreningsdosa med en lastcellskabel, vilket sammanfogar de individuella lastcellssignalerna till en signal som kan sändas till indikatorn. Analog är det vanligaste driftläget, men vissa vågleverantörer erbjuder egenutvecklade och icke-egenutvecklade digitala operativsystem. När du använder ett digitalt system, ska du rådfråga leverantörens tekniska manual för korrekt kabeldragning till förgreningsdosan.

Vanligtvis levereras varje lastcell med en kabel av standardlängd. Du ska inte förlänga eller förkorta lastcellskablar på fältet. Om du ändrar längden på en lastcellskabel, påverkar det utgångssignalen från lastcellen. Om en kabel är för lång, ska du helt enkelt rulla ihop den extra kabeln och placera den i eller nära förgreningsdosan. Du kan beställa förgreningsdosor i storlekar som är stora nog att rymma upprullade kablar. Anslut aldrig extra kabel till en strömförande del av vägningssystemet. Du kan beställa kablar som inte har standardlängd för tillämpningar som kräver dem.

Hur ansluter jag en lastcell? Hur ansluter jag flera lastceller parallellt?

En lastcellskabel används för att ansluta lastcellen till terminalen (ett system med endast en lastcell) eller till en förgreningsdosa (ett system med fler än en lastcell/flera parallella lastceller). På analoga lastceller är denna kabel vanligtvis en grundläggande del av lastcellen. Vår teknikhandbok erbjuder insikter om hur man ansluter en lastcell och hur man ansluter 4 lastceller.

Vad är skillnaden mellan en lastcell med 4 kablar och med 6 kablar?

Lastceller med 6 kablar har extra spänningsavkännande ledningar som en del av lastcellens krets, lastceller med 4 kablar har inte detta. De extra 2 kablarna i en lastcell med 6 kablar gör det möjligt för terminaler utformade för systemet att upprätthålla idealisk spänning.  Detta förbättrar systemets prestanda jämfört med system med lastceller med 4 kablar, särskilt i tillämpningar där terminalen är längre bort från vågen.

Hur installerar jag en lastcell? Hur monterar jag en lastcell?

Vår teknikhandbok ger allmän information om hur man installerar en lastcell eller vägningsmodul och tips om korrekt lastcellsmontering och lastcellsmonteringsdesign. Varje tillämpning har unika krav och bör planeras av en kvalificerad konstruktionsingenjör. När man installerar lastceller eller vägningsmoduler, ska man rådfråga installations- och servicemanualen för den specifika modellen för att säkerställa korrekt lastcellsmontering och lastcellsmonteringsdesign. Det är den bästa resursen för att lära sig hur man installerar en lastcell.

Hur hanterar jag installation av kompressionslastceller?

Kompressionslastceller och kompressionsvägningsmoduler passar för de flesta vägningstillämpningarna. Dessa moduler kan fästas direkt i marken, piren eller konstruktionsbalkar. Tanken eller andra objekt monteras ovanpå vägningsmodulerna. För korrekt installation av kompressionslastceller ska du rådfråga installations- och servicemanualen för den specifika modellen. Vår kostnadsfria teknikhandbok erbjuder också tips om installation av kompressionslastceller.

Hur kan jag lära mig att ansluta en lastcell? Var hittar jag en guide för anslutning av lastcellsledningar eller ett lastcellsledningsdiagram?

Det finns många olika saker att ha i åtanke vid anslutning av en lastcell. På multilastcellssystem är varje lastcell ansluten till en förgreningsdosa med en kabel, vilket sammanfogar de individuella lastcellssignalerna till en signal som kan sändas till indikatorn. Analog är det vanligaste driftläget, men vissa vågleverantörer erbjuder egenutvecklade och icke-egenutvecklade digitala operativsystem. När du använder ett digitalt system, ska du rådfråga leverantörens tekniska manual för korrekt kabeldragning till förgreningsdosan och en guide för lastcellsledningar eller ett lastcellsledningsdiagram.

Vår teknikhandbok ger allmän information om hur man ansluter en lastcell, samt lastcellsledningsdiagram för analoga eller smarta vägningssystem.

Var kan jag hitta en guide för lastcellstillämpningar?

En guide för lastcellstillämpningar hjälper dig att matcha dina krav med lämplig lastcellsdesign. När du väljer vägningsmoduler för en tillämpning, är det viktigt att överväga hur lasten tillämpas på lastcellerna. De flesta vägningsmodulstillämpningarna på tankar, matartrattar och kärl utsätts för statiska laster. Under normal drift med statiska laster, överförs endast lite eller ingen skjuvkraft till lastcellerna. Tillämpningar som transportband, rörställ, mekaniska vågkonverteringar och högeffektsblandare eller andra blandare utsätts för dynamiska laster. Med dynamiska laster, gör sättet som produkterna placeras på en våg eller bearbetas att horisontella skjuvkrafter överförs till lastcellerna. Vår kostnadsfria teknikhandbok erbjuder en guide för lastcellstillämpning, som förklarar hur du väljer lämplig lastcell eller vägningsmodul för dina vägningsbehov. 

Hur konverterar man en lastcellsavläsning till en totalvikt?

De flesta vägningssystemen använder en analog förgreningsdosa, som kräver en analogkompatibel indikator. En analog förgreningsdosa kan summera upp till fyra lastceller, där den agerar som en lastcellsläsare. För vägningsmodulsystem med fler än fyra lastceller, måste du koppla ihop flera förgreningsdosor. Vår teknikhandbok ger mer information om hur man ansluter en lastcell för korrekta vikter.

 

Hur beräknas lastcellsprecision?

Beräkningen av lastcellsprecision är komplicerad. Det finns ett antal elektroniska och mekaniska tester som utförs i enlighet med ett antal metrologiska och/eller kommersiella standarder (samt grundläggande branschstandarder), men den grundläggande teorin är detta: ett nätverk med tunna kablar (töjningsmätare) är fäst i en bit metall och ändringar i elektriska egenskaper när metallen böjs övervakas.  Metall måste böjas på ett repeterbart sätt, mätaren (kabelnätverket) måste rapportera det som signal på ett repeterbart sätt, och terminalen måste tyda signalen som vikt. När vi placerar en referensvikt, berättar vi för terminalen att ändringen i signalen är proportionell till ändringen i lasten.

 

Vad är lastcellskapacitet?

Lastcellskapacitet är den maximala vikten som en lastcell kan bära samtidigt som den tillhandahåller korrekta viktavläsningar utan att skadas. Att känna till lastcellskapaciteten påverkar din lastcellsprecision för alla vägningstillämpningar.

Hur fastställer du lastcellkapaciteten? Hur beräknar du lastcellkapaciteten?

En beräkning av lastcellskapacitet innehåller många komponenter. Lastcellen är en sensor som måste täcka den största och minsta mätningen som krävs av den.  Mer specifikt, får den inte gå sönder när maximal last appliceras, och den måste kunna utföra den minsta mätningen som krävs av den.  När det gäller vägningsmoduler, som är lastceller plus extra maskinvara utformad att optimera lastintroduktion, kan de även ha ytterligare strukturella kapaciteter, som gör att en struktur inte förflyttas eller tippar över, vilket också kan vara önskvärt.  Hur som helst är nyckeln för en lyckad rekommendation att känna till vikterna och krafterna som krävs för att upprätthålla strukturell säkerhet/integritet och slutföra de erforderliga mätningarna.  De flesta teknikerna går på utbildning för att lära sig att beräkna dessa krafter, och vi tillhandahåller gränsvärden för krafterna som våra moduler klarar av, så att valet blir tydligt.

Lastceller mäter både statisk last och nettolasten för en lastcellsvåg, så detta måste beaktas när man beräknar lastcellsvågens kapacitet. Hur godset placeras på vågen har också betydelse. Det rekommenderas inte att man använder lastceller som är större än de behöver vara för en given tillämpning, eftersom precisionen blir lidande. För vågar där godset oftast är centrerat — vilket är sant för de flesta tank-, silo- och kärlvågarna — är formeln:

C >= sf*(TDL+SC)/N (t.ex. tankvågar)

För vågar med fyra lastceller, där godset ofta placeras ocentrerat — vilket är fallet för golvvågar, små lastbilsvågar och transportörsvågar — är formeln:

C >= sf*(TDL/4 + SC/2)  (t.ex. golvvågar, små lastbilsvågar, transportband)

C = LC eller vägningsmodulskapacitet

TDL = total dödvikt

SC = Vågkapacitet

sf = säkerhetsfaktor (vanligtvis 1,25)

N = antal lastceller eller vägningsmoduler