Pipeta | Pipety Rainin do laboratorium | różne pojemności

Pipeta | Pipety laboratoryjne

Precyzyjne pipety laboratoryjne do badań w naukach przyrodniczych.

Pipeta to narzędzie pomiarowe przeznaczone do pobierania i dozowania określonych objętości cieczy. Pipety są stosowane na całym świecie w najlepszych laboratoriach prowadzących badania naukowe, biotechnologiczne czy też farmaceutyczne. Firma Rainin oferuje szeroki wybór ergonomicznych mikropipet, pipet jednokanałowych, wielokanałowych i specjalistycznych.

Zadzwoń
pipety jednokanałowe
pipety wielokanałowe
pipety specjalne
akcesoria do pipetowania
mikropipety

Fachowy serwis – dostosowany do potrzeb w zakresie pipetowania

Specjaliści METTLER TOLEDO zapewniają wsparcie techniczne oraz serwis pipet przez cały okres ich eksploatacji, począwszy od dobrych technik pipetowania poprzez konserwację zapobiegawczą i kalibrację po naprawę urządzeń.

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest pipeta?

Pipeta to urządzenie ręczne stosowane w laboratoriach akademickich, biotechnologicznych, farmaceutycznych i innych do przenoszenia precyzyjnych ilości cieczy z jednego naczynia do drugiego.

Pipety, zarówno te najprostsze tj. rurki szklane z podziałką, jak i zaawansowane systemy z odpowiednią końcówką umożliwiają zasysanie i dozowanie cieczy w przyrostach tak małych, jak ułamek mikrolitra.

W laboratoriach na całym świecie najczęściej używa się jednokanałowych pipet tłokowych. Na rynku dostępne są ręczne i elektroniczne pipety Rainin, w°tym pipety jednokanałowe, wielokanałowe oraz pipety wielokanałowe z regulowanym rozstawem kanałów.

Pipeta | Pipety laboratoryjne
Co to jest pipeta?

Jak działa pipeta?

Są dwa rodzaje pipet: Pipety wyporowe i pipety tłokowe. Pipety wyporowe są powszechnie stosowane do próbek o wysokiej lepkości (np. glicerolu) lub wysokim ciśnieniu pary (np. substancji lotnych, takich jak alkohol), natomiast pipety tłokowe mogą być używane do większości próbek.

Zasada działania nowoczesnych pipet opiera się na ruchu tłoka – ciecz jest odmierzana przez układ tłok-cylinder znajdujący się w trzonie pipety. Gdy tłok zostanie naciśnięty, a następnie powoli zwolniony, jego ruch tworzy podciśnienie w końcówce pipety i to powoduje wciąganie cieczy do końcówki; proces ten jest nazywany zasysaniem.

Ponieważ tłok pipety znajduje się z dala od ciekłej próbki, częściowa próżnia pomiędzy tłokiem a cieczą może mieć różny wpływ na dokładność procesu w zależności od rodzaju cieczy. Naciśnięcie na tłok pipety z końcówką pełną cieczy powoduje opróżnienie końcówki; ten proces nazywa się dozowaniem.

Pipety wyporowe działają na podobnej zasadzie, jednakże końcówka takiej pipety posiada swój własny tłok i dlatego między tłokiem (który jest częścią końcówki) a powierzchnią cieczy występuje minimalna warstwa powietrza.

Pipeta | Pipety laboratoryjne
Jak działa pipeta?

Co to jest mikropipeta?

Mikropipety to pipety zdolne do odmierzania i dozowania ciekłych roztworów o objętości od 1 μl do 1000 μl. Są powszechnie stosowane w badaniach Life Science, w których wymagane jest precyzyjne odmierzanie i dozowanie roztworu.

Co to jest dokładność i precyzja pipetowania?

Dokładność to zdolność pipety do dostarczenia określonej, ustawionej objętości cieczy. Innymi słowy stopień, w jakim pomiar jest zgodny z rzeczywistą wartością, zależy od wzajemnego oddziaływania elementów układu.

Precyzja pipetowania to zdolność pipety do stałego dostarczania takich samych objętości cieczy w kolejnych porcjach. Pipeta może być na przykład precyzyjna w odniesieniu do dozowania takiej samej objętości za każdym razem, a mimo to niedokładna, czyli niedostarczająca prawidłowej objętości. Pipeta dokładna i precyzyjna dozuje za każdym razem zamierzoną objętość.

Pipeta, jej końcówka oraz osoba wykonująca pipetowanie tworzą trójelementowy układ. Operator, czyli osoba posługująca się pipetą w trakcie badań, ma znaczny wpływ na dokładność uzyskiwanych wyników. Dlatego ważne jest, by operatorzy byli przeszkoleni w zakresie obsługi pipety. Istnieją skuteczne, a jednocześnie proste techniki, które mogą znacznie zwiększyć dokładność pipetowania. Dobrym podsumowaniem w tym zakresie jest plakat Rainin Technika pipetowania. Firma Rainin oferuje ponadto seminaria internetowe, które pomagają w przyswojeniu dobrych praktyk pipetowania.

Gdzie można kupić pipetę?

Oferta firmy Rainin zawiera szeroki wybór ręcznych i elektronicznych pipet jednokanałowych i wielokanałowych oraz urządzeń do szybkiego pipetowania. Dostępne są także usługi kalibracji pozwalające utrzymać stałą dokładność działania pipety. Pipety Rainin można kupić na całym świecie. Chcesz kupić pipetę? Poproś o ofertę na górze strony.

Pipeta | Pipety laboratoryjne
Gdzie można kupić pipetę?

Czym jest pipeta używana do celów naukowych?

Pipeta jest narzędziem precyzyjnym przeznaczonym do przenoszenia odmierzonej ilości roztworu z jednego miejsca do drugiego w zakresie od mikrolitra do mililitrów. Pipety są używane przez laboratoria na całym świecie, m.in. przez laboratoria zajmujące się eksperymentami biomedycznymi, testami chemicznymi oraz produkcją wyrobów naftowych i spożywczych. Zasadniczo są one używane w każdej branży, która wymaga prowadzenia testów biologicznych.