Sposoby usprawnienia zarządzania danymi w laboratorium
Szkolenie

Zarządzanie danymi ważenia – seminarium internetowe

Wydajna obsługa danych w laboratorium

Ilości generowanych i przetwarzanych danych oraz tempo tych operacji są dziś ogromne. Każda analiza laboratoryjna jest źródłem nowych danych, które płyną nieprzerwanym strumieniem. Można wręcz powiedzieć, że wiele procesów kontroli jakości jest opartych wyłącznie na danych. W procesach ręcznej obsługi danych mogą pojawiać się błędy przepisywania, które w istotny sposób wpływają na cały proces analizy i jakość produktu, a nawet mogą odbić się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W środowiskach regulowanych, takich jak przemysł farmaceutyczny, istnieje obowiązek zapewnienia integralności danych. Służą temu oficjalne wytyczne, które firmy powinny wdrożyć za pośrednictwem strategii umożliwiających im skuteczne zarządzanie zagrożeniami dla wymaganej integralności.

W tym seminarium internetowym dokładnie omówimy znaczenie wysokiej jakości danych oraz ich bezbłędnego przesyłania w laboratorium. Zajmiemy się także tematem ręcznego przepisywania, a także ocenimy mocne i słabe strony trzech rozwiązań, które mogą ułatwić zarządzanie danymi oraz zwiększyć dokładność tego procesu.

To seminarium internetowe obejmuje następujące zagadnienia:

  • Znaczenie danych
  • Miejsce obsługi danych w strategii ogólnej
  • Dlaczego tradycyjne rejestrowanie danych może się nie sprawdzić
  • Co to są metadane i dlaczego są ważne w laboratorium
  • Co to jest integralność danych i jak ją uzyskać
  • Jakie są trzy poziomy zarządzania danymi
  • Jakie narzędzia METTLER TOLEDO ułatwiają zarządzanie danymi na każdym z tych trzech poziomów