White Paper

”The Modern Synthesis Lab”

White Paper

”A New Workplace for Chemists”

modernisera kemisk syntes

Syntetisk kemi blir alltmer komplex, och kemister använder innovativ teknik och nya metoder för att hantera utmaningarna.

Det kan vara utmanande att utveckla den bästa kemin när syntesutrustningen begränsar experimentmöjligheterna. Traditionella konfigurationer som flaskor med rund botten, dropptrattar och isbad kan förhindra kemister från att få tillgång till alla syntetiska alternativ och samla in de data de behöver för att fatta rätt framställningsbeslut.  

I en vitbok beskrivs en ny verktygslåda utformad för kemister som ger fler experimentalternativ, automatiserar tråkiga uppgifter och samlar in högkvalitativa data med en knapptryckning. 

Ladda ned denna vitbok för att lära dig hur smarta syntesverktyg kombinerat med digitaliseringsmöjligheter kan revolutionera kemisk framställning.

Ditt labbs gränser: utmaningar med den traditionella konfigurationen

För de flesta syntetiska experiment fokuserar kemister och kemiingenjörer på fyra specifika åtgärder:

 • Uppvärmning och kylning
 • Omrörning
 • Dosering
 • Provtagning

Den traditionella konfigurationen som behövs för att utföra dessa aktiviteter bygger till stor del på uppsättningar av glasvara, värmeplattor, grundläggande kylningsanordningar, omrörare och annan kringutrustning. Att utföra experiment med denna typ av utrustning är begränsat till sex centrala områden.

 1. Dålig användbarhet med manuell utrustning
  De manuella procedurerna för att utföra experiment i olika experimentkonfigurationer kan äventyra datakvaliteten och labbets produktivitet.
 2. Begränsat tillämpningsområde
  Att optimera kemiska reaktioner kan vara utmanande när kemister bara har tillgång till ett begränsat utbud med experimentella förhållanden, särskilt gällande temperatur, dosering och omrörningstakt, koncentration och tryck.
 3. Utmaningar för personlig säkerhet
  Traditionella synteskonfigurationer kräver att forskare är nära giftiga och farliga material samt farliga lösningsmedel och reagenser.
 4. Inkonsekvent dataregistrering och datahämtning
  Det manuella anteckningsblocket kan sluta med dataförlust eller ofullständiga dataregistreringar och det kan även vara svårt att söka och hitta dem.
 5. Dålig parameterkontroll
  Manuella verktyg gör det mycket svårt att kontrollera parametrar med snäva toleranser under en reaktion. Detta begränsar användbarheten för analyser med flera olika och varierande parametrar, som exempelvis Försöksplanering (Design of Experiments (DoE)).
 6. Luckor i information
  Luckor i information under långa reaktioner begränsar förståelsen för reaktionsmekanismen, kinetiken och bildandet av orenheter.
   
Närliggande ämnen