Współpraca z Axel Semrau
Zrobotyzowane dozowanie proszków i cieczy za pomocą systemu CHRONECT XPR

Zrobotyzowane dozowanie proszków i cieczy za pomocą systemu CHRONECT XPR

Współpraca z Axel Semrau

Zadzwoń

High-Throughput Experimentation (HTE)

Dispense with Flexibility
Suitable for Wide Range of Powder Types
Automatyczne przygotowanie wzorców do analizy chromatograficznej
Axel-Semrau