Lastcellstyper och tillämpningar / Bästa lastcellstyperna ¦ METTLER TOLEDO

Boka ett onlinemöte med en specialist idag

Boka ett möte
Know How

Lastcellstyper och tillämpningar

Know How

Experttips för olika typer av lastceller och användningar

METTLER TOLEDO erbjuder en mängd olika lastceller och vägningsmoduler konstruerade för dina tillämpningar. Vårt expertteam har satt samman en lista med vanliga frågor om lastcellstyper och användningar, lastcellstyper baserat på konstruktion och de bästa lastcellstyperna. Våra experter finns här för att svara på dina frågor och ge insikt till vårt utbud med lastcellstyper och tillämpningar. Läs vidare för mer information om våra lastcellstyper och användningar.

Vilka olika typer av lastceller finns det?
Det finns många olika lastcellstyper och tillämpningar. I princip skiljer man på lastceller enligt deras formfaktor och du kan fastställa lastcelltyper baserat på konstruktion. Balklastceller ser ut som en balk och använder böjelementsprincipen. Balklastceller används i flera vågar, t.ex. för golvvågar. Balklastceller har vanligtvis ett intervall mellan några kilon och 5 tons kapacitet.
Enpunktslastceller ser också ut som en balk men kan användas enskilt i en våg. Enpunktslastceller kompenserar för böjning och möjliggör en så ekonomisk vågkonstruktion som möjligt. Enpunktslastceller går från 3 kilon till 2 tons kapacitet.
Lastcell för behållare/ringlastcell är till för vågar med tung kapacitet. Lastceller för behållare används för tank- och silovägning och framför allt tillsammans med vägningsmoduler. Lastceller för behållare/ringlastceller används även i fordonsvågar. De har en kapacitet som går från 250 kg upp till flera hundra ton. Lastceller av s-typ är tillverkade för spänningslaster som upphängda matare. Lastceller av s-typ kallas även spänningslastceller på grund av deras föredragna lastriktning. Lastceller av s-typ har en kapacitet som går från 25 kg till 10 ton. Valet av bästa lastcellstyper hänger samman med typ av tillämpning och kapacitetskrav.

Vad är lastceller tillverkade av?
Lastceller är tillverkade av härdat stål med hög spänning eller aluminium med hög hållfasthet. Materialet sammansätts vanligtvis i detta syfte och kan inte köpas i vanliga butiker. Materialet kan variera beroende på olika lastcellstyper och du kan fastställa lastcellstyper baserat på konstruktion.

Vad används lastceller till?
Lastceller används i vågar för vägningsapplikationer. Man kan skapa sig en bra uppfattning om var vägning används i en livsmedelsbutik. De flesta förpackningarna sälj i kilovikter och därmed bearbetas de på en förpackningsmaskin med lastceller. Köttdisken och kassan har vågar med inbyggda lastceller. Den paketerade kakan tillreddes i en fabrik där receptet blandades på en större tankvåg. Mjölet levererades till fabriken med en fordonsvåg som kan väga hela lastbilen och i vilken det finns flera lastceller inbyggda. Vägning med lastceller är antagligen den mest noggranna metoden för att fastställa materialmängd och finns nästan överallt. Dessa är samtliga exempel på olika lastcellstyper och tillämpningar.

Vilken är den bästa typen av lastcell?
De bästa lastcelltyperna beror på tillämpningen och målen eftersom det finns många typer och tillämpningar. Kapacitet är det största urvalskriteriet. Välj en balklastcell för tillämpningar under 10 tons vågkapacitet och en behållare/ringcell för en vågkapacitet över det. För spänningsapplikationer är lastceller av S-typ de bästa. Ju värdefullare materialet är, desto bättre ska lastcellsprestandan vara. Vi rekommenderar att använda POWERCELL® lastcellsteknik för tillämpningar där noggrannheten är kritisk.