Vägningsstandarden - METTLER TOLEDO

Standard 1: Metrologiska riktlinjer, så som OIML R76-1 och HB44, definierar minimikraven för ett godkänt vägningsinstrument. Eftersom deras syfte endast är att fastställa ett lagligt system för kommersiella transaktioner, saknar de den vägledning du behöver för dina specifika processkrav.

Standard 2: Kvalitetsstandarder så som de som bygger på ISO, GMP, GLP, USP, HACCP, GFSI och andra, kräver kontinuerlig övervakning av utrustningen. Till exempel fastslår ISO 9001 att: "Mätutrustning ska kalibreras eller verifieras, eller bådadera, vid fastställda intervaller…" På grund av sitt generiska omfång ger ISO dock inte någon specifik information om dess implementering.

Standard 3: GWP® dokumenterar att vägningsutrustningen uppfyller kraven på mätprecision på grundval av kalibrering på plats och fastställande av mätosäkerheten. Detta fyller det tomrum som OIML/HB44 lämnat. Dessutom hjälper GWP® dig att avgöra specifika metoder och frekvens för regelbunden kalibrering och verifieringstester som krävs av kvalitetsstandarder (ISO, GMP, GLP, etc.).

En GWP®-certifiering ger ett granskningsspår som bevisar att du uppfyller både externa krav och din (ofta mer krävande) interna kvalitetshantering (t.ex. sex sigma och resurseffektiv tillverkning). GWP® hjälper dig att bygga exakta metrologiska standarder samtidigt som du försäkrar att dina resurser bara investeras i lämpliga aktiviteter. Varken mer. Eller mindre.

Vetenskapligt, transparent, exakt. GWP® kan tillämpas på alla vågar, oavsett märke eller modell.

 

METTLER TOLEDO erbjuder två unika serviceprodukter baserade på GWP®:

GWP® Recommendation för att utvärdera lämplig våg för dina krav
GWP® Verification för att certifiera noggrannheten hos den utrustning som du använder (oavsett märke)

GWP®s riskbaserade metodologi täcker en vägningsenhets hela livscykel i fem steg:

Förstå din vägningsprocess
 

GWP®-riktlinjerna hjälper dig att utvärdera dina krav för vägning på ett enkelt och objektivt sätt.


 


  • Använd en tydlig uppsättning kriterier för att dokumentera meteorologiska, miljömässiga och regelmässiga krav.
  • Få en GWP® Recommendation som sammanfattar dina behov i en dokumentation.

Optimal matchning
för perfekt kvalitet
 

Du väljer rätt våg som uppfyller dina vägningskrav – varken mer eller mindre.


 


  • Köp endast utrustning med rätt noggrannhet för att uppfylla dina process- och kvalitetskrav.
  • Miljö- och regelaspekter övervägs innan köpet.

Korrekt installation
och konfiguration

Professionell installation, konfigurering och kvalificering av vägningssystemet tillsammans med ingående användarutbildning garanterar noggrann vägning från första början.


  • Instrumenten är klara för användning redan från första dagen
  • Dokumentation som är spårbar till nationella eller internationella standarder

Säkerhet med relevant dokumentation
 

Dokumentera mätosäkerheten och minsta vikt i din vägningsutrustning för att fastställa dess prestanda på plats.

 


  • Garantera att vågar mäter inom processtoleranser
  • Revisionsgodkänd dokumentationOptimerade tester minimerar risker och kostnader

Ett riskbaserat testschema gör att du kan investera resurser där de verkligen behövs.
  • Tydliga rekommendationer för rutintestmetoder, testfrekvenser, testvikter och gränser för godkännande/misslyckande
  • Utför endast betydelsefulla tester och minska onödigt arbete

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.