Våg med etikettskrivare ¦ Skrivare och kringutrustning för vågsystem

Skrivare och kringutrustning

Skrivare och kringutrustning kompletterar ditt våg- eller vägningssystem

Etikettskrivare, kvittoskrivare, remsskrivare och formulärskrivare, tillsammans med annan kringutrustning, låter dig tillförlitligt och enkelt registrera och dokumentera dina vägnings- och processdata. Enkel integrering med dina vägningssystem gör installation och användning smidig. Optimera din skrivare och kringutrustning med METTLER TOLEDOs programvara för design av etiketter och lagringsmallar.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering, till reparation av utrustning. 

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är fördelarna med att använda en skrivare med en våg? Varför behöver jag en skrivare för en våg?

En våg med skrivare har många fördelar, inklusive effektivitet och spårbarhet. När du lägger till en skrivare till en våg för tillämpningar som kräver dokumentation, avlägsnar du risken för mänskliga fel. När en operatör måste skriva ner vägningsinformation finns det en möjlighet att de skriver fel – vilket leder till dåliga satser eller inkorrekt inventariekontroll senare i processen. För att säkra att spårningen är korrekt är en skrivare en bra lösning.

Vad är de olika typerna av skrivare som rekommenderas för vägningstillämpningar?

METTLER TOLEDO erbjuder många olika skrivarlösningar för enkel vägning och spårning beroende på din tillämpning och dina krav.

Skrivare för kvitton och remsor som använder punktmatristeknik är bra skrivare för tillämpningar som kräver långsiktig lagring av data på papper. Utskrifter av remsor och formulär använder punktmatristeknik för att skapa flera karbonkopior av datan för snabb och enkel utskrift av recept. Slutligen är termotransfer- och direkt termiska etikettskrivare perfekta för komplexa utskrifter i högre upplösning som omfattar logotyper, ikoner, grafik och streckkoder.  

Vad betyder punktmatris?

Punktmatristeknik är en av de första teknikerna som användes inom mekaniska utskrifter. Tekniken använder små nålar som trycks mot ett färgband för att skapa en punkt på pappret. Den här utskriftstekniken har funnits i över 50 år tack vare dess tillförlitlighet och användbarhet. APR320 drar nytta av dessa attribut för kunder som på grund av regelverk måste behålla papperskopior av vägningsdata i över 5 år. 

Var är en etikettskrivare? Vilka olika typer av etikettskrivare eller etiketteringsskrivare finns det? Var kan jag köpa en etikettskrivare eller etiketteringsskrivare?

Etikettskrivare, också kallade etiketteringsskrivare, använder antingen direkt termisk eller termotransferteknik för att skriva ut etiketter för olika affärssyften METTLER TOLEDO erbjuder många olika etikettskrivarlösningar för enkel vägning och spårbarhet beroende på din tillämpning och dina krav. Ta en titt på vår webbplats för att hitta en våg med skrivare som passar för dina behov.

Vad är skillnaden mellan direkt termisk och termotransferteknik?

Direkt termisk teknik använder ett termiskt utskriftshuvud för att värma upp termiskt reaktivt papper, vilket skapar svarta markeringar. Termotransfer använder samma typ av termiskt utskriftshuvud, men istället för att värma upp pappret direkt, värmer det upp ett färgband. Bläcket på färgbandet är vaxbaserat och när det värms upp, överförs det till pappret som trycks emot det. APR430 och APR530 är termotransferskrivare som kan omkonfigureras till direkt termiska baserat på tillämpningen. APR331 är en direkt termisk skrivare som kräver direkt termiskt papper. 

Vilka andra tillbehör och kringutrustning kan jag para ihop med en våg?

Många lösningar drar även nytta av att man lägger till kringutrustning till processen. Allt eftersom lösningar blir mer automatiserade, integreras streckkoder och RFID-skanningskoder in i processen. En ansluten skanningslösning på vågen kan förbättra processen ytterligare. En skanner säkerställer att exakt information läses av varje gång, vilket minskar utrymmet för mänskliga fel ytterligare. Om man även lägger till externa skärmar och Bluetooth-donglar som ADI Scoreboards och ACM360s till en vägningslösning får man effektivitet i tillämpningar som kräver att en operatör utför uppgifter upp till 10 meter från vägningsstationen.