Mixing and Mass Transfer

Mixing in a Chemical Reactor and the Effect on Reaction Kinetics and Scale-up

Ring för offert
Mass Transfer in a Chemical Reactor

Reaction Calorimetry
Chemical Kinetics in Mixing

Trycksaker

Publications related to Mixing, Mass Transfer and Reaction Rate

Application Notes

Värmetransport i omrörda kärl
Denna applikationsnot granskar hur reaktionskalorimetri möjliggör noggrann mätning av de termiska motstånden och värmen som utvecklas från reaktioner...

Webinars

Importance of Mixing
This webinar discusses the importance of mixing and compares lab mixing and large scale mixing. The presentation features excerpts from two short cou...
Development of Continuous Processes
David Ford of Nalas investigated an Oxidative Nitration reaction with a fast and highly exothermic oxidation step using reaction calorimetry and Proce...
Reaktionskalorimetri i den kemiska processindustrin
Detta webinar fokuserar på tillämpningar och betydelsen som blandning och reaktionskalorimetri har i den kemiska processindustrin. En serie med fallst...

Relaterade produkter

Technology used for Mass Transfer and Reaction Rate