Analiza chromatograficzna – przygotowanie próbek i wzorców

Automatyczne ważenie i dozowanie pozwala przyspieszyć procesy

Zadzwoń
Analiza chromatograficzna

Moisture Content Determination

Typowe procedury przygotowania próbek i wzorców do analizy chromatograficznej
Przygotowanie roztworów wzorcowych

Przejście na grawimetryczne przygotowywanie roztworów

Potrzebujesz pomocy?

Wyzwania związane z przepływem pracy podczas przygotowywania próbek i wzorców do analiz chromatograficznych

Oprogramowanie LabX™ do obsługi wagWaga analityczna XPRWaga analityczna XPR z modułem do cieczyWaga automatyczna XPR Waga automatyczna XPR ze zmieniaczem próbek Zrobotyzowane dozowanie proszków i cieczy za pomocą systemu CHRONECT XPRMapa obrazuSeminarium internetowe: Popraw wydajność i odtwarzalność przez automatyzację laboratorium

Waga analityczna XPR – zainwestuj w zautomatyzowaną przyszłość

LabX Software for Accurate HPLC Standard Preparation in Pesticide Residue Testing

Zbuduj cyfrowy most danych łączący wagę z systemem chromatograficznym

Modernizacja, krok 1: przejście na dokładne przygotowanie grawimetryczne

Modernizacja, krok 2: uproszczenie procesów ręcznych – automatyczne dozowanie proszków i cieczy
Nota aplikacyjna: Łatwe i oszczędne przygotowywanie wzorców do HPLC

Modernizacja, krok 3: dodanie zmieniacza próbek, aby zautomatyzować dozowanie proszków typu „jeden do wielu”

Modernizacja, krok 4: nie brudź rąk – pozwól robotowi wykonać pracę
Zrobotyzowane przygotowanie wzorców do analizy chromatograficznej

Biblioteka

Powiązane zagadnienia

Produkty pokrewne

Często zadawane pytania

 

 

1. Co to jest chromatografia?

Do rozdzielania mieszanin na części składowe stosuje się techniki chromatograficzne, dzięki czemu każdą część można analizować oddzielnie.

Do ekstrakcji poszczególnych składników z roztworu można zastosować wysokowydajną chromatografię cieczową (HPLC). Składniki mieszaniny rozdzielają się lub eluują metodą HPLC w różnym czasie. Eluaty z kolumny HPLC są następnie wprowadzane do różnych detektorów, które generują pik na wykresie w zależności od stężenia podczas elucji z kolumny. Eluaty z kolumny HPLC są następnie wprowadzane do różnych detektorów, które generują pik na wykresie w zależności od stężenia podczas elucji z kolumny.

Chromatografia gazowa (GC) spełnia te same funkcje co chromatografia cieczowa, ale jest stosowana do mieszanin lotnych. Najbardziej uniwersalnym detektorem do chromatografii gazowej, posiadającym możliwości uzyskania zarówno danych ilościowych, jak i ostatecznych danych jakościowych, jest spektrometr masowy. Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) jest najpopularniejszym detektorem par organicznych.


 

2. Jakie są terminy powszechnie używane w chromatografii i co one oznaczają?

Słowniczek terminów powszechnie stosowanych w chromatografii:

  • Chromatografia ꟷ analityczna technika laboratoryjna do rozdzielania mieszaniny na jej składniki. Mieszanina jest rozpuszczana w gazie lub cieczy, zwanej fazą ruchomą, która przenosi ją przez system (kolumnę, rurkę kapilarną, płytkę lub arkusz), na którym zamocowany jest materiał zwany fazą stacjonarną.
  • HPLC ꟷ wysokowydajna chromatografia cieczowa (dawniej wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa)
  • UPLC ꟷ ultrawydajna chromatografia cieczowa
  • GC ꟷ chromatografia gazowa
  • Detektor chromatograficzny ꟷ spektrometria masowa (detektor, spektrometr masowy rozdziela jony lub cząsteczki zgodnie z ich stosunkiem masy do ładunku)
  • MS ꟷ spektrometria masowa (detektor, spektrometr masowy oddziela jony lub cząsteczki zgodnie z ich stosunkiem masy do ładunku)
  • FID ꟷ detektor płomieniowo-jonizacyjny, często używany w chromatografii gazowej (detekcja jonów powstających podczas spalania związków organicznych w płomieniu wodorowym)
  • CDS ꟷ system danych chromatograficznych
  • Przygotowanie próbek ꟷ przygotowywanie próbek do dowolnej analizy (często używane jako ogólne określenie wszystkich analizowanych próbek, w tym wzorców, ślepych prób itp.)
  • Przygotowanie wzorców ꟷ przygotowanie wzorców kalibracyjnych do analizy


 

3. Jakie są trendy w udoskonalaniu chromatografii?

W ostatnich latach dużo czasu poświęcono na poprawę szybkości analizy, rozdzielczości i automatyzacji, a także opracowanie i udoskonalenie urządzeń analitycznych. Jednak jednym z najbardziej problematycznych wąskich gardeł w procesie pozostaje przygotowanie próbek i wzorców. Na ten etap procesu nierzadko poświęca się dwie trzecie czasu analizy. Specjaliści od chromatografii poszukują zatem lepszych technik przygotowywania próbek, które pozwolą zwiększyć szybkość i dokładność analizy. Oczekują szybszych, bardziej ekonomicznych procedur oraz łatwych w użyciu, wygodnych i bezpieczniejszych metod. Inną tendencją jest coraz częstsze stosowanie mniejszych próbek. Przyspieszenie lub automatyzacja procesów przygotowania próbek może skrócić czas analizy i zwiększyć wydajność próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wielkości. Inteligentne interfejsy i rozwiązania programowe dodatkowo przyspieszają proces, umożliwiając bezbłędne przetwarzanie danych oraz generowanie kompleksowych raportów.


 

4. Jaka jest najczęściej stosowana technika przygotowania próbek?

Ważenie jest oczywiście najpopularniejszą techniką przygotowywania próbek, ponieważ prawie każda metoda analizy ilościowej wymaga pomiaru masy próbki. W laboratoriach analitycznych stosuje się jednak wiele innych technik przygotowania, takich jak rozcieńczanie, filtracja, pipetowanie, odparowywanie, zagęszczanie, ekstrakcja, wirowanie, barwienie, korekta pH, mielenie, trawienie i wiele innych.


 

5. Co to jest wzorzec referencyjny?

Wzorce referencyjne służą do identyfikacji lub oznaczania stężenia analitu w próbce o nieznanym stężeniu. Wzorzec referencyjny przygotowuje się w znanym stężeniu, dzięki czemu można z nim porównać nieznaną próbkę w celu określenia jej rzeczywistego stężenia.


 

6. W jaki sposób można zwiększyć szybkość i wydajność procesów przygotowywania próbek i wzorców do analiz chromatograficznych?

Zastosowanie systemów automatyzacji, takich jak automatyczne dozowanie proszków i płynów lub systemy obsługi płynów, może znacznie poprawić przepustowość procesów przygotowania próbek i wzorców.