1. Hur ofta behöver jag kalibrera min våg?

Kalibreringsfrekvensen beror på hur enheten används, de tillämpade processtoleranserna och hur kritiska vägningsresultaten är. Vår GWP® Verification-tjänst ger dig konkret vägledning för en anpassad kalibreringsplan som uppfyller kraven för din process och dina vägningsenheter. 

Lär dig mer

2. Vad är en vågs mätosäkerhet?

Som alla mätenheter, har vågar en inneboende mätosäkerhet. Det är där kalibreringen kommer in. Den kvantifierar hur korrekta dina vägningsresultat verkligen är genom att fastställa mätosäkerheten. Detta ger dig ett plus/minus-intervall för alla dina vägningsresultat.

Lär dig mer i vår video om kalibrering
Lär dig mer med vårt white paper "Kalibrering av vägningsinstrument"

 

3. Vad är säkert vägningsintervall? Hur hjälper det till med korrekt vägning?

Det säkra vägningsintervallet
Det säkra vägningsintervallet

Det säkra vägningsintervallet är intervallet i vilket vågen ger mest exakta resultat. Detta intervall ligger mellan en vetenskapligt fastställd nedre precisionsgräns (minimivikt fastställd genom kalibrering) till vilken en säkerhetsmarginal läggs till (definierad av den valda säkerhetsfaktorn) och den maximala gränsen (kapacitet) för en våg.

Processkvalitetskrav uppfylls om den minsta nettovikten ligger inom det säkra vägningsintervallet.

Eftersom de flesta tillverkarna inte deklarerar sina enheters nedre gränser, är det viktigt att du definierar dina toleransnivåer för att säkerställa korrekta resultat. 

4. Hur kan jag säkerställa precision mellan kalibreringar?

Över tid kan din vågs prestanda förändras på grund av påverkan från omgivningen, slitage och ej uppenbar skada. Med rutintester som utförs av användaren kan du kontrollera om vägningsenheten presterar korrekt nog för att uppfylla dina behov fram till nästa kalibrering.

Lär dig mer om rutintester

5. Är de olika kalibreringarna tillgängliga för olika typer av vågar? Till exempel, erbjuder METTLER TOLEDO en analysvågskalibrering, en precisionsvågskalibrering och en industrivågskalibrering?

Vårt Accuracy Calibration Certificate (ACC) gäller för alla vågar, oavsett om de är analysvågar, precisionsvågar eller lastbilsvågar. Därför får du en kalibreringslösning som gäller för alla dina vägningsenheter.