Weryfikacja pipet | Weryfikacja pipet dzięki SmartCheck | METTLER TOLEDO
pipette verification device

Weryfikacja pipet

Weryfikacja ze SmartCheck trwa mniej niż 60 sekund

Urządzenie do weryfikacji pipet pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez sprawdzenie działania pipety przed rozpoczęciem pracy z cennymi próbkami i odczynnikami. SmartCheck™ to jedyne stołowe urządzenie do weryfikacji objętości pipet, które jest w stanie w mniej niż 60 sekund sprawdzić, czy pipeta dozuje dokładnie. SmartCheck to kompaktowe urządzenie, które zmniejsza ryzyko, że eksperyment zakończy się niepowodzeniem.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

Zalety weryfikacji pipet SmartCheck

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Fachowy serwis – dostosowany do potrzeb w zakresie pipetowania

Specjaliści METTLER TOLEDO zapewniają wsparcie techniczne oraz serwis pipet przez cały okres ich eksploatacji, począwszy od dobrych technik pipetowania poprzez konserwację zapobiegawczą i kalibrację po naprawę urządzeń.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

Często zadawane pytania

Co to jest weryfikacja pipet?

Weryfikacja pipet to proces pozwalający przed rozpoczęciem eksperymentu ustalić, czy pipeta dozuje dokładnie. Stosowanie metod konserwacji zapobiegawczej i regularne wzorcowanie pipet pozwala radykalnie obniżyć koszty i zagrożenie związane z niewywzorcowanymi pipetami, a także uniknąć odpowiedzialności. Problemem mogą być jednak błędy pipetowania i brak zgodności z tolerancjami w okresach między wzorcowaniami. Jest kilka czynników mogących wpływać na integralność pipety i powodować, że utraci ona powtarzalność i będzie dozować nieprawidłowe objętości.

Co to jest SmartCheck?

Urządzenie SmartCheck to nowe, opracowane przez firmę Rainin rozwiązanie, które pozwala badaczom z laboratoriów biomedycznych zweryfikować działanie pipety na stanowisku pracy. Wystarczy zaledwie 60 sekund, aby ustalić, czy pipeta działa dokładnie. Rozwiązanie do łatwego i szybkiego zweryfikowania dokładności pipetowania jest w zasięgu ręki jeszcze przed przystąpieniem do ważnych eksperymentów.

Jak działa urządzenie SmartCheck?

Urządzenie SmartCheck pozwala szybko i sprawnie ustalić, czy pipeta dozuje dokładnie, a dzięki temu zmniejszyć ryzyko, że eksperyment zakończy się niepowodzeniem. Można go używać do weryfikacji pojedynczych kanałów albo poszczególnych kanałów pipety wielokanałowej. 

Jak często należy weryfikować działanie pipety z użyciem urządzenia SmartCheck?

  • Codziennie, przed rozpoczęciem ważnego eksperymentu
  • W przypadku regularnego pipetowania cennych próbek lub odczynników
  • Gdy procedury eksperymentów są czasochłonne i skomplikowane
  • Gdy użytkownikowi pipety brak doświadczenia lub gdy nie jest jasne, czy niespójne wyniki są efektem jego błędów czy działania samego urządzenia
  • Gdy z Twojej pipety skorzysta inny badacz
  • Gdy chcesz użyć pipety, która przez dłuższy czas nie była użytkowana ani wzorcowana

Czy urządzenie SmartCheck zastępuje wzorcowanie lub konserwację pipety?

Urządzenie SmartCheck nie zastępuje regularnego wzorcowania ani konserwacji pipety. Zgodnie z zaleceniami firmy Rainin działanie każdej pipety należy weryfikować przynajmniej raz w miesiącu. Dzięki regularnej weryfikacji pipeta będzie dozować dokładnie i powtarzalnie w okresach między planowymi wzorcowaniami i konserwacją.

Jaka jest różnica między weryfikowaniem pipety z użyciem urządzenia SmartCheck a wykorzystaniem do tego celu wagi analitycznej?

Obydwa urządzenia działają na zasadzie grawimetrycznej i są wyposażone w czujnik wagowy, jednak na tym kończą się podobieństwa między nimi. W urządzeniu SmartCheck zastosowano zaawansowaną technologię czujników wagowych, która łączy łatwość użycia z szybkim i niezawodnym działaniem. Urządzenie SmartCheck automatycznie wykonuje obliczenia zgodne z normą ISO 8655 i informuje o zaliczeniu lub niezaliczeniu weryfikacji. Wagi dostarczają tylko wartości bezwzględne, które należy przekonwertować i obliczyć oraz które wymagają wysokiego poziomu umiejętności i techniki pomiarów.

Jakie marki pipet można weryfikować z użyciem urządzenia SmartCheck?

Urządzenie SmartCheck pozwala weryfikować pipety wszystkich marek.