RapidCal™-tankvågskalibrering – Den nya metoden för vågar till tank, reaktor, magasin och silo
Know How

Innovativa RapidCal™-
tankvågskalibrering

Know How

Snabbt, spårbart och utan krångel – RapidCal™-tankvågskalibrering
är den idealiska metoden för de flesta vågar för tank, reaktor, magasin
och silo. Sparar både tid och pengar.

Traditionella kalibreringsmetoder är tidsödande, dyra och leder vanligen till resultat med osäker precision och spårbarhet. Med den nya och innovativa RapidCal™ från METTLER TOLEDO får du en ekonomisk metod för tankvågskalibrering som är spårbar och uppnås utan att man använder testvikter eller renade vätskor. Genom att man tar bort den dyra och riskfyllda processen med materialersättning, blir det dessutom ingen risk för kontamination av tankens innandöme. 

RapidCal™-tankvågskalibrering
RapidCal-tankvågskalibrering

Hur den innovativa RapidCal™-tankvågskalibreringen utförs

En ny era har gjort sitt intåg inom tankvägningen. Följ med utvecklingen och gör dina tankar redo för RapidCal™-tankvågskalibrering. Du får precision på en helt ny nivå och minskar avsevärt kalibreringskostnaderna. 7 bra skäl att välja RapidCal:

  • Kostnadsminskningar
  • Enklare process
  • Snabbare kalibreringsprocess 
  • Ingen kontakt med tankinnehållet 
  • Efterlevnad av kvalitetssystem
  • Exakt tankkalibrering
  • Spårbar kalibrering

 

Vad är RapidCal™-tankvågskalibrering?

RapidCal™ är ett nytt, innovativt sätt att kalibrera tankvågar. Istället för att använda testvikter, eller fylla material i tanken, mäts den nedåtgående kraften med hydraulisk utrustning. Laddningen av tankvågen under RapidCal™ är samma som under normal användning, vilket innebär att rörens påverkan tas med i beräkningen. 

När bör jag använda RapidCal™?

RapidCal™ kan användas för tankvågar i kapacitetsintervallet 1–32 ton, varje gång som kvalitetssystemet, interna eller externa regelverk kräver regelbunden kalibrering av produktions- och lagringsanläggningarna. Om det inte finns något sådant krav, men du ändå vill känna till prestandan för din tankvåg, så är RapidCal™ den rätta metoden. Den är snabb och enkel, kalibreringen avslutas på några timmar. 

Vilka är fördelarna?

RapidCal™ minskar driftavbrottet i produktionen till bara några timmar, sedan kan produktionen återupptas, och det blir minimal förlorad vinst. RapidCal™ kräver inget dyrt kalibreringsmaterial som renat vatten. Kraften tillförs utvändigt; tankens innandöme störs inte, ingen rengöring behövs av tanken före och efter kalibreringen. RapidCal™ har hög precision och resulterar i ett spårbarhetscertifikat, som uppfyller kraven i kvalitetssystemet. 

Hur utförs kalibreringen?

Kalibreringen genomförs av en tekniker i METTLER TOLEDO:s serviceteam.  RapidCal™-utrustningen fästs på förankringspunkterna på tanken och på fundamentet. Kraften tillförs genom hydraulisk utrustning och mäts med referenslastceller. Värdet på omkalibreringsterminalen jämförs med tankvågsterminalen. Om det behövs, justeras tankvågen. Titta på videon för att se hur det går till. 

Hur tillförs kraften?

Kraften tillförs med hjälp av hydrauliska cylindrar och handpump.  RapidCal™-modulerna kopplas till förankringspunkter på tanken och på fundamentet. De hydrauliska dragcylindrarna ingår i kalibreringsmodulerna, som trycksätts med handpumpen och skapar den nedåtgående kraften. 

Varför är RapidCal™ bättre än kalibrering med flödesmätare?

RapidCal™ har många fördelar framför kalibrering med flödesmätare. Det är mycket snabbare, det behövs inget dyrt material (som renat vatten), tankinnehållet berörs inte och RapidCal™ kräver inga långa produktionsstopp. 

Hur minskar det driftavbrotten i produktionen?

Planera in tankvågskalibreringen med METTLER TOLEDO:s serviceteam då din tank brukar vara tom, så utförs RapidCal™ inom några timmar.

Vad behöver jag göra för att göra mina tankvågar redo för RapidCal™?

Kontakta din METTLER TOLEDO-säljare för att få dokumentet Tekniska rekommendationer. Där finns en detaljerad beskrivning av RapidCal™-metoden och många exempel som visar olika tankinstallationer. Vi tillhandahåller också ett CAD-ritningspaket som behändigt kan användas under tankdesignfasen.

Är det möjligt att uppgradera mina befintliga tankar för RapidCal?

Det finns inget rakt svar, mycket beror på installationen, tillgänglig information, originalritningar osv. Kontakta oss så får du hjälp av våra tekniska experter att svara på den frågan.

Har RapidCal™ mer precision än kalibrering med testvikter?

Kalibrering med testvikter har fortfarande högst precision. Fördelen med RapidCal™ jämfört med testvikter är hastigheten; det går mycket fortare men fortfarande med mycket bra precision.

Vad krävs för att utföra RapidCal-kalibrering för en tankvåg?

För RapidCal ska varje ben av en tankvåg ha en övre och undre förankringspunkt som är tillräckligt stark för att klara av spänningskraften under kalibrering. Våra konsulter kan ge mer information.

Är METTLER TOLEDO tjänsteleverantören för RapidCal-tankvågskalibrering och i vilka regioner?

METTLER TOLEDO erbjuder RapidCal-tankvågskalibreringar som en tjänst tillgänglig i alla regioner. Kontakta oss för mer detaljer.

Har RapidCal™ mer precision än kalibrering med testvikter?

Kalibrering med testvikter har fortfarande högst precision. Fördelen med RapidCal™ jämfört med testvikter är hastigheten; det går mycket fortare men fortfarande med mycket bra precision.