Universitet och utbildning - METTLER TOLEDO
Universitet, vetenskap
och utbildning
METTLER TOLEDO erbjuder de senaste balansvågarna och vågskålarna, pipetter, analysinstrument och online-mätinstrument. Högsta möjliga precision, användarvänlighet och tålighet har gjort våra produkter välkända och uppskattade av ett mycket stort antal vetenskapsmän och forskare.
Fråga efter mer information
Utbildning
Experiment med grundläggande och tillämpade principer inom naturvetenskapen stöds entydigt och klart med balansvågar, pipetter och analysinstrument från METTLER TOLEDO
Fråga efter mer information
Kemi och fysik
Analysinstrument och utrustning för syntes- och reaktionsforskning samt karakterisering av nya ämnen och material, såväl som balansvågar för alla möjliga tillämpningar är vad METTLER TOLEDO framförallt kan erbjuda forskningslaboratorier inom kemi och fysik.
Fråga efter mer information
Biovetenskap
Basuppgifter såsom pipettering, vägning eller att justera pH-värde blir enkelt och pålitligt med METTLER TOLEDO:s lösningar för laboratorier. Moderna instrument är lättanvända och minskar stressen och risker för användningsfel.
Fråga efter mer information
Materialvetenskap
Många mätredskap och analysinstrument hjälper forskare i alla möjliga områden med att hitta och utveckla uppfinningar och innovationer. Ett urval av METTLER TOLEDO:s produkter: högexakta vågar och balansvågar; instrument för pH, upplöst syre, densitet, brytningsindex, smältpunkt och mer; system för termisk analys eller partikelsystemkarakterisering.
Fråga efter mer information
Det finns många olika tillämpningar i skolsalarna och det kräver instrument som passar för experiment. Vi erbjuder produktserier som har skräddarsytts för behoven i klassrummen som exempelvis linjevågarna för utbildning. Vårt mål är att tillhandahålla instrument som erbjuder pålitlig mätning såväl som intuitiv och enkel användning. Alla har tagits fram för att göra ut- och inlärning så enkelt som möjligt.
Reaktionsanalys, syntes och karakterisering av nya kemiska ämnen är några av forskningsuppgifterna som kemisterna står inför i det kemiska laboratoriet. För att genomföra dessa uppgifter, erbjuder vi arbetsstationer, reaktionskalorimetrar (RC1™); instrument för in situ FTIR-reaktionsanalys och partikelkarakterisering i processen. Tillsammans med våra analysinstrument, såsom titrering och vårt utbud av vågar, erbjuder vi viktiga instrument för olika tillämpningar i kemilaboratorier.
Forskning inom biovetenskap omfattar arbete med biologiska molekyler såsom antikroppar eller proteiner. Det sker ofta i jakten på botemedel mot och förebyggandet av sjukdomar. Dessa forskningsuppgifter innebär återkommande vätskehantering och pH-mätning. Vi erbjuder forskningen inom biovetenskap ett brett utbud av pipetter, BioClean-spetsar, pH-mätare, vågar och kunskap om tillämpningar.
Datapålitlighet och lättanvändhet är några av de stora problemområdena i ett laboratorium som arbetar med labbinstrument. Vi erbjuder lösningar som täcker den vetenskapliga forskningens olika behov – allt från basvågar till mycket sofistikerade termiska analysinstrument. Och alla dessa instrument har en sak gemensamt: de har användargränssnitt som är lätta att förstå och producerar mycket precisa och pålitliga mätningsresultat.
Nyheter, evenemang
och webbseminarier
Fråga efter mer information
E-nyhetsbrev och nyhetsbroschyr från den akademiska världen
Registrera dig för vårt nyhetsbrev och nyhetsbroschyr för universitet som kommer var fjärde månad. Med dem håller du koll på produkter och tjänster.
Prenumerera nu!
Nyheter
iSenseLight - En programvara för enkel kalibrering
iSenseLight är en kostnadsfri programvara för ISM-sensorer. iSenseLight ger en enkel kalibrering av ISM-sensorer för snabb installation av pluggning och mätning och förutsägande diagnoser för ökad driftstid. Det lättanvända gränssnittet erbjuder all viktig information på en enda skärm.

Det behövs ingen licens och man behöver inte heller registrera sig. Allt du behöver göra är att köpa maskinvaran (iLink-kabel och ISM-sensorer).


Fler nyheter
Webbseminarier
Högreaktiv kemi: minimerar faror och risker
Fallstudierna som läggs fram illustrerar hur man säkerställer en säker utveckling, uppskalning och användning av högreaktiv kemi.

Högreaktiv kemi omfattar ämnen eller användningsförhållanden som utgör en betydande risk inom forskning och tillverkning på grund av stor explosionsrisk, oönskad mänsklig exponering och låg produktkvalitet på grund av reaktionssvängning.


Fler webbseminarier
Mässor och utställningar
1 jan 2012 – 5 jan 2012
2012 World Polymer Conference of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
METTLER TOLEDO ser fram emot att ställa ut på 2012 World Polymer Conference of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
1 jan 2012 – 5 jan 2012
IFT 2012 Annual Meeting & Food Expo


Fler webbseminarier
De senaste fallstudierna
för kemiindustrin
Fråga efter mer information
Sök i vårt omfattande bibliotek med kostnadsfria vitböcker och fallstudier. Det finns hundratals filer att ladda ned.

Sök i vårt omfattande bibliotek med kostnadsfria vitböcker och fallstudier. Det finns hundratals filer att ladda ned.
Vitböcker
Färska framsteg för ympning av en kristalliseringsprocess
Beskriver de bästa metoderna för att utforma en ympningsstrategi och vilka parametrar man bör överväga när man implementerar ett ympningsprotokoll. Även om kunskaperna om kristallisering har förbättrats under de senaste trettio åren är ympningsprocessen fortfarande en utmaning vad gäller att utforma och utveckla nya kemiska processer.


Fler vitböcker
Fallstudier
Specialrapport - Acino strävar efter bästa kvalitet
Denna specialrapport beskriver hur Acino AG inte bara använder checkvägning för att säkerställa högsta kvalitet, utan även använder olika lösningar för dynamisk vägning för att öka deras produktionslinjes övergripande prestanda.


Fler fallstudier