Zarządzanie pipetami - Przegląd - METTLER TOLEDO
Zarządzanie pipetami

Zarządzanie pipetami

Lepsza kontrola nad pipetami dzięki stojakom SmartStand i oprogramowaniu EasyDirect

Stojak Rainin SmartStand jest inteligentnym i łatwym w użyciu systemem zarządzania pipetami przeznaczonym dla tętniących życiem laboratoriów i ich kierowników.
Oszczędność czasu
Pipety XLS i XLS+ mogą automatycznie aktualizować dane. Wystarczy odłożyć je na stojak SmartStand, a on zajmie się resztą.
Niższe koszty
Zawsze wiadomo, czy pipety są gotowe do użycia. Zmniejszenie liczby kosztownych powtórzeń z powodu pipet odbiegających od specyfikacji.
Zarządzanie zgodnością z przepisami
Proaktywne zarządzanie serwisowaniem pipet, kalibracją i okresowymi kontrolami działania.
Ładowanie pipet
SmartStand może ładować do czterech elektronicznych pipet E4 XLS i XLS+ jednocześnie.
SmartStand
Rainin PipetteX to oprogramowanie, którego zadaniem jest usprawnić zarządzanie pipetami i umożliwić monitorowanie ich użycia.
Łatwiejsze serwisowanie
Oprócz przypomnień o terminie serwisowania lub wzorcowania PipetteX pozwala także przygotować i wydrukować formularze serwisowe.
Zarządzanie wieloma laboratoriami
PipetteX można skonfigurować jako serwer, co pozwala połączyć stojaki SmartStand w różnych laboratoriach z centralną bazą danych.
Szybkie testy
Regularna kontrola działania umożliwia identyfikację uszkodzonych pipet w okresach pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.
Optymalizacja programu serwisowego
Terminy serwisowania i wzorcowania można ustalić w sposób niekolidujący z obciążeniem pracą i terminami realizacji zleceń w laboratorium.
zarządzanie pipetami
SmartCheck to niewielkie urządzenie, które pozwala szybko i łatwo stwierdzić, czy pipeta działa prawidłowo.
Weryfikacja pipet w ciągu sekund
SmartCheck wykonuje szereg obliczeń, a następnie jednoznacznie informuje o pozytywnym lub negatywnym wyniku kontroli.
Weryfikacja pipet dowolnych producentów
Za pomocą urządzenia SmartCheck™ sprawdzisz poprawność działania pipet dowolnej marki, dozujących ciecze w objętości od 10 do 1000 µl. Pozwala ono także skontrolować poszczególne kanały pipet wielokanałowych.
Mniejsze ryzyko i brak poprawek
Nie trzeba nawet 60 sekund, aby dowiedzieć się, czy pipeta zasysa i dozuje prawidłowo.
Wynik zaliczony/niezaliczony już po chwili
SmartCheck wykonuje pomiary metodą grawimetryczną i wylicza błąd losowy oraz systematyczny na podstawie czterech odczytów. To jedyny na rynku automatyczny system do weryfikacji pipet zgodny z normą ISO 8655.
Weryfikacja pipet SmartCheck
SmartStand

Stojak Rainin SmartStand jest inteligentnym i łatwym w użyciu systemem zarządzania pipetami przeznaczonym dla tętniących życiem laboratoriów i ich kierowników.

zarządzanie pipetami

Rainin PipetteX to oprogramowanie, którego zadaniem jest usprawnić zarządzanie pipetami i umożliwić monitorowanie ich użycia.

Weryfikacja pipet SmartCheck

SmartCheck to niewielkie urządzenie, które pozwala szybko i łatwo stwierdzić, czy pipeta działa prawidłowo.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.