Pipetowanie | Rainin GPP | Dobra Praktyka Pipetowania
 

Dobra Praktyka Pipetowania

Techniki pipetowania, które poprawią wydajność

Popraw jakość swoich danych dzięki zasadom Good Pipetting Practice™ (GPP™), czyli wszechstronnemu, systemowemu podejściu METTLER TOLEDO do maksymalizowania dokładności i powtarzalności procesu pipetowania.

Pracownicy laboratoriów biomedycznych i inne osoby regularnie korzystające z pipet znajdą w zasadach GPP wiele informacji ważnych dla ich codziennej pracy. 

 • Dowiedz się więcej na temat pipet i przyrządów do badań cieczy oraz dostępnych opcji.
 • Sprawdź, jak zoptymalizować czynności pipetowania.
 • Zdobądź szereg umiejętności z zakresu pipetowania niezbędnych do uzyskiwania wiarygodnych danych.
 • Dowiedz się jaki wpływ ma ergonomia pipetowania na wyniki pomiarów i dobre samopoczucie.
 • Zapoznaj się z zagrożeniami związanymi z nieskalibrowanymi pipetami, a także różnicami między rutynowymi kontrolami pipet a profesjonalną pomocą techniczną.

Pięć technik pipetowania, które poprawią wydajność

Prezentujemy porady i wskazówki, które stanowią tylko drobny wycinek tematyki poruszanej podczas seminariów i kursów GPP.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy w technice pipetowania oraz porady, które pozwalają ich unikać.

 1. 1. Zła głębokość zanurzenia końcówki

  Właściwa głębokość zanurzenia końcówki może poprawić dokładność nawet o 5%. Końcówka powinna być zanurzona na głębokość 1–2 mm w przypadku pipet do mikroobjętości oraz 3–6 mm w przypadku pipet do standardowych objętości, zależnie od rozmiaru końcówki. Jeśli końcówka zostanie zanurzona zbyt głęboko, objętość zawartego w niej gazu zmniejszy się pod wpływem ciśnienia, co spowoduje zassanie zbyt dużej ilości cieczy.
 2. 2. Nieprawidłowy kąt pipetowania

  Końcówka pipety powinna być zanurzona w próbce pod kątem jak najbliższym pionu, tak aby jej odchylenie nie przekraczało 20 stopni. W przeciwnym razie do końcówki zostanie zassana zbyt duża ilość cieczy, co przekłada się na niedokładność odmierzania. Przykładowo przy odchyleniu 30 stopni od pionu pipeta może zassać nawet o 0,7% za dużo cieczy.
 3. 3. Niespójne dozowanie

  Aby uzyskać największą dokładność i powtarzalność kolejnych próbek, przy dozowaniu należy zadbać, aby w końcówce nie została nawet kropla i żadna pozostałość nie przywierała do otworu wylotowego. W przypadku większości zastosowań, podczas dozowania, końcówka powinna stykać się ze ścianką naczynia. Pozwala to na ograniczenie lub wyeliminowanie problemu pozostawania części próbki w końcówce pipety. Stosowanie opisanej techniki może zwiększyć dokładność o 1% lub więcej.
 4. 4. Brak przepłukania wstępnego

  Dozowanie cieczy z pipety pozostawia powłokę na końcówce pipety, w wyniku czego dozowana objętość cieczy jest nieznacznie mniejsza, niż powinna. Co najmniej dwukrotne wykonanie płukania wstępnego z wykorzystaniem cieczy, którą będzie się pipetować, pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie końcówki pipety.
 5. 5. Niestały rytm pipetowania

  Kolejne próbki należy pipetować w stałym rytmie. Należy unikać pośpiechu i pilnować rytmu na każdym etapie cyklu pipetowania.

Te pięć prostych technik może w istotny sposób poprawić wyniki, choć stanowi tylko część zagadnień, którym warto się przyjrzeć.

W ramach programu Good Pipetting Practice™ firma METTLER TOLEDO opracowała procedurę kontroli ryzyka Risk Check. Za jej pomocą każdy może indywidualnie ocenić zagrożenia związane z pipetowaniem i dowiedzieć się, jak je zredukować. Po zakończeniu kontroli otrzymasz raport, który można przeglądać online lub wydrukować.

Program GPP ma przede wszystkim pomagać w nauce sposobów zwiększania dokładności pipetowania i rozpoznawania nieprawidłowego działania pipet.

Kontrola ryzyka Risk Check w programie Good Pipetting Practice
Ogranicz zagrożenia obecne podczas pipetowania

Ocena zagrożeń związanych z pipetowaniem oraz poznanie sposobów ich ograniczenia zajmuje zaledwie kilka minut.

Certyfikat GPP

Certyfikat GPP

Czy wiesz, że po ukończeniu seminarium GPP możesz otrzymać odpowiedni certyfikat?
Aby otrzymać własny, imienny certyfikat odbycia szkolenia GPP, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pipetowanie - literatura  

Broszury i inne zasoby wiedzy dotyczące pipetowania, a związane z zasadami Good Pipetting Practice.