Pipetter | Mikropipetter | Rainin-pipetter for laboratorier

pipetter

Presisjonspipetter for biovitenskapelig forskning

En pipette er et måleverktøy som er designet for å aspirere og dosere spesifikke væskevolumer. Pipetter brukes i de fremste forskningslaboratoriene innen akademi, bioteknologi og farmasi over hele verden. Rainin tilbyr et bredt utvalg av ergonomiske mikropipetter og pipetter som inkluderer enkeltkanals-, flerkanals- og spesialpipetter.

Ring for tilbud

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er en pipette?

Pipetter er håndholdte instrumenter som brukes hyppig i laboratorier innen blant annet akademia, bioteknologi og farmasi for å overføre presise mengder væske fra én beholder til en annen.

Pipetter varierer fra svært enkle glassrør med graderinger til sofistikerte presisjonsinstrumenter som i kombinasjon med pipettespisser kan aspirere og dispensere væsker i så små inkrementer som en brøkdel av en mikroliter.

Den mest brukte pipetten i biovitenskapelige laboratorier rundt om i verden er enkanals pipetten med luftfortrengning (air-displacement). Rainin-pipetter finnes som både manuelle og elektroniske modeller og som enkanalspipetter, flerkanalspiptter og flerkanalspipetter med justerbart avstandsstykke.

pipetter
Hva er en pipette?

Hvordan fungerer en pipette?

Det finnes to typer pipetter: Volumetriske pipetter og luftpipetter. Volumetriske pipetter brukes vanligvis til prøver med høy viskositet (f.eks. glyserol) eller med høyt damptrykk (f.eks. flyktige stoffer som alkohol), mens luft-forskyvningspipetter kan brukes til en stor del av prosessene på laboratoriet.

Moderne pipetter fungerer ved hjelp av stempelkompresjon der væsken måles ved bruk av et sylinderformet stempel i håndtaket på pipetten. Når stempelet presses ned og deretter slippes sakte opp, skaper bevegelsen av stempelet et vakuum i pipettespissen og trekker dermed væske opp i spissen. Dette kalles aspirasjon.

Ettersom stempelet befinner seg et stykke fra væskeprøven, kan luftputen mellom stempelet og væsken ha en rekke ulike effekter på nøyaktigheten i denne prosessen avhengig av væsketype. Ved å presse ned på stempelet når spissen er full av væske, skyves væsken ut av spissen. Dette kalles dispensering.

Volumetriske pipetter fungerer ut ifra et lignende prinsipp, men spissen i det volumetriske systemet inneholder et eget stempel, og luftputen mellom stempelet (som er en del av spissen) og væskeoverflaten er derfor minimal.

pipetter
Hvordan fungerer en pipette?

Hva er en mikropipette?

Mikropipetter er pipetter som kan måle og dispensere væskeløsninger i volumområdet 1 μL til 1000 μL. De brukes ofte i biovitenskapsrelatert forskning der det er nødvendig med nøyaktig måling og dispensering av løsninger.

Hva er pipetteringsnøyaktighet og -presisjon?

Pipetteringsnøyaktighet representerer pipettens mulighet til å levere volumet som er angitt på voluminnstillingen. Med andre ord avhenger den sanne verdien til en måling av hvordan elementene i systemet fungerer sammen.

Pipetteringspresisjon er pipettens evne til å levere konsekvent samme væskemengde i påfølgende dispenseringer. En pipette kan være presis ved at den dispenserer det samme volumet gang på gang, men samtidig være unøyaktig da den ikke leverer riktig volum. En nøyaktig og presis pipette dispenser tiltenkt volum ved hver dispensering.

Pipetten, engangsspissen og operatøren utgjør tre deler av ett system. Pipetteoperatøren, dvs. den personen som betjener pipetten, har stor innvirkning på hvor nøyaktige resultatene blir. Derfor er det viktig at operatørene har opplæring i bruk av pipette. Med noen kraftfulle, men samtidig enkle teknikker kan du betydelig forbedre pipetteringsnøyaktighet. Rainins plakat for god pipetteringsteknikk gir en god oversikt. Rainin kan også tilby nettseminaret Good Pipetting Practice for å hjelpe deg med å lære hvordan du pipetterer på riktig måte.

Hvor kan jeg kjøpe en pipette?

Rainin har et stort utvalg av manuelle og elektroniske enkeltkanalspipetter, flerkanalspipetter og pipetteringsinstrumenter med høy kapasitet samt kalibreringstjenester for å sikre nøyaktige resultater. Rainin-pipetter er tilgjengelige over hele verden for kjøp. Interessert i å kjøpe en pipette? Be om et tilbud øverst på denne siden.

pipetter
Hvor kan jeg kjøpe en pipette?

Hva brukes en pipette til innen forskning?

En pipette brukes som et presisjonsverktøy for å flytte en målt mengde løsning fra ett sted til et annet i området fra mikroliter til milliliter. Pipetter brukes av laboratorier over hele verden, inkludert laboratorier som er involvert i forskning innen biovitenskap, kjemisk testing, petroleum og næringsmiddelproduksjon. I utgangspunktet brukes de i alle bransjer som har biologisk testing som krav.