Heat Transfer and Process Scale-up

Heat Transfer and Process Scale-up

How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Ring för offert
Reaction Calorimetry

Applikationer

Applications Related to Heat Transfer and Scale-up

kristallisation och kristallisering
Optimera kristallstorlek, avkastning och renhetsgrad

En av de största utmaningarna inom processutveckling kan vara optimering och uppskalning av Kristallisering och utfällning.

kristallisation och kristallisering

En av de största utmaningarna inom processutveckling kan vara optimering och uppskalning av Kristallisering och utfällning.

Trycksaker

Publications on Heat Transfer and Scale-up

Application Notes

Heat Transport in Agitated Vessels
This application note describes how reaction calorimetry provides accurate measurement of the thermal resistances and the heat evolved from reactions...

Webinars

Reaktionskalorimetri i den kemiska processindustrin
Detta webinar fokuserar på tillämpningar och betydelsen som blandning och reaktionskalorimetri har i den kemiska processindustrin. En serie med fallst...

Relaterade produkter

Technology related to Heat Transfer and Scale-up