Zarządzanie pipetami - Przegląd - METTLER TOLEDO
Zarządzanie pipetami

Zarządzanie pipetami

Lepsza kontrola nad pipetami dzięki stojakom SmartStand i oprogramowaniu EasyDirect

Zadzwoń
Stojak Rainin SmartStand jest inteligentnym i łatwym w użyciu systemem zarządzania pipetami przeznaczonym dla tętniących życiem laboratoriów i ich kierowników.
Oszczędność czasu
Pipety XLS i XLS+ mogą automatycznie aktualizować dane. Wystarczy odłożyć je na stojak SmartStand, a on zajmie się resztą.
Niższe koszty
Zawsze wiadomo, czy pipety są gotowe do użycia. Zmniejszenie liczby kosztownych powtórzeń z powodu pipet odbiegających od specyfikacji.
Zarządzanie zgodnością z przepisami
Proaktywne zarządzanie serwisowaniem pipet, kalibracją i okresowymi kontrolami działania.
Ładowanie pipet
SmartStand może ładować do czterech elektronicznych pipet E4 XLS i XLS+ jednocześnie.
stacja do ładowania pipet
Rainin PipetteX™ to oprogramowanie, którego zadaniem jest usprawnić zarządzanie pipetami i umożliwić monitorowanie ich użycia.
Łatwiejsze serwisowanie
Oprócz przypomnień o terminie serwisowania lub wzorcowania PipetteX pozwala także przygotować i wydrukować formularze serwisowe.
Zarządzanie wieloma laboratoriami
PipetteX można skonfigurować jako serwer, co pozwala połączyć stojaki SmartStand w różnych laboratoriach z centralną bazą danych.
Szybkie testy
Regularna kontrola działania umożliwia identyfikację uszkodzonych pipet w okresach pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.
Optymalizacja programu serwisowego
Terminy serwisowania i wzorcowania można ustalić w sposób niekolidujący z obciążeniem pracą i terminami realizacji zleceń w laboratorium.
oprogramowanie pipety
SmartCheck™ to niewielkie urządzenie do weryfikacji pipet, które pozwala szybko i łatwo stwierdzić, czy pipeta działa prawidłowo.
Weryfikacja pipet w ciągu sekund
SmartCheck wykonuje szereg obliczeń, a następnie jednoznacznie informuje o pozytywnym lub negatywnym wyniku kontroli.
Weryfikacja pipet dowolnych producentów
Za pomocą urządzenia SmartCheck™ sprawdzisz poprawność działania pipet dowolnej marki, dozujących ciecze w objętości od 10 do 1000 µl. Pozwala ono także skontrolować poszczególne kanały pipet wielokanałowych.
Mniejsze ryzyko i brak poprawek
W ciągu niespełna 60 sekund można się dowiedzieć, czy pipeta prawidłowo zasysa i dozuje.
Wynik zaliczony/niezaliczony już po chwili
SmartCheck wykonuje pomiary metodą grawimetryczną i wylicza błąd losowy oraz systematyczny na podstawie czterech odczytów. To jedyny na rynku automatyczny system do weryfikacji pipet zgodny z normą ISO 8655.
Weryfikacja pipet
stacja do ładowania pipet

Stojak Rainin SmartStand jest inteligentnym i łatwym w użyciu systemem zarządzania pipetami przeznaczonym dla tętniących życiem laboratoriów i ich kierowników.

oprogramowanie pipety

Rainin PipetteX™ to oprogramowanie, którego zadaniem jest usprawnić zarządzanie pipetami i umożliwić monitorowanie ich użycia.

Weryfikacja pipet

SmartCheck™ to niewielkie urządzenie do weryfikacji pipet, które pozwala szybko i łatwo stwierdzić, czy pipeta działa prawidłowo.